VIDEA NA TOMTO WEBU JSOU DOČASNĚ NEDOSTUPNÁ.

YouTube účet Národního pedagogického institutu České republiky byl napaden a jeho obsah odcizen. Pracujeme na nahrávání videí ze záloh na nový YouTube účet tak, aby videa na tomto webu opět fungovala. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

revize RVP ZV v digitální oblasti

Vše, co potřebujete vědět o změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. 


jak na to


přihlaste se do nové vlny podpory

Již nyní se můžete hlásit o podporu pro školy, které chtějí začít výuku v souladu s upraveným RVP ZV od 1. září 2022. Přihlašování je možné do 31. října 2021. Pro všechny přihlášené začne od listopadu 2021 podpora ve formě webinářů, workshopů a konzultací.

podpora již zapojeným školám 

Od září pokračujeme v poskytování podpory zapojeným školám. Opětovně budeme nabízet kurzy k nové informatice ve všech jejích částech. V jednotlivých krajích připravujeme 24hodinový praktický kurz, který provede účastníky celou novou informatikou. Dále chystáme podporu k rozvoji digitální kompetence v jednotlivých oblastech. Vedení školy a koordinátoři ŠVP mohou nadále čerpat podporu v podobě individuálních konzultací prostřednictvím konzultanta revize. Veřejně dostupné semináře a konference můžete nadále sledovat v naší části kdo mi pomůže.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, který dalo na konci června k veřejné konzultaci. V ní se sešla řada námětů a připomínek od pedagogické veřejnosti a organizací. NPI ČR v současné době všechny připomínky vypořádává a poté předloží MŠMT jejich soupis a doporučení. MŠMT následně v průběhu září vydá upravené RVP pro gymnázia. 


Konkrétní postup náběhu výuky dle ŠVP v souladu s revidovaným RVP ZV v období od 1. září 2021 do 1. září 2023 (na 1. stupni) a do 1. září 2024 (na 2. stupni) je na rozhodnutí ředitele školy. Zavádění změn může být postupné. Podívejte se na možnosti náběhu v přiloženém dokumentu. 

S informatikou do RVP ZV přibyl vzdělávací obsah a s ním i nárok na časovou dotaci. Zrušením vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie byly k dispozici dvě hodiny v rámcovém učebním plánu. Informatika jich potřebuje šest. Čtyři hodiny pro informatiku byly ubrány jiným vzdělávacím oblastem. To jak redukce probíhaly, i jejich vysvětlení najdete na následující stránce.

edu.cz
edu.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. V upraveném RVP ZV se zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků se zařazuje na úroveň klíčové kompetence.

vše o změnách v RVP ZV

Podívejte se na webinář „ICT – RVP v nové informatice a digitální klíčová kompetence“, ve kterém se dozvíte ty nejdůležitější informace o změnách v RVP ZV.  Webinář pomůže ředitelům a učitelům lépe pochopit, jak nově uspořádat výuku a jak novou informatiku a digitální kompetence propojit s ostatními obory.  

musíme být připraveni na změnu

„Všechno kolem nás se mění, doba se mění, a tak i my musíme být připraveni na změnu,“ říká Václav Nádvorník, zástupce ředitele a metodik ICT na ZŠ Londýnská v Praze. Ve videu se dozvíte, jak budou v souvislosti s úpravami RVP ZV postupovat v jejich škole a také co doporučuje ostatním učitelům

firmy budou hledat zaměstnance s informatickým myšlením

Proč je důležité učit žáky informatickému myšlení již v základním vzdělávání, jak rozvíjet digitální kompetence v jednotlivých oborech a jaké jsou požadavky trhu? O tom všem mluví Dita Formánková (Přikrylová), ředitelka pro diverzitu ve společnosti Avast a spoluzakladatelka organizace Czechitas.

školy si mohou samy vybrat, jak upraví hodiny 

Proč je v upraveném RVP ZV snížena časová dotace ve vzdělávacích oblastech, proč se nebralo z disponibilní dotace a jak s tím mohou jednotlivé školy pracovat, vysvětluje Michal Černý, prezident AŘZŠ. Uvádí též, jak se s redukcemi plánuje vyrovnat ve své škole, v Masarykově ZŠ Klánovice. 

důležité termíny

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.

edu.cz

chci dostávat pravidelný newsletter
o podpoře škol při zavádění nové informatiky


učebnice pro výuku nové informatiky

pro výuku nové informatiky jsou připravené ověřené učebnice, které mohou školy ihned začít využívat. Učitel se může rozhodnout podle těchto materiálů realizovat celou svoji výuku, nebo si vybrat některé oblasti a svoji výuku jimi doplnit. Učebnice a podpůrné materiály jsou určeny pro 1. i 2.stupeň a ukazují, jak učit určitou oblast nové informatiky, a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení v souladu s upraveným RVP ZV.

Pro potřebu škol a učitelů vznikly také čtyři verze modelových školních vzdělávacích programů pro snadnější sestavení obsahu vzdělávání v informatice podle nově upraveného RVP ZV.  

Portfolio digitální gramotnosti na Metodickém portálu RVP.cz nabízí materiály, aktivity a zajímavé odkazy pro ty, kteří se zajímají o rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků. Inspiraci a pomůcky zde najdou učitelé, kteří chtějí systematicky rozvíjet dílčí digitální dovednosti v nejrůznějších aktivitách napříč kurikulem.

Na stránkách Spomocnik najdete informace a novinky pro využití moderních technologií ve výuce. Jedinečnou vlastností Spomocníka je to, že obsahuje základní informace téměř o všech tématech souvisejících s problematikou vzdělávacích technologií a digitální pedagogiky a že existující souvislosti propojuje hypertextovými odkazy. Je to soustavně aktualizovaný zdroj poznání vhodný pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.


inspirativní videa