Aktuality

Průvodce ChatGPT pro učitele

Průvodce ChatGPT pro učitele

Průvodce přináší návody jak zahrnout ChatGPT do výukové praxe a jak maximálně využít jeho možnosti. Obsahuje konkrétní příklady a strategie, které zpracoval Andrew Herft, přeložila Michaela Petrová z komunity Česko.Digital, připomínkoval Ondřej Neumajer.

KYBcast - Výhody a nevýhody Linuxu na školních počítačích

KYBcast - Výhody a nevýhody Linuxu na školních počítačích

Dozvíte se, jaké výhody a nevýhody má nasazení Linuxu na školních počítačích. Linux je operační systém pro počítače a servery stejně jako Windows nebo MacOS. Jedná se o open-source software, což znamená, že zdrojový kód je k dispozici a může být upravován a šířen bezplatně podle libosti. 

Informatické myšlení na 1. stupni

Informatické myšlení na 1. stupni

V záznamu online debaty se dozvíte se, co si pod pojmem informatické myšlení můžete představit, jak souvisí s výukou nové informatiky a jak konkrétně se rozvoj informatického myšlení promítá do výuky na 1. stupni.

Konzultanti IT nastartují a zlepší strategické plánování správy a rozvoje digitální infrastruktury školy

Konzultanti IT nastartují a zlepší strategické plánování správy a rozvoje digitální infrastruktury školy

„Když si škola neví rady, obrátí se na mě a požádá mě o nezávislou konzultaci. Já se podívám na zaslané nabídky, ke každé napíšu své vyjádření, co si o tom myslím, a škola se na základě toho sama může rozhodnout, jestli ta nabídka je, či není plně vhodná.“ Těmito slovy Martina Pecky, IT guru pro Plzeňský kraj, lze v kostce shrnout poslání IT guru.

Jitka Kmentová: Žáci zvládnou podcasty, vlastní e-learning, zpracování dat z kosmické lodi

Jitka Kmentová: Žáci zvládnou podcasty, vlastní e-learning, zpracování dat z kosmické lodi

Ředitelka pražského Gymnázia Na Zatlance o technologiích ve výuce v podcastu DIGI IN. Nechceme učit pořád stejně, propojujeme předměty i studium s praxí. Technologie využíváme v matematice, v přírodovědné oblasti i v humanitních oborech.

Pořizujeme z NPO digitální učební pomůcky pro žáky

Pořizujeme z NPO digitální učební pomůcky pro žáky

V debatě z 8. února 2023, věnované možnosti pořídit digitální učební pomůcky z prostředků Národního plánu obnovy, se dozvíte, jak ve škole přistoupit k plánování nákupu, aby zvolené digitální učební pomůcky pro žáky odpovídaly nejen podmínkám NPO, ale také podmínkám v konkrétní škole, aby je žáci mohli v různých hodinách využívat bez technických problémů a učitelé dokázali technologie smysluplně začlenit i do neinformatických předmětů.

Výuka informatiky na ZŠS v době digitální

Výuka informatiky na ZŠS v době digitální

Technologie zasahují do života každého z nás, proto je potřeba naučit i žáky s mentálním postižením účelnému využívání digitální techniky v běžném každodenním životě, aby nabyté vědomosti mohli prakticky a pravidelně využívat v dalším studijním, pracovním i osobním životě a aby je podpořily v co nejvyšší míře samostatnosti.