Člověk a svět práce

1. stupeň

Člověk a svět práce a digitální technologie

Digitální technologie umožňují rozšíření současného vzdělávacího obsahu a jeho propojení s reálným světem žáků. Při pracovních činnostech lze vhodně využít nové technologie jako 3D tiskárny, 3D pero nebo programovatelné stavebnice, které hotovým výrobkům dodávají nový, funkční rozměr.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 • seznamujeme žáky s výhodami využívání videonávodů při tvorbě vlastních výrobků
 • podporujeme žáky při vytvoření videonávodu vlastního výrobku nebo pokrmu
 • vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali pracovní postupy a návody (příprava pokrmů, péče o rostliny, práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti) v doporučených online zdrojích 
 • motivujeme žáky k zaznamenávání výsledků pozorování přírody a pěstitelských pokusů s využitím digitálních technologií
Co by měl žák zvládnout na konci 3. ročníku
 • pracovat podle slovního návodu, předlohy i videonávodu
 • provádět pozorování přírody, zaznamenat je i s využitím digitálních technologií a zhodnotit jejich výsledky
Co by měl žák zvládnout na konci 5. ročníku
 • pracovat podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu
 • provádět jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vést pěstitelské pokusy a pozorování, které zaznamená i s využitím digitálních technologií a zhodnotit je

Komentář: Pro snazší identifikaci témat a propojení digitální kompetence se stávajícím vzdělávacím obsahem zde uvádíme očekávané výstupy RVP ZV, u kterých jsme zvýraznili či doplnili digitální problematiku.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 3. ročníku?
 • pracovat podle slovního návodu a předlohy i videonávodu
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 5. ročníku?
 • pracovat podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu

ukázka konkretizace výstupů

3. ročník

Žák:

 • vytvoří zvolený výrobek podle videonávodu
 • zaznamená výsledky pozorování s využitím digitálních technologií

Učivo:

 • tvorba výrobku podle videonávodu – zkoumání vlastností materiálů, využití vhodných pracovních pomůcek
 • tvorba výrobku podle videonávodu – vyhledání videonávodu, volba vhodného materiálu a pomůcek
4. ročník

Žák:

 • pozoruje a zaznamená vývoj rostlin při pěstitelských pokusech s využitím digitálních technologií
 • zvolí si výrobek, samostatně vyhledá vhodný videonávod, výrobek vytvoří

Učivo:

 • pozorování rozmnožování rostlin a jeho záznam s využitím digitálních technologií
 • tvorba výrobku podle videonávodu – vyhledání videonávodu, volba vhodného materiálu a pomůcek

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Sledování vývoje motýlů

Výuková aktivita Sledování vývoje motýlů je zaměřená na pozorování vývoje motýlů s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr. Výukovou aktivitu je vhodné realizovat jako dlouhodobý projekt ve škole, případně i v rodinách žáků. Žáci potom svoje pozorování zaznamenají na digitálním záznamu a porovnávají a hodnotí výsledky pozorování.

Tvoříme vlastní květináč pomocí videonávodu

Článek se zaměřuje na tvorbu vlastního květináče prostřednictvím digitálních technologií v podobě videonávodu na internetovém serveru youtube.com. Podle tohoto návodu dokáží pracovat i žáci 1. stupně ZŠ, jelikož je video natočeno dvěma youtuberkami a hovoří k žákům jazykem, který jim je blízký.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR.

Kurzy pro člověk a svět práce

 • Co se o světě kolem nás můžeme dozvědět ze senzorů mobilu?

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)

 • Workshopy pro celé sborovny

 • Podpora přímo v regionu

 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu

Technologie ovlivňují každý obor – proto patří do všech školních předmětů

V dalším díle DIGI IN podcastu se věnujeme zařazení technologií do všech předmětů. Poslechněte si rozhovor s Evou Fanfulovou, garantkou digitálních kompetencí v revizích RVP ZV v oblasti ICT.

Mobil může být základem laboratoře v kapse

„Ve výuce využíváme digitální atlasy a fotoaparáty. Žáci si tvoří virtuální herbáře v Padletu. Technologie se člověku ale mohou přejíst. Proto je využíváme rozumně, pořád je to jen nástroj výuky. S příchodem Minecraftu se razantně zvýšil zájem žáků o geologii. Když zavádím nějakou novou technologii do výuky, je potřeba počítat s tím, že to napoprvé nevyjde,“ říká učitel přírodopisu Daniel Pražák v dalším díle DIGI IN.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k člověku a světu práce najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.