Digitální ZOOM inspiroval v oblasti zřizování a inovací učeben

Květen 12, 2024

Zástupci firem se setkali s řediteli škol, učiteli, zřizovateli a ICT koordinátory, tentokrát nad tématem zřizování, rekonstrukcí a modernizací odborných IT učeben. Představili si nejrůznější varianty řešení, podělili se o zkušenosti z praxe a sdíleli možnosti vzájemné pomoci jak z odborného pohledu, tak při konzultacích v oblasti financování.

U kulatého, virtuálního stolu se pravidelně schází zástupci z NPI a konzultanti IT guru společně se zástupci firem, řediteli škol, učiteli, ICT koordinátory a zřizovateli. Jejich cílem je věnovat se otázkám a tématům spojeným s digitalizací a vším, co s tím souvisí. Témata jsou volena na základě aktuální poptávky a tou se tentokrát stalo zařizování IT učeben – počítačových, robotických, polytechnických, jazykových i multifunkčních.  

Podívali jsme se nejen na různé možnosti z hlediska technického vybavení, ale nevynechali jsme ani další neméně důležité okolnosti, které se s budováním takového zázemí pojí. Těmi je především řešení elektrických a datových rozvodů, nabíjecích boxů, volba vhodného nábytku, případné stavební úpravy, finanční náročnost a s tím související možnosti dotací

Inspirace z Bruselu: Future Classroom Lab 

Možností, jak uspořádat a pojmout vyučování s digitálními technologiemi, je mnoho. Future Classroom Lab představuje učebnu rozdělenou do šesti výukových zón. Jedna z nich je určená k investigaci a bádání, kdy se žáci zaobírají především texty, daty, zkoumáním videa či audia. Další zóna je zaměřená na kreativní tvorbu a umožňuje žákům tvořit i prostřednictvím přítomných nahrávacích zařízení. Nechybí ani zóna pro prezentaci a interaktivitu, ne nutně určená pouze učitelům, zóna pro experimentování, která je zároveň otevřená týmovým spolupracím, zóna pro aktivity a zóna pro výzkum. Tento koncept přináší různé formy aktivizace žáků. V případě, že byste se chtěli tímto systémem inspirovat, se lze spojit s kontaktním místem v ČR, kterým je Dům zahraniční spolupráce. 

Vlastní zkušenosti s námi sdílela paní učitelka Petra Boháčková ze ZŠ v Čakovicích, kde takovou učebnu mají v provozu. Nápad ke zbudování Future Classroom získala při návštěvě Bruselu a k vybudování takovéto učebny vedla delší postupná cesta. Ve výsledku se rozhodli části učebny rozdělovat podle barev a nepoužívat konkrétní označení zón, což přináší v kombinaci s mobilními zařízeními a nábytkem funkční variabilitu. Zároveň zmiňuje, že digitální technologie nejsou středem, kolem kterého se výuka soustřeďuje, ale jsou prostředkem poznávání. 

Statická učebna přináší jistoty, mobilní řešení zase rozšiřující využití 

Rozhodnutí v oblasti rekonstrukcí a investic je potřeba pečlivě zvážit z dlouhodobého hlediska využitelnosti. Mobilní učebny se dají využívat mnoha různými způsoby pro všechny učitele nehledě na vyučovaný předmět, a jsou výhodné i z hlediska prostorového řešení, protože nevyžadují permanentní umístění do konkrétní třídy. Statické řešení v podobě vybudování odborné učebny má sice omezenější využití, zato ale nabízí stabilitu a jistoty pro vyučující – vždy je vše připraveno a na svém místě. Mezi prezentovanými možnostmi je také řešení stabilní učebny, která je ovšem univerzální a lze ji využívat pro různorodou práci a všechny vyučované předměty. Pojďme si tyto možnosti blíže představit.

Odborné učebny na míru 

Paní Melíšková z AV Media Systems představila statické odborné učebny pro výuku robotiky, polytechniky a jazyků. Její prezentace se zaměřila na jazykové laboratoře Robotel, zdůrazňující přínos pro žáky a učitele. Dále hovořila o univerzální platformě vhodné pro distanční či hybridní vyučování, domácí procvičování a online práci. Předpřipravené šablony aktivit s implementovanou umělou inteligencí umožňují tvorbu a úpravu, zatímco samy zvládají vyhodnocování prací žáků. Učebny připravují na klíč – zajišťují vše přes konzultaci, vizualizaci projektu, instalaci, školení, regionální workshopy, servis i technickou podporu.

Dalším zajímavým koncept  je od CIV (Centrum interaktivní výuky). Nabízí učebny s různorodým vybavením, vysokou variabilitou a prostředím vhodným pro různá využití, včetně podpory všech typů vyučování – prezenční, hybridní i distanční. Učebny pojmenovávají a rozlišují barevně, přičemž každá z nich má odlišná specifika. Individualizace vybavení je možná – zapojení mikroskopu, snímání pracovní plochy, zabudování datových přípojek do lavic atp. Mají také zkušenosti se zařizováním polytechnické učebny. Při budování učeben využívají implementace krajského akčního plánu. 

Media Labs: moderní učebny s multifunkčním využitím 

Myšlenka multifunkční učebny vyhovuje školám, jejichž prostorové kapacity mají své limity, proto je pro ně výhodnější volit řešení v podobě učeben s různorodým využitím. Učebny, disponují technologiemi pro novou výuku informatiky včetně 3D tisku, robotiky, gravírovacího zařízení a možnosti využívat virtuální realitu. Součástí tříd jsou pracovní hnízda pro pět žáků, ale stoly lze i rozdělit pro každého žáka zvlášť nebo přeskládat do jiných tvarů. Stoly i židle jsou také stohovatelné, což je ideální pro případy, kdy je potřeba vytvořit volný prostor. Media Lab má různé podoby na základě konkrétních požadavků a může zahrnovat třeba i malé natáčecí studio s green-screen stěnou. 

Ergonomie a práce s prostorem na lavici 

Při nabízení produktového řešení je třeba se zaobírat i ergonomií a možnostmi pracovního prostoru. Svou nabídku zařízení společnost Acer rozděluje na základě těchto specifických požadavků. Například pro žáky prvního stupně je vhodnější rozměrově menší zařízení s plnohodnotnou klávesnicí a zároveň otočným a překlápěcím displejem, díky kterému se zařízení může proměnit v tablet a ušetřit prostor na lavici. Uvědomují si také praktické zkušenosti učitelů, proto taková zařízení jsou odolná proti pádům. V prezentaci nám bylo ukázáno i ergonomické řešení v prostředí učeben s počítači o vyšším výkonu, nebo dokovací zařízení, vhodné kupříkladu jako řešení pro připojení většího množství robotů používaných při výuce, a řešení bezpečného nabíjení většího počtu notebooků či tabletů včetně možnosti uzamčení.

Variabilita nábytku je ideální řešení pro každý typ výuky 

V rámci prezentace společnosti Insgraf nám byl představen katalog variabilního, mobilního, multifunkčního, moderního a barevného nábytku cíleně designovaného pro základní, střední i mateřské školy. V nabídce se mimo jiné nachází i sestava pro třídy typu STEAM Lab, což je návrh vycházející ze zmiňovaného Future Classroom Lab. Prohlédli jsme si několik realizovaných projektů, na kterých nám bylo názorně demonstrováno, jak je možné vyhovět nejrůznějším požadavkům škol.

Ekologie a udržitelnost v budování venkovních tříd 

Přemýšlíte o venkovní, ekologické a udržitelné třídě? Máme pro vás dvě inspirace. První z nich se jmenuje Archimedes a pochází od firmy EDUvision. Jedná se o moderní, venkovní, celoroční učebnu postavenou ze dřeva a z obnovitelných materiálů. Součástí učebny je i zelená stěna s rostlinami a kompostéry s kalifornskými žížalami živenými bioodpadem ze školní jídelny. Žáci se o stěnu i žížaly starají, přičemž dochází k propojení s environmentálním vzděláváním a učením o udržitelnosti. V učebně je i interaktivní tabule propojená s ostatními učebnami Archimedes včetně těch zahraničních a s odborníky z jejich vlastní databáze. Ti se mohou s dětmi spojit a přinést jim tak kupříkladu živý, komentovaný a interaktivní přenos z návštěvy pyramid v Egyptě. Žáci se připojují do mezinárodních, smysluplných a prakticky využitelných projektů, skrze které mohou získávat ceny v podobě netradičních zážitků. Jejich partnery jsou i NASA nebo National Geographic. 

Firma Boxed má také zkušenosti s venkovní, zatím tří-sezonní učebnou fungující na principech ostrovních systémů – tedy ne příliš závislou na externích zdrojích. Učebna má vlastní fotovoltaické panely, malou větrnou a přečerpávací elektrárnu. Výhodou je, že se taková venkovní učebna v základní variantě vejde finančně do zakázek malého rozsahu. Zároveň nám byly představeny jejich principy pro návrh vybavení, mezi které kupříkladu řadí to, že volí zařízení vyrobené v ČR, čímž pomáhají k růstu HDP.

Spolufinancování a možnosti dotačních programů 

Individuální řešení na míru, pomoc v oblastech získávání finančních grantů (bezplatné poradenství), případně dodatečné vzdělávání a dlouhodobé partnerství – to vše nabízí firma Boxed. Nabídku pomoci a odborných konzultací nabízí i Národní pedagogický institut. Od nového školního roku je možné získat kvalifikaci ICT koordinátora na krajských pracovištích, případně těm již kvalifikovaným pomáháme udržovat krok – každé tři měsíce se scházíme na aktualizačním kurzu s novinkami a trendy v oblasti IT. Také je možnost kontaktovat naše IT guru, kteří mohou ve vaší škole zdarma provést tzv. IT audit, pro zjištění stavu a možných dispozic vaší školy, případně vám poradit nejen technicky a metodicky, ale i s finanční stránkou v případě investic do nových zařízení a čerpání dotací.

Autor: Anna Hynešová

Přehrajte si celý záznam Digitálního zoomu

Učebny pro výuku robotiky, polytechniky a jazyků (7. 3. 2024)


Související odkazy


Digitální zoom

Jak ušetřit ve škole čas nad správou IT zařízení?