Digitální ZOOM: Polytechnika a digitální kutilství

13. 6. 2024

Digitalizace dílen posunula kutilství do nových směrů. Žáci a studenti se učí pracovat s 3D tiskárnami, laserovými gravírovacími stroji, popřípadě vytvářejí 3D modely přímo ve virtuální realitě. Tentokrát jsme se při našem setkání zaměřili právě na oblast polytechniky. Představili jsme si dostupné technologie a nechyběly ani příklady z praxe. 

Na pravidelných setkáních se zástupci firem, ředitelé, učitelé, ICT koordinátoři, konzultanti IT guru a ICT metodici zabývají různými tématy. Minulé setkání se věnovalo zřizování a inovacím učeben. K modernizaci učeben nemusí docházet jen v oblasti informatiky, ale také u oborných předmětů, proto jsme na toto téma navázali polytechnikou a digitálním kutilstvím. Pozvali jsme si několik hostů a společně jsme se podívali nejen na konkrétní technologie, ale i na jejich využití v běžné výuce.

Moderní polytechnické vzdělávání od předškolního věku: Inspirace z Finska

Daniel Preisler, působící na ZŠ TGM a gymnáziu v České Kamenici, se více než 30 let věnuje digitálním technologiím a nově také polytechnice. Jejich školní dílny prošly rekonstrukcí a inspiraci ke změně našli v jedné škole ve Finsku, kde mají vše bezpečně přizpůsobené i s ohledem na to, že se u nich s polytechnikou setkávají už děti v předškolním věku. Žáci jejich školy už sice mateřskou školu nenavštěvují, ale přístup k polytechnice mají široký: pracují s laserovou řezačkou, gravírkou, mají možnost vypalovat do dřeva, tisknout na 3D tiskárně, pracují se soustruhem na dřevo (UNIMAT EDU) a strojem na principu jednoduché páky k ohýbání pásoviny (METALCRAFT EDU). Při výuce elektrotechniky se jim osvědčila stavebnice Bofin 750. Pan Preisler nám ukázal i práce svých žáků a připojil několik doporučení a rad pro ostatní školy. 

„Mezi vzděláním v digitální oblasti a vzděláním v polytechnice by měla být rovnováha.“ 

- Jan Jirátko, ředitel SPŠEK Rakovník 

Žáci přetvořili Land Rover na Dakarský speciál v rámci školního projektu

Úspěšných školních i mezinárodních projektů má Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku na kontě už několik. Jan Jirátko, ředitel školy a krajský ICT metodik NPI, nám vyprávěl o transformaci Land Roveru na Dakarský speciál, která trvala dva roky. V jiném projektu žáci spojili polytechniku s digitálními principy, a to v podobě vytvoření pinballového stolu (zpracování konstrukce, elektrické obvody, programování). Tento herní přístroj mají k dispozici na chodbě a mohou si na něm o přestávkách zahrát. V hodinách pracují s různými technologiemi a vytvářejí si díky nim i některé učební pomůcky (např. vytvořili na 3D tiskárně model proudového motoru). Studenti se také účastní roboticko-technických soutěží nebo navštěvují kroužek s virtuální realitou, kde se z nich stávají tvůrci softwaru. Od nového školního roku spouští Centrum Excelence, mimo jiné v robotice a 3D tisku, a budou pořádat spoustu akcí pro učitele ostatních škol. Rádi předají inspiraci. 

Digitální kutilství jako volnočasová aktivita

Motivace dětí poznávat polytechniku je může dovést k vyhledávání různých specificky zaměřených kroužků. Dům dětí a mládeže v Praze 6 se přesně na toto zaměřil, a tak vznikl jejich Hardware Lab. Děti si tam mohou vyzkoušet kupříkladu audiovizuální tvorbu netradičním způsobem – provedou 3D scan figurky, tu následně vloží ve virtuální realitě do tvořeného filmu a následně vše rozpohybují. Vytvoří tak animovaný film bez klasického animování po snímcích. Pomáhají dětem s realizací jejich nápadů, a to i v rámci příměstských táborů, kde s dětmi kupříkladu vytvářeli vlastní deskovou hru s motivem cestování železnicí. Zapojili při tom do tvorby grafické programy, laserové vyřezávání, gravírování a tak dále. Mají také k dispozici vyšívací stroj, kterému stačí vytvořit grafickou předlohu a nechat si výsledek vyšít. Michal Kunstovný z DDM v Praze 6 dodává, že také poskytují workshopy a podporu učitelům, aby si vše mohli vyzkoušet a případně se s tím i naučili pracovat. 

Propojte různé technologie a vytvářejte unikátní projekty 

Další část sezení zahrnovala prezentace zástupců firem. Nahlédli jsme na různé možnosti laserového řezání a gravírování, prohlédli jsme si EDU strojky přizpůsobené pro žáky základních škol, ale také jsme prozkoumali možnosti, jak vzdáleně spravovat 3D tiskárny. Několik prezentací se také věnovalo virtuálnímu prostředí a tomu, jak ho využít v běžných hodinách – kupříkladu k bezpečnému zkoumání vlastností chemických látek, pozorování biologických procesů či nácviku první pomoci. Dozvěděli jsme se také, jak funguje technologie zobrazování 3D objektů, které lze sledovat přímo na monitorech bez nutnosti mít k tomu vyrobené brýle. Všechny představené technologie nabízí široké spektrum možností, jak se dají využívat a jak jimi rozvíjet žáky a studenty v oblasti polytechniky. Učitelé mohli z prezentací načerpat inspiraci do hodin a náměty na unikátní projekty tvořené kombinací několika technologií.

V samotném závěru setkání se vytvořilo několik místností pro diskuze o různých tématech z oblasti využívání virtuální reality ve výuce, účastníci sdíleli zkušenosti s digitálním kutilstvím a polytechnikou. Vznikl také prostor pro konzultace s IT guru, krajskými ICT metodiky a konzultanty NPI. Celý záznam bez diskuzní části naleznete na našem youtubovém kanále Národního pedagogického institutu ČR. 

Autor: Anna Hynešová


Přehrajte si záznam:Související odkazy


Digitální ZOOM inspiroval v oblasti zřizování a inovací učeben

Hrátky s roboty na DIGI roadshow

Důležité dovednosti budoucnosti: Připravte se na svět s umělou inteligencí