Evaluační zpráva: Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP

Březen 3, 2023

Učitelé v mnoha školách nejsou dostatečně připraveni v oblasti rozvoje digitálních kompetencí. Vyplývá to z evaluační zprávy Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP z prosince 2022, která shrnuje výsledky dotazníkového šetření realizovaného v průběhu září 2022.

Cílem zprávy bylo zmapovat situaci na základních školách a gymnáziích, týkající se postojů, podmínek a potřeb pro zavádění revize RVP. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 4601 základních škol a gymnázií. Na dotazník reagovalo 1984 škol, z čehož nebylo 387 dotazníků vyplněno úplně.