ICT koordinátor pomáhá školám vytvářet digitální strategii a zavádět změny do vzdělávacích plánů

Květen 28, 2024

Role ICT koordinátora bývá často zaměňována se školním ajťákem. Jeho poslání je ale poněkud odlišné – pomáhá totiž ve školách všem svým kolegům se začleňováním digitálních technologií do vzdělávání a s rozvojem digitálních kompetencí žáků. Pro budoucnost školy je poměrně důležitou osobou při změnách v ŠVP.

Školství se snaží přizpůsobit digitálnímu vývoji společnosti a v mnohém mění způsoby i obsah výuky. Přístup učitelů ale není jednotný. Mnozí už nyní zkoušejí u žáků rozvíjet digitální kompetence v různých předmětech. Sledují přitom dostupné webináře, navštěvují specifické webové portály s náměty do hodin, vyhledávají konference, případně se spoléhají na nápady od svých kolegů. Někteří učitelé jsou naopak zdrženlivější a drží se svých osvědčených metod tradiční výuky. ICT koordinátor je oporou celému týmu. Plní roli odbornou i personální.

Individuální přístup ke kolegům i žákům 

Při studiu získá ICT koordinátor kvalitní zdroje a metodiky, díky kterým dokáže každému kolegovi poradit, jak konkrétně u jeho žáků a v jeho hodinách rozvíjet digitální kompetence, a to s přihlédnutím k jeho možnostem, dovednostem a technickému vybavení školy. Zároveň se pokusí citlivě a pomalými krůčky pomoci i těm ostýchavějším kolegům, aby v nových změnách viděli smysl a přínos. Individualizaci také zohlední v přístupu k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami – kupříkladu pomůže s úpravami a změnami při plnění digitálně pojatých aktivit v hodinách, aniž by došlo k odklonu od cílů výuky. Na základě všech zkušeností a znalostí vybuduje digitální strategii školy, která vše zmiňované zohlední v ŠVP.

Pomocná ruka při integraci změn do Školního vzdělávacího plánu

Rámcové vzdělávací plány procházejí výraznými změnami a je otázkou času, kdy budou muset školy více či méně pozměnit vlastní ŠVP. Ačkoliv je to úkol pro ředitele a ŠVP koordinátory, v tomto případě může přiložit ruku k dílu i ICT koordinátor a významně tak pomoci při začleňování změn v oblasti digitálních kompetencí. Ačkoliv je jeho role spojená především s rozvojem digitálních kompetencí a poskytováním opory kolektivu, má jeho vzdělání i další přidanou hodnotu. Tou je znalost oblasti legislativy spojené s provozem ICT. V praxi to znamená, že by se kupříkladu mohl podílet na vytvoření směrnice pro bezpečné používání digitálních technologiích ve škole. Dále se orientuje v licenční politice a má přehled o autorských právech. 

Studium přináší benefity i síť nových kontaktů 

K získání kvalifikace ICT koordinátora je potřeba podstoupit roční studium. Je jedno, jakou kvalifikaci zájemce z řad učitelů má, ale měl by splňovat dvě podmínky: mít za sebou nejméně dvouletou pedagogickou praxi a dosahovat ICT kompetencí na úrovni pokročilého (dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů). Studium sice vyžaduje aktivní zapojení se do procesu vzdělávání a investici času, ve výsledku ovšem přinese i několik bezesporu příjemných benefitů. Kromě exkluzivního servisu v podobě kvalitních zdrojů a metodik, dojde mezi účastníky k vybudování sítě kontaktů. Ty jim pomohou realizovat různé nápady kupříkladu na vzájemné projektové dny s propojením jejich škol, dávat si navzájem zpětnou vazbu, sdílet rady a tipy na řešení jejich aktuálních komplikací, ale také zahnat pocit, že jsou na všechno sami. Dalším z benefitů je, že se v případě obsazení do funkce ICT koordinátora počítá se snížením jejich úvazku, podobně jako je tomu u jiných funkcí. 

Aktualizační studium je jako update plný novinek 

Vývoj trendů a novinek v digitálním světě je v některých oblastech doslova překotný, což můžeme nejvýrazněji pozorovat u umělé inteligence. Zůstat v digitální kondici a neztratit nit stojí v podstatě permanentní úsilí a pravidelné sledování dění. Řešením, jak si v tomto směru usnadnit práci, je účastnit se nenáročných aktualizačních kurzů, kde bude shrnuto, představeno a vysvětleno vše podstatné. Není to sice povinnost, ale pokud to ICT koordinátorům smíme dopřát, tak jim to dopřejme. Národní pedagogický institut ČR nabízí tyto aktualizační kurzy až do roku 2025 zcela zdarma.

Podrobné informace o studiu i aktualizačním kurzu najdete na stránce ICT koordinátor.

Autor: Anna Hynešová

Přehrajte si video o aktualizačním kurzu: