ICT revize: s čím vám pomůže konzultant ŠVP, IT guru, KIM?

Školy při zavádění nového předmětu Informatika a nové klíčové digitální kompetence musí řešit řadu úkolů: úpravy ve školních dokumentech (ŠVP, učební plány…), příprava pedagogů na výuku, vybavení školy technologiemi a digitálními pomůckami pro žáky (vč. témat zabezpečení a správy školní IT infrastruktury a konektivity).

NPI nabízí školám v rámci projektu Národního plánu obnovy 3.1 DIGI různé možnosti podpory. Jednou z nich jsou individuální konzultace, které umožní najít řešení příslušných problémů přímo na míru dané škole – v červnové debatě se zaměříme na tři skupiny odborníků, kteří školám pomáhají:

🔹 Konzultanti ŠVP/RVP
🔹 IT guru
🔹 KIM (krajští ICT metodici)

S čím může každý z nich pomoci? Jaké problémy vám pomůže vyřešit? V praxi spolu ale jednotlivé oblasti často úzce souvisejí – odkud je dobré začít a jak pokračovat? Jak může škola využít synergie různých typů konzultací? Jak na sebe mohou doporučení těchto tří skupin odborníků navazovat a vzájemně se doplňovat?

Účastníci:
🔹 Šárka Mikesková – konzultantka ŠVP (RVP)
🔹 Hana Hyksová – KIM
🔹 Tomáš Bazalík – IT guru
🔹 Tomáš Řebíček – zástupce NPI ČR, garant podpory škol, člen týmu NPO
🎙️ moderuje Josef Dašek, tajemník DigiKoalice

Živě streamovaná debata proběhne 14. června 2023
Další debaty u kulatého stolu, týkající se digitalizace školství, sledujte zde