Jak ovlivní trh práce umělá inteligence a nové technologie? 

16. 5. 2023

Po jakých pozicích a dovednostech bude poptávka? 
 

V příštích pěti letech se obmění ve světě téměř čtvrtina pracovních pozic a s tím také nároky na dovednosti pro jejich vykonávání. Poroste poptávka po digitálních a technických dovednostech. Klíčové budou také měkké dovednosti, jako je kreativita, emoční inteligence a kritické myšlení, tedy dovednosti, které je obtížné automatizovat. Automatizace a umělá inteligence budou i nadále měnit způsob naší práce.

Umělou inteligenci plánuje využívat ve své činnosti 75 % společností, s digitalizací a novými technologiemi počítá dokonce 85 % organizací. Lidé se tomu budou muset neustále přizpůsobovat a učit se nové technologie kvalifikovaně využívat. 

Vyplývá to ze zprávy Světového ekonomického fóra „Budoucnost práce“ (Future of Jobs) pro rok 2023, která poskytuje přehled dovedností a pracovních pozic, po kterých bude poptávka v příštích několika letech. Zpráva vychází z výsledků průzkumu v 803 firmách ze 43 zemí včetně České republiky. Jde o čtvrtý výzkum v řadě, předchozí zprávy vyšly v letech 2016, 2018 a 2020. 

Tempo změn bude velké, technologie ovlivní trh práce příznivě 

Trh práce má v nadcházejících letech projít velkými změnami, podle zprávy se v příštích pěti letech obmění téměř čtvrtina pracovních míst, některá budou zrušena, jiná naopak vzniknou. Ubyde 14 milionů pracovních míst, tj. dvě procenta současné zaměstnanosti. Trh práce ovlivní mnoho faktorů, vedle technologického vývoje a AI také pomalejší ekonomický růst, rostoucí životní náklady nebo klimatické změny.  

Spolu s rozšířením nástrojů typu ChatGPT do každodenního života lidí vzrostly obavy z technologických změn a jejich negativního dopadu na pracovní místa. Některé pozice skutečně zaniknou zejména v důsledku digitalizace a automatizace, především samozřejmě ty, které lze snadno automatizovat. Jde např. o administrativní nebo kancelářské pozice, jako jsou úředníci v bance, na poště, pokladní nebo lidé, jejichž náplní práce je zadávání dat. Technologie a umělá inteligence však budou mít celkově pozitivní vliv a ve více než polovině firem díky nim nová pracovní místa vzniknou.

Co nás čeká v příštích pěti letech? 
 

  • Téměř čtvrtina pracovních míst projde změnou: vznikne 69 milionů nových pozic, zanikne 83 milionů pracovních míst.  
  • Jedním z faktorů pro změny na trhu práce budou technologie, díky nim více míst vznikne než zanikne
  • Tři čtvrtiny organizací plánují využít umělou inteligenci. 
  • Třetinu úkolů vykonávají v současnosti stroje, za pět let se procento podle odhadů zvýší na 43 %. 
  • Největší poptávka je a bude po lidech, kteří mají technické i měkké dovednosti.  
  • Mezi nejdůležitější dovednosti řadí firmy analytické a kreativní myšlení, odolnost, flexibilitu a motivaci.  
  • Důležitá bude i schopnost učit se novým věcem, ovládat nové technologie a získávat nové dovednosti. 
  • U pracovníků bude potřeba změnit celkově 44 % základních dovedností (v ČR 37 %), nutná bude tedy rekvalifikace a další vzdělávání.  
  • Miliony pracovních míst vzniknou ve vzdělávání, zemědělství a v oblastech souvisejících s digitalizací (např. digitálním marketingu). 

Nejžádanější pozice: učitelé, analytici, specialisté na AI 

Nejžádanější pracovní pozice budou vyžadovat kombinaci technických a měkkých dovedností (soft skills). Jde např. o práci v oblasti analýzy dat, digitálním marketingu a umělé inteligenci. V ČR vzroste potřeba především specialistů na digitální transformaci, ale také mechaniků a opravářů.  

Pozice, po kterých roste poptávka nejrychleji, souvisejí s technologiemi, digitalizací a udržitelností. Na prvním místě jsou specialisté na umělou inteligenci a strojové učení, následují specialisté na udržitelnost a experti na kybernetickou bezpečnost. Do roku 2027 vzroste potřeba těchto pozic v průměru o 30 %.  

Co se celkových počtů pracovních míst týče, v příštích pěti letech přibydou pracovní místa ve vzdělávání nebo zemědělství. Ve vzdělávání vzroste potřeba o 10 % a vzniknou 3 miliony nových pracovních míst pro učitele odborného vzdělávání, univerzit a vysokých škol. Dále mají vzniknout 3 miliony pracovních míst v zemědělství (např. ovládání zemědělských strojů a vybavení) a 4 miliony pozic souvisejících s digitalizací, např. specialistů na e-commerce, digitální transformaci anebo digitální marketing a strategii. 


Jaké dovednosti jsou nejvíce potřeba? 

V měnícím se světě uspějí lidé, kteří se umí přizpůsobovat novým trendům, jsou ochotní učit se novým věcem a osvojovat si nové dovednosti. Nejdůležitější dovedností zůstává analytické a kreativní myšlení, ale také odolnost a flexibilita, motivace, zvídavost, spolehlivost a technologická gramotnost. Hodit se bude i schopnost naslouchat druhým, empatie nebo leadership a kontrola kvality

Trendy ukazují, že potřeba těchto dovedností bude přetrvávat i v dlouhodobém horizontu, tedy i u dnešních dětí a mladé generace, která na trh práce ještě nevstoupila. Posilování digitálních dovedností, analytického myšlení i technologické gramotnosti je proto v ČR součástí současné vzdělávací reformy, tzv. ICT revizí rámcových vzdělávacích programů, schválených v roce 2021. Ta se zaměřuje právě na to, aby si žáci osvojili ve výuce dovednosti pro život a práci ve 21. století, a nově zavádí rozvíjení digitálních kompetencí žáků do všech předmětů. 

Společnosti zároveň plánují investice do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace své stávající pracovní síly a také nábor nových talentů s potřebnými dovednostmi. Školení pracovníků pro používání AI a velkých dat plánuje 42 % společností. V ČR chtějí firmy v rámci rekvalifikace a zvyšování kvalifikací nejvíce rozvíjet v příštích pěti letech analytické myšlení (62 %) a umělou inteligenci a používání velkých dat (38 %). Firmy v ČR očekávají, že naprostou většinu školení zafinancují svým zaměstnancům jejich zaměstnavatelé (91 %). 

Stroje plní třetinu úkolů – méně, než se čekalo 

Organizace dnes odhadují, že 34 % všech úkolů provádějí stroje a zbývajících 66 % vykonávají lidé. To je podle dřívějších odhadů o dost méně a znamená to, že podniky zavádějí automatizaci pomaleji, než čekaly.

V roce 2020 odhadovaly, že do pěti let bude téměř polovina veškeré činnosti plně automatizována a zastanou ji stroje. Nyní už své odhady zmírňují s tím, že do roku 2027 bude automatizováno 43 % úkolů.

Připravila: Lucie Šnajdrová

Další odkazy