Konzultanti IT nastartují a zlepší strategické plánování správy a rozvoje digitální infrastruktury školy

Únor 16, 2023

„Když si škola neví rady, obrátí se na mě a požádá mě o nezávislou konzultaci. Já se podívám na zaslané nabídky, ke každé napíšu své vyjádření, co si o tom myslím, a škola se na základě toho sama může rozhodnout, jestli ta nabídka je, či není plně vhodná.“ Těmito slovy Martina Pecky, IT guru pro Plzeňský kraj, lze v kostce shrnout poslání IT guru. O koho se vlastně jedná? Jde o profesionálního IT konzultanta připraveného pomáhat základním a středním školám se vším, co se týká digitálních technologií. Tým sedmnácti IT konzultantů je součástí komplexní podpory, kterou poskytuje Národní pedagogický institut České republiky školám v rámci revize RVP v informatické a digitální oblasti. IT guru najdete v každém kraji, kde jsou k dispozici místně příslušným školám, přičemž jejich konzultace jsou vždy zdarma.

A co takový IT guru například řeší? Široké spektrum úkolů: od výběru a nákupu digitálních učebních pomůcek, přes nastavení digitální infrastruktury a efektivní IT správy, po zabezpečení vnitřní sítě školy a komunikaci se zřizovateli. Nejvýznamnější věc, s níž IT konzultant dokáže školám pomoct, je tzv. IT audit, „kdy IT guru společně s dodavateli technologií, správcem IT, ICT koordinátorem projde kompletní nastavení IT školy a dá vhodná doporučení ke zlepšení,“ říká Petr Polívka, koordinátor sítě IT guru. Konzultanti také obstarávají vzdálenou správu zařízení, jež má v současnosti značnou důležitost.

Efektivitu a profesionalitu IT konzultantů zajišťuje etický kodex, jímž se celý tým řídí. Součástí kodexu je individuální a nedirektivní přístup ke konzultacím na základě požadavků školy. IT guru dávají technologicky nestranná doporučení a respektují rozhodnutí škol, nezatěžují přemírou papírování a podřizují své rady ekonomické výhodnosti, funkčnosti a bezpečnosti pro školu. A v neposlední řadě jsou vždy vstřícní a ochotní pomoci.  

A jak si konzultaci od IT guru objednat? Přímo na e-mailu itguru@npi.cz nebo přes webovou stránku. Zde najdete telefonní čísla a e-mailové adresy na konkrétního IT guru podle kraje. Také je možné vyplnit vstupní dotazník a IT guru se sám ozve. 


Pro více informací navštivte stránku o IT guru nebo se podívejte na následující videa: