KYBcast - Co dělat, když objevím nezákonnou nahrávku na internetu

Duben 1, 2023

Pátý díldruhé série KYBcastu - podcastu NPI ČR

Děti, mladí lidé a často ani rodiče nemají dostatečné právní povědomí. V mnoha případech jim nedochází, že pořízením a zveřejněním nahrávky mohou kromě morálních zásad porušovat i zákony. Učitel může objevit nezákonnou nahrávku ze školy, ale i z mimoškolního prostředí. Někdy se také stane, že žáci bez vědomí učitele streamují dění v hodině. Jak by měl v těchto případech postupovat a co vlastně znamená, že je nahrávka nezákonná? 

S Miriam Sedláčkovou se zaměříme na následující otázky:

  • Kdy si můžeme pořídit nahrávku člověka i bez jeho souhlasu?
  • K čemu můžeme nahrávku použít a co s ní naopak dělat nesmíme?
  • Co všechno můžeme porušit, pokud nahrávku zveřejníme?
  • Co může řešit škola a co už by měla předat policii? 
  • Jaká preventivní opatření fungují a co nemá smysl?
  • Jak by měli postupovat rodiče a čeho by se měli spíše vyvarovat?
  • Při pořizování nahrávek musíme vzít v úvahu více rovin.

K hlubšímu proniknutí do problematiky doporučujeme následující články:

Z. Candigliota: Pořizování nahrávek bez upozornění nahrávané osoby
Edu.cz: Fotky a ochrana soukromí v životě školy
Advokátní kancelář Ondřejová: Ochrana osobnosti v Občanském zákoníku (pdf)

Použitá hudba: School Yard interpreta Crowander - podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).

Více informací najdete na Transistoru.