Nabízíme pomoc při úpravách školních vzdělávacích programů

Chystáte-li se na úpravy ŠVP v digitální oblasti, můžete zdarma využívat individuální konzultace s našimi odborníky. Konzultant se ve vyhrazeném čase věnuje výhradně objednanému pedagogickému pracovníkovi z konkrétní školy.

Konzultaci si můžete objednat prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu revize.edu.cz nebo u krajského koordinátora pro revize ICT, který působí na příslušném krajském pracovišti NPI ČR.

Aby byla konzultace opravdu ušitá na míru, je potřeba, aby odborný konzultant předem věděl, s jak velkou školou bude pracovat, jaká je, jak vedení a učitelé uvažují o uchopení revize v oblasti ICT. Pokud už má škola revidované dokumenty v určité míře rozpracované, je velmi užitečné, když je dá konzultantovi k dispozici ještě před domluveným setkáním.

Podle jedné z konzultantek NPI ČR, pedagožky a lektorky Nikoly Mihulkové, k častým tématům konzultací patří například provázání výstupů ŠVP s novými očekávanými výstupy v oblasti informatiky a digitální kompetence. Upozorňuje, že pojetí konkrétní školy nelze zvenčí hodnotit jako „dobré“ či „špatné“. Podstatné je, aby se na něm vedení i učitelé shodli a přijali ho za své. Nicméně z praktických důvodů je podle ní vhodnější oddělit ŠVP od tematického učebního plánu. „Mít podrobně rozpracované učivo všech předmětů do jednotlivých měsíců či týdnů v ŠVP může být hodně svazující. V tematickém plánu je větší podrobnost na místě, například začínající učitel bude pravděpodobně za takové naplánování práce vděčný,“ soudí Mihulková.

Konzultující se často zajímají o to, jakými způsoby mohou naplňovat výstupy RVP v jednotlivých oblastech nové informatiky a digitální kompetence, s nimiž školy nemají zkušenosti, a mnohé nemají zatím pořízené ani digitální pomůcky pro žáky. Konzultantka Mihulková v této souvislosti doporučuje: „Když tvoříte ŠVP, je dobré nevázat se v něm na konkrétní roboty nebo stavebnice, pokud je ještě nemáte. Nová informatika se zpočátku dá učit i bez robotů a výstupy RVP naplníte také.“