Pořizujeme z NPO digitální učební pomůcky pro žáky

Únor 8, 2023

V debatě z 8. února 2023, věnované možnosti pořídit digitální učební pomůcky z prostředků Národního plánu obnovy, se hovořilo o tom, jak ve škole přistoupit k plánování nákupu, aby zvolené digitální učební pomůcky pro žáky odpovídaly nejen podmínkám NPO, ale také podmínkám v konkrétní škole, aby je žáci mohli v různých hodinách využívat bez technických problémů a učitelé dokázali technologie smysluplně začlenit i do neinformatických předmětů.

Základní rámec i metodickou podporu MŠMT představuje vedoucí Oddělení podpory digitálního vzdělávání Anna Stočesová MartinkováPetr Polívka, koordinátor IT Guru – sítě odborných poradců na konkrétních příkladech vysvětluje, jak mohou IT Guru školám pomoci s výběrem, jakým technickým aj. hlediskům je potřeba při rozhodování věnovat pozornost. A Markéta Benešová, ředitelka pražské ZŠ Bítovská, nabízí svým kolegům ředitelům vlastní zkušenost – jak a v jakém složení ve škole uvažovali o tom, co žákům pořídí, jak mohou digitální pomůcky v různých předmětech využívat a v neposlední řadě, jak se ve své pavilonové škole vypořádali s jejich umístěním.

Hovořilo se i o závěrečném vyúčtování digitálních pomůcek ve školách, které je pořídily v roce 2022 – Petr Polívka v této souvislostí školám nabídl i pomoc sítě IT Guru. Nechyběly ani odpovědi na řadu konkrétních dotazů v chatu – otázky, na které se z časových důvodů nedostalo, budou dodatečně zodpovězeny písemně. Následující odkazy jsou důležité jak pro školy, které budou digitální učební pomůcky pro své žáky teprve pořizovat, tak pro ty, které je už mají a aktuálně je čeká závěrečné vypořádání.

🔹 Anna Stočesová Martinková - vedoucí Oddělení podpory digitálního vzdělávání MŠMT ČR
🔹 Petr Polívka - koordinátor sítě IT guru, nezávislých odborných konzultantů pro školy
🔹 Markéta Benešová - ředitelka ZŠ Bítovská, Praha
🎤 Josef Dašek – moderátor, tajemník DigiKoalice


Další videa k tomuto tématu:


DIGITALIZUJEME ŠKOLU – METODICKÁ PODPORA MŠMT - https://www.edu.cz/digitalizujeme/

Metodická podpora k závěrečnému vyhodnocení (formulář) využití finančních prostředků NPO za rok 2022
Obecně dotazy směřujte na digitalizujeme@msmt.cz 
Dotazy na závěrečné vyúčtování - sběr dat, formulář - zde
Informace k síti IT GURU