DigiPořad

JAROSLAVA MAŠKA

Průvodce světem informatiky, digitálních kompetencí
a technologií. Pro všechny učitele, ředitele a další
přátele školy. 

Epizoda 5.
Kybernetická bezpečnost ve škole - DNSSEC

Co přesně znamená DNSSEC? DNSSEC je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. Správné nastavení této služby u domény školy poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získali, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena.

Ne všechny školy tuší, že si mají u registrátora webových stránek ohlídat službu zabezpečení webových stránek, aby nedocházelo např. k phishingovým útokům, kdy se útočník snaží získat důvěrná citlivá data. Týká se to i emailových schránek, které jsou součástí domény.


Epizoda 4.
Kybernetická bezpečnost ve škole - CSIRT 

Bezpečnostní týmy CSIRT se starají o řešení incidentů na internetu. V České republice působí kolem 60 týmů. Vládní tým Csirt má na starosti např. státní instituce a kritickou infrastrukturu, existuje i národní tým CSIRT.cz. Týmy CSIRT na školách se vyskytují zatím ojediněle - vzorem je Masarykova univerzita v Brně.

Ředitelé škol by se měli obrátit na své zřizovatele, aby jim se vznikem týmu CSIRT pomohli. Důležité pro vznik takovýchto týmů na školách je nutnost zapojit IT učitele a přes ně samotné studenty, kteří se v dané problematice vyznají. Ti mohou nejlépe přispět k funkčnímu rozvoji tohoto klíčového prostředku ke zlepšení kyberbezpečnosti na školách.


Epizoda 3.
Kybernetická bezpečnost - STOP.online

Služba STOP.online slouží k hlášení bezpečnostních incidentů a závadového obsahu, s kterým se kdokoli z nás může setkat na internetu - např. zneužívání dětí, kyberšikana, kybergrooming, dětská pornografie. Primárním cílem této služby je nevhodný obsah co možná nejrychleji z prostředí internetu odstranit a pomáhat policii při řešení.

Ve školách je důležitá informovanost o této službě a také prevence, aby k těmto incidentům nedocházelo. Také proto zde existuje služba konzultantů IT guru, kteří pomáhají škole dobře nastavit zabezpečení školní sítě a ICT zařízení.


Epizoda 2.
Kybernetická bezpečnost - Turris

Turris je značka českých routerů, kterou vyvíjejí odborníci z CZ.NIC. Společnost klade velký důraz na zabezpečení - základem je pravidelná aktualizace a ta je poskytována zařízením přibližně devět let od zakoupení. Router je vstupní branou ke všem datům, když je dobře nastaven a aktualizován, lokální síť je dobře chráněna před možnými útoky zvenčí.

Ve školním prostředí je další výhodou tohoto routeru možnost bezpečného VPN připojení - vzdáleného přihlašování - využitelného např. při online výuce. Pokud má škola otázky ohledně výběru a nastavení routeru, VPN připojení nebo i IT vybavení a zabezpečení školní sítě, je tu pro ně k dispozici služba IT guru. Konzultanti IT guru působí v jednotlivých krajích České republiky, kde pomáhají místně příslušným školám bez administrativní zátěže, zdarma a na základě požadavku školy.


Epizoda 1.
Nebát se a začít

Spolu s našimi hosty vám nabídneme inspirativní pohledy na to, jak si poradit s digitálními kompetencemi a novou informatikou u vás ve škole. Vypravíme se na reportáž do Kyjova, Kroměříže a pražských Čakovic, nahlédneme do workshopů na konferenci DigiSeč a poradíme, jak se popasovat s nákupem digitálních učebních pomůcek. Můžete si nás pustit v kuse a nebo si vyberte a přehrajte to, co vás nejvíce zajímá. 


Ahoj,
já jsem Jarda Mašek

a vítám vás u DigiPořadu

Přestože mou tvář v něm uvidíte poměrně často, není pořad o mně, ale o vás, učitelích, ředitelích a všech, kteří se zajímáte o vzdělávání a digitální technologie. Je mi ctí, že vás mohu provázet pořadem, který ukazuje, jak lze oba světy zajímavě a smysluplně propojovat. Je to radost nejen pro mě, ale pro celý tým, který za DigiPořadem stojí. A doufám, že to bude radost i pro vás.