DigiPořad

JAROSLAVA MAŠKA

Průvodce světem informatiky, digitálních kompetencí
a technologií. Pro všechny učitele, ředitele a další
přátele školy. 

Epizoda 7. 
Jeden den v životě školy jako trvalý projekt

Projekt žáků 9. třídy, pod vedením jednoho z nich v sobě měl všechno, co projekt má mít. Má jasný cíl i výstup, staví na zkušenostech a vlastní iniciativě žáků, je spjatý s každodenním životem, žáci spolupracují v týmu, učitel je průvodcem. A v neposlední řadě probíhala průběžná i závěrečná reflexe toho, co se žáci danou aktivitou naučili, co jim to přineslo. To vše za podpory vedení školy v čele s ředitelem.


Epizoda 6. 
Jak s pomocí AI rozmluvit květiny ve škole?

Jak využít umělou inteligenci (AI) na 2. stupni základní školy? Například tak, že vezmete již hotovou AI metodiku pro rozvoj digitálních kompetencí pro předmět přírodopis od AI Dětem a na jejím základě vystavíte celý projektový den, ve kterém žáci a žákyně za pomoci AI nejen rozpoznají rostliny ve své škole, ale dokážou je také rozmluvit, aby jejich kytky ostatním žákům a učitelům mohly říct, jak se o ně mají správně starat. A u toho rozvinou celou řadu dovedností, v čele s těmi digitálními, zažijí spoustu dobrodružství a také zábavy.
Postřehy z DigiPořadu - Jaroslav Mašek o natáčení této epizody a o tom, co zůstalo skryto mezi snímky..

Odkazy na použité aplikace

Použité aplikace: 


Epizoda 5.
Kybernetická bezpečnost ve škole – DNSSEC

Co přesně znamená DNSSEC? DNSSEC je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. Správné nastavení této služby u domény školy poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získali, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena.

Ne všechny školy tuší, že si mají u registrátora webových stránek ohlídat službu zabezpečení webových stránek, aby nedocházelo např. k phishingovým útokům, kdy se útočník snaží získat důvěrná citlivá data. Týká se to i emailových schránek, které jsou součástí domény.


Epizoda 4.
Kybernetická bezpečnost ve škole – CSIRT 

Bezpečnostní týmy CSIRT se starají o řešení incidentů na internetu. V České republice působí kolem 60 týmů. Vládní tým Csirt má na starosti např. státní instituce a kritickou infrastrukturu, existuje i národní tým CSIRT.cz. Týmy CSIRT na školách se vyskytují zatím ojediněle - vzorem je Masarykova univerzita v Brně.

Ředitelé škol by se měli obrátit na své zřizovatele, aby jim se vznikem týmu CSIRT pomohli. Důležité pro vznik takovýchto týmů na školách je nutnost zapojit IT učitele a přes ně samotné studenty, kteří se v dané problematice vyznají. Ti mohou nejlépe přispět k funkčnímu rozvoji tohoto klíčového prostředku ke zlepšení kyberbezpečnosti na školách.


Epizoda 3.
Kybernetická bezpečnost STOP.online

Služba STOP.online slouží k hlášení bezpečnostních incidentů a závadového obsahu, s kterým se kdokoli z nás může setkat na internetu - např. zneužívání dětí, kyberšikana, kybergrooming, dětská pornografie. Primárním cílem této služby je nevhodný obsah co možná nejrychleji z prostředí internetu odstranit a pomáhat policii při řešení.

Ve školách je důležitá informovanost o této službě a také prevence, aby k těmto incidentům nedocházelo. Také proto zde existuje služba konzultantů IT guru, kteří pomáhají škole dobře nastavit zabezpečení školní sítě a ICT zařízení.


Epizoda 2.
Kybernetická bezpečnost  Turris

Turris je značka českých routerů, kterou vyvíjejí odborníci z CZ.NIC. Společnost klade velký důraz na zabezpečení - základem je pravidelná aktualizace a ta je poskytována zařízením přibližně devět let od zakoupení. Router je vstupní branou ke všem datům, když je dobře nastaven a aktualizován, lokální síť je dobře chráněna před možnými útoky zvenčí.

Ve školním prostředí je další výhodou tohoto routeru možnost bezpečného VPN připojení - vzdáleného přihlašování - využitelného např. při online výuce. Pokud má škola otázky ohledně výběru a nastavení routeru, VPN připojení nebo i IT vybavení a zabezpečení školní sítě, je tu pro ně k dispozici služba IT guru. Konzultanti IT guru působí v jednotlivých krajích České republiky, kde pomáhají místně příslušným školám bez administrativní zátěže, zdarma a na základě požadavku školy.


Epizoda 1.
Nebát se a začít

Spolu s našimi hosty vám nabídneme inspirativní pohledy na to, jak si poradit s digitálními kompetencemi a novou informatikou u vás ve škole. Vypravíme se na reportáž do Kyjova, Kroměříže a pražských Čakovic, nahlédneme do workshopů na konferenci DigiSeč a poradíme, jak se popasovat s nákupem digitálních učebních pomůcek. Můžete si nás pustit v kuse a nebo si vyberte a přehrajte to, co vás nejvíce zajímá. 


Ahoj,
já jsem Jarda Mašek

a vítám vás u DigiPořadu

Přestože mou tvář v něm uvidíte poměrně často, není pořad o mně, ale o vás, učitelích, ředitelích a všech, kteří se zajímáte o vzdělávání a digitální technologie. Je mi ctí, že vás mohu provázet pořadem, který ukazuje, jak lze oba světy zajímavě a smysluplně propojovat. Je to radost nejen pro mě, ale pro celý tým, který za DigiPořadem stojí. A doufám, že to bude radost i pro vás.