Změna je život. Nejste v tom sami.

DIGI roadshow – prosinec 2022
prezenční setkání pro ředitele základních škol

Jak na změny ICT revizí u vás ve škole? Přijďte si poslechnout příběhy škol a podělit se o své zkušenosti a názory. To vše ve vašem kraji.

V úterý 6. prosince 2022 od 14 hodin

Na krajských pracovištích NPI ČR


Reportáž z prosincové akce

Diskuzní setkání tentokrát určené pro ředitele škol a další pracovníky, kteří mají na starosti realizaci změn v digitální oblasti ve škole. Účastníci měli možnost zjistit, co vyplynulo z dotazníkového šetření, do kterého se zapojila více než třetina škol. Mohli klást otázky odborníkům (např. KIM, IT guru, krajský metodik vzdělávání, konzultant ŠVP) i ředitelům škol, které už podle nového ŠVP učí, a diskutovat mezi sebou o změnách, které ve školách realizují.


Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.

Setkání proběhla současně ve všech krajích. V úvodu a na konci je příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.

Harmonogram

14:00–14:20 Zahájení DIGI roadshow
14:20–14:35 Prezentace: Co jsme se dozvěděli z dotazníků...
14:35–14:55 Co se u vás bude řešit, spojení krajů
15:00–17:00 Společný program - prezentace, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:45 Společný závěr, diskuze


Ohlasy z prosincové DIGI roadshow


Nejdůležitější věc, kterou si DIGI roadshow odnáším, je…

„Metodická podpora je obrovská, teď už je jenom na nás, jak ji využijeme.“

Rozšíření obzoru ohledně zavádění nové informatiky, možnosti využití podpory ze strany přítomných hostů a NPI.

„Motivace, inspirace. Větší chuť něco změnit k lepšímu a vrhnout se na to hned.“

„Příklady z praxe - jak ukládat zařízení, kde s ním pracovat, jaké typy zařízení ... nabídka pomoci odborníků. Nasměrování k efektivním zdrojům.

„Ujasnění pojmů digitální kompetence, digitální gramotnost, výstupy v Informatice. Způsob zařazení digitální kompetence do ŠVP.“

Zkušenost, že na novou informatiku nejsem sám, ale je zde možnost využít odbornou pomoc. :)

Přijďte s námi diskutovat, společně řešit problémy, vyprávět a poslechnout si příběhy škol a sdílet své zkušenosti ve vašem kraji i v celé ČR.

Dozvíte se tu, co jinde ne.

Akce i veškerá podpora projektu Národního plánu obnovy DIGI jsou zdarma.