Změna je život. Nejste v tom sami.

DIGI roadshow - březen 2023
pro učitele 1. stupně základních škol

Jak na změny výuky nové informatiky a zavádění digitálních kompetencí
u vás ve škole na 1. stupni? 
Přijďte si o tom popovídat na diskuzní setkání ve vašem kraji.  

V úterý 21. března od 14 hodin

Na krajských pracovištích NPI ČR


Záznam úvodní části DIGI roadshow s přednáškou prof. Ivana Kalaše 

Reportáž z DIGI roadshow v Brně


Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.

Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V úvodu a na konci bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.

Harmonogram

14:00–14:10 Zahájení DIGI roadshow
14:10–15:00 Vystoupení prof. RNDr. Ivana Kalaše, Ph.D., autora informatiky s Emilem (dotazy účastníků)
15:00–17:00 Společný program - prezentace, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:45 Společný závěr, diskuze


Rozhovor s prof. Ivanem Kalašem u příležitosti březnové DIGI roadshow

Informatika je příležitost, kterou nesmíme promarnit 


Prof. Ivan Kalaš se věnuje didaktice informatiky od svých studentských dob až dodnes, a to ve slovenském i širokém mezinárodním kontextu. Na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky UK
v Bratislavě je vedoucím Katedry základů vzdělávání. Pět let byl členem vedení Institutu UNESCO pro digitální technologie ve vzdělávání, byl také členem mezinárodního poradního sboru společnosti Microsoft jako porotce v celosvětové soutěži pro učitele základních a středních škol. Je hlavním autorem vzdělávacího obsahu ScratchMaths pro programování v 5. a 6. ročníku anglických základních škol. Do roku 2022 působil jako hostující profesor na univerzitě UCL v Londýně. Věnuje se vývoji konstruktivistických softwarových prostředí na podporu programování, je spolutvůrcem učebnic a metodických materiálů pro učitele a spolu s dr. Andrejem Blahem a dalšími kolegy je spoluautorem metody a vzdělávacího obsahu Informatika s Emilem pro 1. stupeň základních škol. Ve své vědecké práci se zaměřuje na výzkum poznávacího procesu ve školní informatice v primárním základním vzdělávání. 


Ohlasy


Nejdůležitější věc, kterou si z březnové DIGI roadshow odnáším, je…

Akce pro mě měla veliký přínos, každý z lektorů byl zkušený a fajn. Hodiny ITC mě baví, chtěla bych, aby bavily i děti. Sama se potřebuji zdokonalit a spoustu se toho naučit, takže ráda využiji další takto zajímavá školení. Děkuji za tuto možnost.

„Váš přístup k novinkám je velice praktický a kolegové byli úžasní. Opravdu jste nás uklidnili, že to nebude žádná věda. Přeji Vám hodně úspěchů a dostatek peněz k realizaci Vašich akcí. Děkuji.“

„Děkuji za možnost setkání s lektory a učiteli informatiky. Díky této akci jsem se ubezpečil, že jsem novou informatiku pochopil správně a učíme ji v souladu s tím, co zaznělo od lektorů. Uvítal bych ještě více příkladů z praxe. Jak vést hodiny informatiky, co všechno s dětmi dělat. Nápadů není nikdy dost..“

„Tento vzdělávací program mě namotivoval učit informatiku a zbavila jsem se strachu z tohoto předmětu. Jsem moc ráda, že jsem se ho zúčastnila.“

„Velké poděkování patří paní učitelkám ze ZŠ Heřmanův Městec, které nám pomohly najít cestu k nové informatice  jednoduchými avšak praktickými metodami.“

Děkuji za přínosné informace k činnostem v předmětu Informatika a za zapojení do praktických činností při řešení rébusů.“