Konference EDUCA 2024

Anotace k wokshopům

Učíme hrou…
Na cestě k digitálnímu světu zítřka

7. října 2024, LIBEREC


WORKSHOPY


V odpolední části budou probíhat workshopy ve dvou blocích, účastníci si vybírají vždy jeden v každém bloku


Témata workshopůDigitální kompetence

Kateřina Appelová

Je teplická učitelka s 20 lety praxe. Učila na ZŠ, SŠ, zvláštní škole, učňovské obory i gymnazisty, nově VOŠ. Zdánlivě nesourodý „pelmel“ typu žáků jí skvěle slouží jako inspirace při tvorbě sdílených metodických materiálů a výukových kurzů, ve kterých se zaměřuje na win-win časové metody učitele, aktivizaci žáka v hodině, E-U-R metodu, AI a digi nástroje, transparentní hodnocení, prvek hry a překvapení a pořádného aha efektu ve vzdělávacím procesu. Nejspokojenější je, když se toto vše propojí. Miluje dynamiku spolupráce v pedagogickém týmu a řídí se heslem: Kdo nic nedělá, nic nezkazí.  

Síla hry v evokační fázi hodiny

Jak uvést téma i té nejnudnější nebo nejobtížnější látky? Při balancování náročnosti, složitosti nebo důležitosti uvědomovací fáze nám může být i malá hra velkým pomocníkem. Workshop bude rozdělen na dvě části. V první se podíváme na pojetí a široké možnosti evokační hry, v druhé si účastníci vyzkouší s podporou lektorky aplikovat různé typy her na vlastní témata a učivo. Ukážeme si, že hru lze zařadit kamkoliv a kdykoliv a benefitovat z ní může žák i učitel. Win-win! 


Petr Caloň

Jako učitel působí na Masarykově gymnáziu v Příboře, kde vyučuje dějepis, zeměpis, společenské vědy a informatiku. Má dlouholetou praxi v oblasti aplikace moderních technologií ve vzdělávání se speciálním zaměřením na využití Google technologií a Chromebooků ve školním prostředí. Snaží se inspirovat kolegy k integraci digitálních nástrojů do výuky. Jeho sen je posunout školu směrem k bezpapírovému a automatizovanému prostředí.

Kromě pedagogického zaměření má vášeň pro cestování. Jeho osobním mottem je: Nic není nemožné a slovo „nejde“ neexistuje. 

Učíme hrou se zaměřením na společenské vědy

Na tomto workshopu se zaměříme na inovativní metody výuky společenských věd pomocí moderních technologií. Klíčovým nástrojem ve výuce společenských věd jsou především Chromebooky (případně notebooky) a přístup k internetovému prohlížeči, protože umožňují rychlou, interaktivní a snad někdy i zábavnou formu hodiny. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak tyto technologie ve výuce využít. 

Účastníci se seznámí s praktickými příklady z politologie, geografie, mediálního vzdělávání a ekonomie. Workshop je určen především učitelům středních škol s aprobací dějepis, základy společenských věd a zeměpis. Diskutovat budeme také o výzvách a přínosech integrace těchto technologií do běžného školního prostředí s cílem nejen zvýšit zájem studentů o předmět, ale i podpořit kritické myšlení a boj proti dezinformacím. 


Aleš Dlouhý

Je zástupcem ředitele a učitelem informatiky na 1. stupni na Základní škole, Liberec, Lesní 575/12. V rámci Národního pedagogického institutu pracuje na částečný úvazek jako krajský informační metodik pro Liberecký kraj. Všem školám v kraji nabízí konzultace zaměřené na zavádění nové informatiky a rozvoj digitální kompetence. Dlouhodobě využívá dostupných moderních technologií ke vzdělávání svých žáků a nejen žákům, ale i svým kolegům a kolegyním se snaží ukázat, že digitální technologie by měly mít ve výuce své pevné místo. 

Umělá inteligence jako pomocník učitele

1. i 2. st. ZŠ

Umělá inteligence vstoupila do našich životů s nebývalou intenzitou. Žákům píše domácí úkoly, uchazečům o zaměstnání průvodní dopisy, občanům pomáhá v běžném životě a možná si to ani neuvědomují. 

Může být umělá inteligence nápomocná také pedagogům 1. či 2. stupně základní školy? Může. Prostřednictvím praktických ukázek si ukážeme, jak jejího potenciálu můžeme využít i my učitelé. 


Markéta Emmer Illová

Pracuje jako učitelka na 2. stupni ZŠ již přes dvacet let, na počátku profesní kariéry učila na SOU. Je absolventkou PedF MU Brno s aprobací český jazyk a občanská výchova. Na současném působišti na Základní škole Velké Opatovice, příspěvkové organizaci vyučuje také informatiku a dějepis. Zabývá se čtenářskou gramotností, mezipředmětovými vztahy, propojováním zkušeností, využíváním digitálních nástrojů v různých předmětech a zejména hledáním nových a zajímavých cest. V současnosti se také věnuje v NPI lektorování v oblasti digitálních kompetencí, zejména v dějepisu a češtině. 

Využití her ve výuce

2. st. ZŠ

Na workshopu si společně vyzkoušíme, jak propojit výuku, hru a bádání nejen v dějepisu. Budeme pracovat s online i offline aktivitami doslova napříč staletími, podíváme se na využití mobilu nebo tabletu, zkusíme si vytvořit vlastní stolní hru a společně se podíváme na aplikace a nástroje, které nám pomáhají propojit zábavu se vzděláním. Věřím, že si některé aktivity připomenete, poznáte nové a hlavně se dobře pobavíte. 


Denisa Freithová

Učí na brněnské ScioŠkole. Převážně se věnuje dětem na 1. stupni, i když vzhledem k velikosti školy je v kontaktu se všemi žáky napříč ročníky. Současně se věnuje tvorbě metodických materiálů pro učitele 1. stupně v projektu Národního pedagogického institutu. Je lektorkou dlouhodobého kurzu zaměřeného na podporu rozvoje digitálních kompetencí. Má ráda inovativní přístupy ve výuce a aha momenty, které výuka s dětmi i dospělými přináší.  

Digitální start: čtení, psaní, počítání

1. st. ZŠ (vhodný primárně pro učitele 1. stupně, především 1., 2. ročník)

Společně se vžijeme do role prvňáka či druháka a vyzkoušíme si, jak lze propojit čtení, psaní či počítání s rozvojem digitálních kompetencí. Co nás může naučit četba pohádek, tvorba piktogramů nebo skládání origami? Přijďte si vyzkoušet spolupráci, soustředit se na vlastní prožitek, společně zažívat aha momenty a sdílet vlastní praxi. Na konci workshopu budete odcházet s konkrétními aktivitami do výuky, které můžete ihned využít.


Nikola Kudrnáčová

Je učitelkou v klasické ZŠ, pedagogické praxi se věnuje více než deset let. Pracuje jako metodička a lektorka pro 1. stupeň při NPI ČR. Věnuje se zejména digitální kompetenci, ve škole navíc výuce ČJ pro žáky s OMJ. Je zastánkyní zážitkové pedagogiky. Pracovala jako zapojená učitelka z praxe při PedF UK. Věnuje se mimo jiné i tvorbě školních vzdělávacích programů. 

Využití hry pro kreativní učení na 1. stupni ZŠ  

1. st. ZŠ 

Workshop je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, kteří si rádi vyzkouší tvořivou hru s využitím digitální mapy a propojí tak manuální činnost s digitálními technologiemi. Dále účastníci nahlédnou do hravého tabulkového procesoru MS Office Excel nebo si vyzkouší edukační únikovou hru, při které opět propojíme reálný svět se světem digitálním. Vybranými aktivitami zazáříte napříč ročníky prvního stupně a získáte praktický vhled do digitální kompetence. 


Michaela Radotínská

Je lektorkou hravých kurzů kyberbezpečnosti pro děti na 1. stupni ZŠ. Je autorkou karetní hry Kyber trable, vytvořila metodiku a pracovní listy ke knize ON-LINE ZOO, spolupracovala na tvorbě metodiky pro knihu Kyberpohádky. V rámci projektu KPBI (Kraje pro bezpečný internet) vytváří e-learningové kurzy pro děti na téma digitální technologie a kyberbezpečnost a pravidelně spolupracuje na tvorbě kvízových otázek pro žáky ZŠ i SŠ.

https://kyber-hrave.webnode.cz/  

Jak seznámit žáky s kybernetickou bezpečností? Přece kyberhravě

1. st. ZŠ 

Věk, ve kterém se děti začínají seznamovat s digitálními technologiemi, se neustále snižuje. Proto je důležité témata z oblasti kybernetické bezpečnosti s dětmi otevřít co nejdříve, aby byly připravené na nástrahy, se kterými se mohou na internetu setkat. A jak jinak než formou příběhů, her, skupinových aktivit či kvízů. Účastníci workshopu získají náměty, jak se svými žáky o tomto tématu otevřeně hovořit. 


Edita Roberts

Absolventka kulturní a sociální antropologie na ZČU v Plzni zakotvila před 13 lety v učitelské profesi. Získané zkušenosti ze světa „těch druhých“ zúročuje na ZŠ ve Velvarech, kde vyučuje český a anglický jazyk. Pracuje také jako lektorka ve vzdělávání dospělých. V obou profesích se aktivně vzdělává a rozvíjí a své zkušenosti v učení i lektorování dále předává. Díky svému entuziasmu a práci s digitálními nástroji je také SMART ambasadorem vzdělávacího softwaru Lumio (Smart Learning Suite Online). 

Hravě s umělou inteligencí: Kreativní aktivity pro český jazyk a další předměty

2. stupeň ZŠ

Může nám umělá inteligence obohatit hodiny českého jazyka? Přijďte si pohrát s příběhem a ilustrací pomocí volně dostupných AI nástrojů. Propojíme online nástroje s „unplugged“ aktivitami a posílíme tolik žádoucí dovednosti kritického myšlení, kreativity a spolupráce. Naučíte se, jak snadno přenést tyto aktivity do vašich tříd a inspirovat své žáky v objevování nových možností a kreativních přístupů v hodinách českého jazyka. Učitelé jiných předmětů jsou také vítáni! 


Jovanka Rybová

Je ředitelkou malotřídní školy na jižní Moravě. Její aprobací je 1. stupeň a speciální pedagogika. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem na revizích RVP ZV. Dětem se snaží ukazovat, že digitální technologie jsou všude kolem nás a je dobré se je naučit smysluplně využívat. Jejím cílem je dětskou mysl otevřít, ne ji zaplnit. 

V hlavní roli: MOTÝL

1. stupeň ZŠ

Motýli jsou nejen nádherná, ale nesmírně zajímavá stvoření. Jak připravit projektovou nebo tematickou výuku, která učí děti na 1. stupni vnímat svět kolem nás všemi smysly? Jak při běžných činnostech rozvíjet jejich digitální kompetence? Cestu nám může ukázat workshop, ve kterém si vyzkoušíme nastavovat témata tak, aby učení děti nejen bavilo, ale připravovalo je na život ve 21. století.


Miroslav Staněk

Fyzik a filozof, který se zajímá o historii i budoucnost (nejen vědeckotechnického) poznání. Na stará kolena se znovu učí programovat a nestačí se divit, jak se svět techniky proměňuje doslova před očima a pod rukama. Svůj údiv (a několik málo poznatků) se snaží rozšiřovat mezi učitele. Miluje staré učebnice přírodozpytu, které sbírá.

https://prirodozpyt.cz/

Přírodozpytné hrátky – STEAM pokusy s mobilními průvodci 

2. stupeň ZŠ

Interaktivní workshop zaměřený na pokusy a gamifikaci ve výuce přírodních věd. Účastníci budou používat své mobilní telefony jako průvodce experimenty i celým workshopem. Prostřednictvím herních prvků a volně stahovatelných aplikací si osvojí nové vzdělávací metody, které zaujmou a motivují i jejich studenty. Nechte se vtáhnout do světa vědy a technologie. Objevte výuku STEAM, která je zábavná i poučná zároveň! 


Nová informatika

drobna

Cyril Brom

Působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Založil a řídí laboratoř Amulab. Zajímá se především o didaktiku informatiky a o to, jak se lidé učí pomocí multimediálních materiálů, jako jsou animace nebo výukové hry. Spolupracuje s Českou televizí na tvorbě těchto materiálů. V minulosti se věnoval i umělé inteligenci, výpočetním neurovědám a počítačovému modelování. Podílel se i na projektech Kingdom Come: Deliverance, Československo 38–89, Pogamut a Evropa 2045. 

Anna Drobná

Věnuje se zejména výzkumu na Univerzitě Karlově v oblasti výuky digitálních technologií na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorkou didaktických materiálů k seriálu Datová Lhota.

Datová Lhota: O „cloudech“ a „serverech“ pro páťáky až sedmáky hravě

1. i 2. stupeň ZŠ

Vědí děti, že cloud není přídavná paměť uvnitř jejich mobilu, ale servery na druhém konci světa? Tuší, že mohou na cloudu spolupracovat s kamarády, ale ne všichni mají stejná práva? Téma cloudu a serverů patří do okruhu „digitální technologie“ nové informatiky.

Zpracovává ho jeden díl z nové série seriálu Datová Lhota a navazující modelová hodina s herní aktivitou. Ve workshopu si tuto hodinu vyzkoušíme. Představte si nástěnku svých snů a jdeme na to! A na závěr vám ještě povíme pár věcí o hrách ve výuce obecně. 


Jan Juříček

Pracuje jako zástupce ředitele pro pedagogiku na Základní škole Strossmayerovo náměstí v Praze. Ve škole vyučuje angličtinu a informatiku, mezi jeho oblíbené informatické pomůcky patří microbiti a 3D tiskárna. Své zkušenosti s výukou nové informatiky sdílí na webu https://ucimesroboty.cz/

Programování her na základní škole

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2. stupeň ZŠ

Chtěli byste vyzkoušet programování her na základní škole v běžných hodinách informatiky? Hledáte platformu, která je volně přístupná a obsahuje připravené návody? Chtěli byste si na workshopu naprogramovat vlastní hru s pixel artovou grafikou?

Pokud je vaše odpověď „ano“, tak je workshop Programování her na základní škole právě pro vás! Vyzkoušíme si krok za krokem tvorbu vlastní hry na platformě Make Code Arcade. Vysvětlíme si základní principy platformy a hned se podíváme na několik herních designů, které můžete přenést do vlastních hodin informatiky. 


Různé

Lenka Baše

Je učitelkou, speciální pedagožkou a koordinátorkou podpory nadání na 1. stupni soukromé bilingvní ZŠ SVAT, s. r. o., v Olomouci. Více než 15 let se aktivně věnuje tématu vzdělávání a podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků, jejich rodičů, učitelů i budoucích pedagogů. Své poznatky a zkušenosti získané touto praxí dále využívá pro osvětu, publikační a lektorskou činnost v daném tématu. Je aktivní členkou Krajské sítě podpory nadání při NPI Olomouckého kraje. 

Když sním… 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1. stupeň ZŠ

Bude to jenom hra! Jenom „jako“. Ale co když ne?

Pojďme společně rozvíjet kreativitu žáků hrou a přesvědčovat je o tom, že pokud budou chtít, pak se i jejich niterné sny, přání a touhy mohou stát skutečností. Při práci s pohádkovou knihou ze světa fantazie za podpory digitálních technologií a s obohacením ze světa přírodních věd si ukážeme, že i sen se může stát skutečností a jediný, kdo tento proces může zastavit, jsme my! Nezastavujte a přidejte se!

Workshop je určen především učitelům 1. stupně ZŠ k rozvoji kreativity, osobnostně-sociálních dovedností, obohacování učiva a rozvoji digitálních kompetencí v rámci dílny čtení nejen pro aktivní, motivované či nadané žáky. 


Justina Danišová

Původně učitelka geologie a biologie, teď vymýšlí lekce a metodiky, jak dostat děti ven z lavic do přírody a jak a proč je učení v přímém kontaktu s okolním světem efektivnější i zábavnější. Lektoruje, fotí, spoluvytváří weby svobodnahra.cz, ucimesevenku.czjdeteven.cz a společně se svou rodinou vydala knihu Svobodná hra.

„Nature is not a place to visit. It is home.“
Gary Snyder

Hra venku jako základ učení 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1. i 2. stupeň ZŠ

Jak využít hru v přírodě pro rozvoj dětí? Zažijte na vlastní kůži hry plné pohybu i uvolnění, kreativity, bádání i senzitivity. Objevte, CO přináší čas venku dětem (i nám dospělým), PROČ si každé z dětí chce hrát jinak, KDE je v dětských hrách hranice mezi bojovou hrou a agresivitou. 


Jana Drábková

Učí na plzeňské základní škole němčinu a angličtinu. Působí také jako jazyková animátorka a členka metodického kabinetu Jazyk a komunikace v NPI Plzeň. Stále (se) učí s radostí a snaží se svým žákům předávat lásku k učení se cizím jazykům. 

Hry ve výuce cizích jazyků I  

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1. i 2. stupeň ZŠ

Praktický workshop je zaměřen na představení a vyzkoušení různých typů her, které se hodí nejen pro výuku cizích jazyků. Všechny hry si účastníci postupně vyzkouší. Těšit se mohou na autíčka, dej mi písmenko, walkie-talkie, upíra či rozkazy. 

Hry ve výuce cizích jazyků II

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1. i 2. stupeň ZŠ

Praktický workshop je zaměřen na představení a vyzkoušení různých typů her, které se hodí nejen pro výuku cizích jazyků. Všechny hry si účastníci postupně vyzkouší. Těšit se mohou na ANO-NE-NEVÍM, šílenou minutku, toaletní abecedu, zmačkaný portrét či molekuly. 


Zdeněk Novotný

Vystudoval UVVP na MFF UK, učil na gymnáziu a je zakladatelem a aktivním lektorem volného sdružení lektorů SOUBĚH, s. r. o., realizujícího vzdělávací a poradenské projekty pro školy i komerční sféru. Je spoluautorem řady originálních herních technik využívajících metody zážitkové pedagogiky. Programy pomáhají rozvíjet praktické dovednosti, jako jsou schopnost koncentrace, inovativní myšlení, kreativita, týmová spolupráce, osobní prezentace, využívání digitálních technologií apod. 

Country game ve výuce

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ZŠ, SŠ

Možnosti blízkých přírodních i sídelních lokalit nabízejí vítaný doplněk výuky mimo školu. Zapojme žáka do vybraných fází vymýšlení, přípravy nebo realizace dobrodružné mise. Řešení herních výzev podprahově zodpovídá otázku: K čemu je dobré toto umět nebo vědět? Workshop představí několik variant her: Hry, u nichž jsou různé aplikace a internet v mobilech žáků vítanými pomocníky, i hry, u kterých si chceme dopřát digitální detox. Předáme si několik inspirací, jak předmětové reálie v country game využít. 


Ondřej Pražák

Absolvent FTVS UK učí na Základní škole, Liberec, Lesní 575/12 od roku 2007. Práce s dětmi okolo sportu se stala koníčkem, ve kterém pokračuje dodnes. Dlouhodobě pořádá zimní lyžařské kurzy, letní outdoorové kurzy a cyklokurzy.  

Hry neschovávejte v šuplíku, ale pusťte je ven 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1. i 2. stupeň ZŠ

Workshop plný pohybu a her, který účastníkům ukáže zásobárnu jednoduchých pohybových aktivit zaměřených na všechny části hodiny tělesné výchovy, které se dají modifikovat jak na první, tak i druhý stupeň ZŠ. Dále ukáže dvě netradiční koedukované kolektivní hry pro malé i velké (brännball, kin-ball).


Petr Šolc

Etoped, rodinný terapeut, autor karet Moje třída. Žije v Liberci, řeší převážně etopedické a vztahové problémy v prostředí škol a rodinných systémů. 

Blob a mapa třídy 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2. stupeň ZŠ

Seminář je krátkou ochutnávkou několika projektivních technik při práci s dítětem. Blob i Mapa třídy mohou pomoci třídnímu učiteli porozumět pocitům dítěte, poznat náladu ve třídě, rozkrýt vztahové pole i jednotlivé pozice dětí. Aby tyto jednoduché nástroje byly bezpečné pro děti, je dobré dělat nácvik a osobně se s nimi seznámit. Součástí semináře bude i krátká teorie k dotazování se, práce s otázkami a zásady individuální práce s dítětem, a to hlavně pomocí obrázkových karet. Kromě nových technik a her se dostaneme okrajově do oblasti skupinové dynamiky, ale budeme se hlavně věnovat individuální práci, která je v systému školy nezbytná (rozkrývání šikany, budování bezpečí, práce s pocitem ohrožení, diagnostika prožívání dítěte i jevové stránky, stanovení závažnosti závadového jevu ve třídě). Mapa třídy bude poskytnuta všem účastníkům zdarma. 


Michaela Ulvrová

Působí jako učitelka dějepisu a německého jazyka na Základní škole, Liberec, Lesní 575/12 od školního roku 2024/25 v pozici zástupkyně ředitele. Dlouhodobě se zabývá problematikou formativního učení a ve své škole se věnuje kolegiální podpoře v této oblasti. Zároveň je koordinátorkou ŠVP a v rámci Národního pedagogického institutu poskytuje školám konzultace v oblasti revizí RVP. 

Jak na formativní učení 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1. i 2. stupeň ZŠ

Formativní hodnocení nebo nyní častěji formativní učení je vnímáno jako podpora každého žáka na cestě za jeho individuálními úspěchy. V rámci workshopu si představíme a vyzkoušíme některé praktické postupy a aktivity, které podporují realizaci jednotlivých strategií formativního hodnocení v procesu žákova učení. Ukážeme si, jak jednoduše formulovat cíl, jak získávat důkazy o učení, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu či jak žáky přivést k smysluplnému sebehodnocení. Workshop je určen pro učitele prvního i druhého stupně. 


Antonín Vacek

Působí ve společnosti Mise HERo jako lektor gamifikace a koordinátor mezinárodních projektů spolupráce zaměřených na inovace ve vzdělávání. V rámci této role se zaměřuje na rozvoj gamifikace a využití her a facilitaci herního zážitku, které aplikuje ve výukových programech, školeních a tvorbě metodik. Je spoluautorem knihy Škola hrou, která se věnuje využití gamifikace ve vzdělávání. Jeho práce má za cíl zvyšovat angažovanost a radost z učení prostřednictvím her a herních prvků. 

Využití her, herních prvků a facilitace herního zážitku ve výuce 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ZŠ, SŠ

Ve workshopu si vyzkoušíme metody pro efektivní zařazení her do výuky a motivaci žáků využitím herních prvků, jako je tajuplná truhla, odkrývání tajemství, příběh nebo možnosti volby, deskové a karetní hry, výukové a rolové hry rozvíjející znalosti a dovednosti. Facilitace herního zážitku pomáhá proměnit herní zážitek v konkrétní uvědomění a dosažení cílů ve výuce. Metody zahrnují gamifikaci, serious games, educational games a facilitaci herního zážitku k podpoření změny chování a rozvoje dovedností. 


Pavel Zícha

Více než 20 let učí a vede volnočasové aktivity pro děti. V minulosti jezdil po waldorfských školách a učil řemesla (kovařinu, řezbařinu, měditepectví). Skoro 12 let pracuje ve školním klubu, kde realizuje různé výtvarné projekty. Vede řemeslné a výtvarné kroužky. Inspiraci čerpá i ze své dlouholeté práce vedoucího v turistickém oddíle, kde připravoval zážitkové programy, hry i jiná dobrodružství. 

Jak využít dřevo a kov ve výuce i mimo ni

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ZŠ, SŠ

Během workshopu si vyzkoušíte, jak hravě a jednoduše přenést práci s různými materiály (především kov a dřevo, ale i jiné) do vašich hodin či projektů s dětmi. Můžete se těšit například na ochutnávku kovotepectví, ukázku toho, jak si vyrobit drobný předmět ze dřeva, nebo třeba na využití pyrografie ve výuce – volnočasových aktivitách. 


Konference probíhá v rámci akce
EDUCA WEEK

více informací najdete na webu educaweek.cz

Těšíme se na vás!