Pomáháme základním školám
při zavádění nové informatiky
a digitálních kompetencí do výuky

Národní pedagogický institut ČR nabízí zdarma různé formy podpory
pro školy při zavádění ICT revizí RVP

Inspirujte se na webinářích,
kurzech
a dalších akcích

Máte možnost účastnit se zdarma
kurzů, webinářů, konferencí nebo
akcí přímo v krajích. Nabízíme široké spektrum pomoci určené pro všechny školy – využijte naši nabídku podpory, videa v knihovně inspirace nebo materiály do výuky

Jak projít změnou

Provedeme vás na cestě od prvních
krůčků až po možnost sdílet
s ostatními své zkušenosti
s výukou nové informatiky a v rozvíjení digitálních kompetencí
v jednotlivých předmětech.

Využijte podpory našich konzultantů

Obraťte se na naše zkušené konzultanty a proberte s nimi plánované revize nad vašimi vzdělávacími programy.

Získejte podporu na míru přímo pro vaši školu. Můžete si objednat individuální konzultaci, workshop pro celou sborovnu, konzultaci IT guru nebo ICT metodika KIM a to vše zdarma.


Rozhovory, sdílení zkušeností, akce


Potkejte se s námi naživo:

🔹 Konference Educa
🔹 DIGI roadshow
🔹 DigiSeč
🔹 Škola jako místo setkávání

... a na dalších konferencích a akcích...

Sledujte živě streamované diskuze s učiteli a odborníky u kulatého stolu:

Digitální kompetence, Nová informatika, Informatické myšlení, Kybernetická bezpečnost, Umělá inteligence, Digitální pomůcky ve výuce a mnoho dalších témat

Poslouchejte podcasty na aktuální témata: 

🔹 KYBcast - o kybernetické bezpečnosti
🔹 DIGI IN - inspirace k rozvíjení digitálních kompetencí a do výuky nové informatiky

Důležité termíny


LEDEN 2021

Byla schválena změna nového revidovaného rámcově vzdělávacího plánu.

ZÁŘÍ 2021

První školy zahajují výuku podle revidovaného plánu.

ZÁŘÍ 2023

Od 1. září mají školy povinnost začít vyučovat na prvním stupni podle inovovaného ŠVP.

ZÁŘÍ 2024

Od 1. září mají školy povinnost začít vyučovat i na druhém stupni podle inovovaného ŠVP.

Aktuality

Vysvětlíme.
Zjistíme.
Poradíme.

Ozvěte se!

 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj
 • konzultaci k zavádění změn ve škole
 • pomoc se správou a nákupem techniky (IT Guru)
 • pomoc s rozvojem digitálních kompetencí (lektor pro sborovnu)
 • pomoc se zavedením digitálních technologií do výuky (krajský ICT metodik)
 • pomoc s kyberbezpečností (lektor pro sborovnu)
 • jiné

Ozveme se běžně do 5 pracovních dnů.

Nejčastější dotazy

O co jde v revizích ICT v RVP ZV?
Cílem je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.
Koho všeho se revize ICT týká?
Reviduje se oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Týká se tedy základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Proč se musí něco měnit?
Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě. Podrobné informace o důvodech revizí najdete na stránce Proč potřebujeme změnu výuky? Připravme děti na budoucnost.
Kdo to stanovil?
Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, konkrétně v opatření 2.2 Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace a opatření 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech, zdůraznění informatického myšlení.
Přidáváte nový vzdělávací obsah, co uberete?
Ve prospěch Informatiky byla snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem: na 1. stupni oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, z 12 na 11 hodin; na 2. stupni po jedné hodině oblastem Člověk a společnost z 11 na 10 hodin, Člověk a příroda z 21 na 20 hodin a Umění a kultura z 10 na 9 hodin. Vzdělávací obsah těchto čtyř vzdělávacích oblastí byl upraven (redukován) tak, aby odpovídal snížené časové dotaci i nárokům na inovace v digitální oblasti.

Nenalezli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se na naše konzultační centrum.

Řešíte společné vzdělávání?