Rozhovory, debaty, podcasty i reportáže
s ukázkami dobré praxe


Digitální kompetence

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky při rozvíjení digitální kompetence.

Jak uchopit téma digitálních kompetencí napříč předměty? Podívejte se na jednotlivé metody, které můžete aplikovat i u vás ve škole.

Škola, kde děti s technologiemi pracují už od školky – reportáž ze ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice 

Digitální technologie děti baví – reportáž ze ZŠ 1. máje Kroměříž, 2022 


Nová informatika

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky nové informatiky.

Co je informatické myšlení a jak učit informatiku – Jiří Vaníček, ved. katedry informatiky JČU, 2021 

Nová informatika v RVP ZV pohledem zaměstnavatele – Dita Formánková, Avast, Czechitas, 2021 

Rozvoj informatického myšlení nejen v informatice – Hana Havlínová, garantka primárního vzdělávání NPI ČR; Jana Kucianová, učitelka ZŠ jazyků Karlovy Vary, 2022


Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost jednoduše, prakticky, srozumitelně. Podcast o kybernetické bezpečnosti a právu o online prostoru připravuje dvojice Václav Maněna a Pavel Matějíček.

2. díl, 2. série — Zabezpečení školního YouTube kanálu a sociálních sítí školy
V druhém dílu nové série se dozvíte, jak předejít tomu aby byl zcizen školní YouTubeový účet. A netýká se to jen YouTube, ale i dalších populárních on-line služeb a systémů. Dáme vám tipy na zabezpečení, které můžete využít hned — s nastavením dvoufaktorového přihlašování a eliminací sdílených účtů doporučujeme neotálet.
1. díl, 2. série — Předpovědi a novinky v IT bezpečnosti v roce 2023
V prvním dílu nové série se dozvíte, jaké novinky nás čekají v roce 2023 na poli kybernetické bezpečnosti a na co bychom se měli připravit. Dáme vám tipy na užitečné materiály a zdroje, které můžete využít hned. Představíme novinky a vylepšení, které se týkají našeho podcastu. A jaká témata nás čekají? To záleží hlavně na vás. Budeme moc rádi, když nám nadále budete psát náměty na vaclav.manena@npi.cz.
36. díl — Miriam Sedláčková: co dělat v případě incidentu
Co by měl dělat učitel i dítě v případě, že se stane obětí kybernetického útoku. Jaká preventivní opatření může škola zavést a co by měla kontrolovat. Praktické tipy ke vzdělávání kolegů.

Jak na revize RVP v oblasti informatiky

Záznamy webinářů ke změnám RVP ZV a úpravám školních vzdělávacích programů v oblasti ICT pro vedení škol, koordinátory změny a pedagogy.

Jak na nový RVP ZV ve školách zřízených podle § 16 šk. zákona — A. Kubcová Vitoulová, M. Tunkerová, R. Votavová

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 2 — D. Růžičková, E. Fanfulová 

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 1 — D. Růžičková, E. Fanfulová

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV – webinář pro ředitele – D. Růžičková 


Nákup digitálních učebních pomůcek

Digitální učební pomůcky pro nejmenší děti
a žáky. 
Jaké pomůcky se hodí pro různé věkové kategorie a jak přispívají k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, které vám představí jednotlivé možnosti využití a nákupu pomůcek v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.

Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s MŠMT jsme pro vás připravili další krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.

Jak na nákup digitálních učebních pomůcek v souvislosti s Národním plánem obnovy na ZŠ a SŠ? Hosté: Lucie Gregůrková - vedoucí Oddělení digitálního vzdělávání, MŠMT, Jaroslav Jirásko - koordinátor středního článku podpory pro okres Semily, MŠMT, Roman Ziegler - ředitel 8. ZŠ Most,  Moderátor: Josef Dašek - DigiKoalice, NPI ČR

Jak na to ve škole

Zkušenosti, informace, rady, tipy a příklady ze škol při úpravách školních vzdělávacích programů  a přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky.

Metodická podpora a vzdělávání k ICT pro ZŠ – Tomáš Řebíček 

Představení: IT guru, 2022 

Revize ICT pohledem učitele
Petra Boháčková, zástupkyně ředitele, vyučující fyziky a angličtiny, 2021 


Společné vzdělávání

Mohou směřovat k  k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.