Rozhovory, debaty, podcasty i reportáže
s ukázkami dobré praxe


Digitální kompetence

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky při rozvíjení digitální kompetence.

Vratislav Ulrich (2. díl): Změř si, jakou sílu má tvůj vlas – 27. díl podcastu DIGI IN. „Fyzika se musí hýbat, žáci ji potřebují dostat do ruky,“ říká ve 2. části rozhovoru pedagog Vratislav Ulrich z českobudějovické ZŠ Pohůrecká, když barvitě líčí, jak využívá digitální technologie při výuce fyziky a matematiky a připravuje žákům problémové úlohy.

DigiPořad: Jeden den v životě školy jako trvalý projekt – projekt žáků 9. třídy, pod vedením jednoho z nich v sobě měl všechno, co projekt má mít. Má jasný cíl i výstup, staví na zkušenostech a vlastní iniciativě žáků, je spjatý s každodenním životem, žáci spolupracují v týmu, učitel je průvodcem.

DIGI roadshow Plzeň: Digitální kompetence z lavice i ze zahrady
Rozvoj digitálních kompetencí lze realizovat i v přírodě. Tláskalová některým učitelům otevřela zcela nový svět, zjistili, že informatické myšlení lze u dětí rozvíjet i s pomocí pár klacíků, šišek nebo spadaných listů.


Nová informatika

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky nové informatiky.

Vratislav Ulrich: Když žáka v informatice něco baví, ať má prostor na vlastní projekt  „Když začínáme s informatikou, beru do hodiny robůtka a nechám žáky, aby se ho postupně naučili sami rozhýbat. Potřebují si věci osahat,“ říká Vratislav Ulrich, učitel informatiky, matematiky a fyziky v podcastu DIGI IN.

Přednáška prof. Ivana Kalaše - Informatika je příležitost, kterou nesmíme promarnit – záznam DIGI roadshow pro učitele 1. stupně ZŠ z 21. 3. 2023

Digitální technologie jako jedno z témat nové informatiky pro 1. stupeň dle schváleného RVP ZV. Webinář Cyrila Broma z Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2023.


Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost jednoduše, prakticky, srozumitelně. Podcast o kybernetické bezpečnosti a právu v online prostoru - KYBcast - připravuje dvojice Václav Maněna a Pavel Matějíček.

KYBcast —  24. díl, 2. série — Digitální detox a wellbeing pro učitele a rodiče

Dnešní téma nás zavede k otázce, jak najít rovnováhu v digitálním světě. Budeme diskutovat o digitálním detoxu a wellbeingu. Jak toto téma ovlivňuje nás dospělé a jak žáky. Jak můžeme vytvořit prostředí, kde technologie obohacuje naši každodenní rutinu, aniž by nám brala cennou energii?

KYBcast —  23. díl, 2. série — Nenaleťte na deepfakes a dezinformace vytvořené pomocí AI

Podvodná videa, fotografie a zvukové nahrávky jsou s námi už dlouho. S umělou inteligencí (AI) přichází nová éra realisticky upravených fotografií, videí a dalších materiálů, u kterých je prakticky nemožné na první pohled zjistit, že se jedná o podvod.

Kybernetická bezpečnost ve školách —  sledujte záznam debaty z 23. 3. 2023

Proč je důležité zabývat se kybernetickou bezpečností ve školách a koho všeho se tato oblast týká? Kdo se stará o zabezpečení zařízení a dat a jak jsou vyhodnocována rizika? Jsou si učitelé vědomi své role v této oblasti? 


Jak na revize RVP v oblasti informatiky

Záznamy webinářů ke změnám RVP ZV a úpravám školních vzdělávacích programů v oblasti ICT pro vedení škol, koordinátory změny a pedagogy.

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 2/2 — Kurz vedou Daniela Růžičková, Garant vzdělávací oblasti/oboru Informatika, ICT a Eva Famfulová, garantka digitálních kompetencí v revizích RVP ZV v oblasti ICT.

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 1/2 — Kurz vedou Daniela Růžičková, Garant vzdělávací oblasti/oboru Informatika, ICT a Eva Famfulová, garantka digitálních kompetencí v revizích RVP ZV v oblasti ICT.

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV – webinář pro ředitele – V záznamu webináře Daniely Růžičkové se ředitelé škol seznámí s hlavními změnami v RVP ZV a možnostmi výuky nové informatiky i rozvoje digitálních kompetencí žáků. 

ICT revize: s čím vám pomůže konzultant ŠVP, IT guru, KIM? Sledujte debatu 14. 6. 2023.
Živá streamovaná debata na téma IT správa

Nákup digitálních učebních pomůcek

NPO: pokročilé, nebo základní digitální pomůcky? Rozhodují potřeby žáků — 
V diskuzi u kulatého stolu se dozvíte, na jaké účely lze finance z prostředků Národního plánu obnovy na inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace použít, včetně vysvětlení, jaké pomůcky můžeme podle podmínek NPO považovat za ty, které slouží k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků.

Pořizujeme z prostředků Národního plánu obnovy digitální učební pomůcky pro žáky.
Jak ve škole přistoupit k plánování nákupu, aby zvolené digitální učební pomůcky pro žáky odpovídaly nejen podmínkám NPO, ale také podmínkám v konkrétní škole, aby je žáci mohli v různých hodinách využívat bez technických problémů a učitelé dokázali technologie smysluplně začlenit i do neinformatických předmětů.

Digitální škola: Funkční zapojení technologií do výuky. Vybavit školu digitální technikou lze různě. Jak ale zvolit tu správnou pro vaši školu a pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v jednotlivých předmětech? Jaká by měla být vize vaší školy?

Digitální učební pomůcky pro nejmenší děti
a žáky. 
Jaké pomůcky se hodí pro různé věkové kategorie a jak přispívají k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, které vám představí jednotlivé možnosti využití a nákupu pomůcek v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.

Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s MŠMT jsme pro vás připravili další krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.


Jak na to ve škole

Zkušenosti, informace, rady, tipy a příklady ze škol při úpravách školních vzdělávacích programů  a přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky.

ICT revize: s čím vám pomůže konzultant ŠVP, IT guru, KIM? Individuální konzultace umožňují najít řešení příslušných problémů přímo na míru dané škole - v červnové debatě se zaměřujeme na tři skupiny odborníků, kteří pomáhají školám.

Představení: IT guru, 2022 

Revize ICT pohledem učitele
Petra Boháčková, zástupkyně ředitele, vyučující fyziky a angličtiny, 2021 


Společné vzdělávání

Co jsou digitální kompetence a jak na ně – pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 5612004 Sb
Záznam webináře. Cílem akce je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením v rámci výuky podle revidovaného RVP ZV a se způsoby jejich dosažení prostřednictvím digitálních technologií.

Výuka informatiky na ZŠS v době digitální  Přestože Rámcový vzdělávací program ZŠS neprošel revizí, jeho rámec však školám umožňuje reagovat na změny, které s sebou současná digitální doba přináší – vždyť digitální technologie vstupují i do života žáků se závažnějším mentálním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole speciální.

Jak na ICT revize ve společném vzdělávání?  Záznam debaty o zavádění výuky nové Informatiky na školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona.

Představení: Společné vzdělávání a nová Informatika  Mohou směřovat k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.

Jak na nový RVP ZV ve školách zřízených podle § 16 šk. zákona — A. Kubcová Vitoulová, M. Tunkerová, R. Votavová