Rozhovory, debaty, podcasty i reportáže
s ukázkami dobré praxe


Digitální kompetence

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky při rozvíjení digitální kompetence.

Jak uchopit téma digitálních kompetencí napříč předměty? Podívejte se na jednotlivé metody, které můžete aplikovat i u vás ve škole.

Co si představit pod pojmem digitální kompetence? Jak je implementovat do výuky? Jaký přínos mají digitální kompetence pro žáky? Kde najít inspiraci a kam se obrátit pro radu? Debata s učiteli, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti.

Digitální technologie děti baví – reportáž ze ZŠ 1. máje Kroměříž, 2022 


Nová informatika

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky nové informatiky.

Informatické myšlení na 1. stupni - Co si máme představit pod pojmem informatické myšlení? Jak souvisí s výukou nové informatiky? Záznam online debaty z 22. 2. 2023

Rozvoj informatického myšlení nejen v informatice – Hana Havlínová, garantka primárního vzdělávání NPI ČR; Jana Kucianová, učitelka ZŠ jazyků Karlovy Vary, 2022

Co je informatické myšlení a jak učit informatiku – Jiří Vaníček, ved. katedry informatiky JČU, 2021 


Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost jednoduše, prakticky, srozumitelně. Podcast o kybernetické bezpečnosti a právu v online prostoru - KYBcast - připravuje dvojice Václav Maněna a Pavel Matějíček.

Kybernetická bezpečnost ve školách - sledujte živou debatu - 23. 3. 2022 od 15. hodin

Proč je důležité zabývat se kybernetickou bezpečností ve školách a koho všeho se tato oblast týká? Kdo se stará o zabezpečení zařízení a dat a jak jsou vyhodnocována rizika? Jsou si učitelé vědomi své role v této oblasti? 

Kybernetická bezpečnost ve škole - STOP.online (DigiPořad Jaroslava Maška)

Služba STOP.online slouží k hlášení bezpečnostních incidentů a závadového obsahu, s kterým se kdokoli z nás může setkat na internetu - např. zneužívání dětí, kyberšikana, kybergrooming, dětská pornografie. Primárním cílem této služby je nevhodný obsah co možná nejrychleji z prostředí internetu odstranit a pomáhat policii při řešení.

KYBcast - 3. díl, 2. série — Výhody a nevýhody Linuxu na školních počítačích

Dozvíte, jaké výhody a nevýhody má nasazení Linuxu na školních počítačích. Linux je operační systém pro počítače a servery stejně jako Windows nebo MacOS. Jedná se o open-source software, což znamená, že zdrojový kód je k dispozici a může být upravován a šířen bezplatně podle libosti. 


Jak na revize RVP v oblasti informatiky

Záznamy webinářů ke změnám RVP ZV a úpravám školních vzdělávacích programů v oblasti ICT pro vedení škol, koordinátory změny a pedagogy.

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 2 — D. Růžičková, E. Fanfulová 

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 1 — D. Růžičková, E. Fanfulová

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV – webinář pro ředitele – D. Růžičková 

Živá streamovaná debata na téma IT správa

Nákup digitálních učebních pomůcek

Pořizujeme z prostředků Národního plánu obnovy digitální učební pomůcky pro žáky.
Jak ve škole přistoupit k plánování nákupu, aby zvolené digitální učební pomůcky pro žáky odpovídaly nejen podmínkám NPO, ale také podmínkám v konkrétní škole, aby je žáci mohli v různých hodinách využívat bez technických problémů a učitelé dokázali technologie smysluplně začlenit i do neinformatických předmětů.

Digitální škola: Funkční zapojení technologií do výuky. Vybavit školu digitální technikou lze různě. Jak ale zvolit tu správnou pro vaši školu a pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v jednotlivých předmětech? Jaká by měla být vize vaší školy?

Digitální učební pomůcky pro nejmenší děti
a žáky. 
Jaké pomůcky se hodí pro různé věkové kategorie a jak přispívají k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, které vám představí jednotlivé možnosti využití a nákupu pomůcek v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.

Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s MŠMT jsme pro vás připravili další krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.

Jak na nákup digitálních učebních pomůcek v souvislosti s Národním plánem obnovy na ZŠ a SŠ? Hosté: Lucie Gregůrková - vedoucí Oddělení digitálního vzdělávání, MŠMT, Jaroslav Jirásko - koordinátor středního článku podpory pro okres Semily, MŠMT, Roman Ziegler - ředitel 8. ZŠ Most,  Moderátor: Josef Dašek - DigiKoalice, NPI ČR

Jak na to ve škole

Zkušenosti, informace, rady, tipy a příklady ze škol při úpravách školních vzdělávacích programů  a přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky.

Metodická podpora a vzdělávání k ICT pro ZŠ – Tomáš Řebíček 

Představení: IT guru, 2022 

Revize ICT pohledem učitele
Petra Boháčková, zástupkyně ředitele, vyučující fyziky a angličtiny, 2021 


Společné vzdělávání

Výuka informatiky na ZŠS v době digitální - Přestože Rámcový vzdělávací program ZŠS neprošel revizí, jeho rámec však školám umožňuje reagovat na změny, které s sebou současná digitální doba přináší – vždyť digitální technologie vstupují i do života žáků se závažnějším mentálním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole speciální.

Jak na ICT revize ve společném vzdělávání? - Záznam debaty o zavádění výuky nové Informatiky na školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona.

Představení: Společné vzdělávání a nová Informatika - Mohou směřovat k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.

Jak na nový RVP ZV ve školách zřízených podle § 16 šk. zákona — A. Kubcová Vitoulová, M. Tunkerová, R. Votavová