Rozhovory, debaty, podcasty i reportáže
s ukázkami dobré praxe


Digitální kompetence

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky při rozvíjení digitální kompetence.

Kdo by se měl do úprav školních vzdělávacích programů zapojit, jak seznamovat pedagogický sbor se změnami, které přináší začleňování digitální kompetence napříč předměty? 
Záznam debaty s třemi řediteli ZŠ z 26. 4. 2023.

Jak uchopit téma digitálních kompetencí napříč předměty? Podívejte se na jednotlivé metody, které můžete aplikovat i u vás ve škole. Záznam debaty ze 7. 12. 2023.

Jakub Holec: V přírodopise procházíme data z ČHMÚ a vyhodnocujeme je – 19. díl podcastu DIGI IN. Základy geologie ve škole obvykle nepatří k žákovským hitům, pokud ale mohou natočit vlastní video na téma minerály v domácnosti, sestříhat ho, doplnit komentářem nebo infografikou a předvést ostatním, zájem o učivo rázem stoupne.


Nová informatika

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky nové informatiky.

Přednáška prof. Ivana Kalaše - Informatika je příležitost, kterou nesmíme prošvihnout - záznam DIGI roadshow pro učitele 1. stupně ZŠ z 21. 3. 2023

Informatické myšlení na 1. stupni - Co si máme představit pod pojmem informatické myšlení? Jak souvisí s výukou nové informatiky? Záznam online debaty z 22. 2. 2023

Rozvoj informatického myšlení nejen v informatice – Hana Havlínová, garantka primárního vzdělávání NPI ČR; Jana Kucianová, učitelka ZŠ jazyků Karlovy Vary, 2022


Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost jednoduše, prakticky, srozumitelně. Podcast o kybernetické bezpečnosti a právu v online prostoru - KYBcast - připravuje dvojice Václav Maněna a Pavel Matějíček.

KYBcast - 9. díl, 2. série — Jak na bezpečné sdílení fotografií

Dozvíte se, jak bezpečně sdílet fotografie, jaké určitě nesdílet vůbec a na co si dát pozor. Budeme se věnovat i uchovávání fotografií, které určitě sdílet nechcete.

KYBcast - 8. díl, 2. série — Jak na bezpečné sdílení dat

Sdílení souborů a fotek ve školách může být někdy složité, ale je důležité udržovat soukromí a bezpečnost studentů a učitelů. Poslechněte si tipy na bezpečné sdílení souborů a fotek ve školách.

Kybernetická bezpečnost ve školách - sledujte záznam debaty z 23. 3. 2023

Proč je důležité zabývat se kybernetickou bezpečností ve školách a koho všeho se tato oblast týká? Kdo se stará o zabezpečení zařízení a dat a jak jsou vyhodnocována rizika? Jsou si učitelé vědomi své role v této oblasti? 


Jak na revize RVP v oblasti informatiky

Záznamy webinářů ke změnám RVP ZV a úpravám školních vzdělávacích programů v oblasti ICT pro vedení škol, koordinátory změny a pedagogy.

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 2/2 — Kurz vedou Daniela Růžičková, Garant vzdělávací oblasti/oboru Informatika, ICT a Eva Famfulová, garantka digitálních kompetencí v revizích RVP ZV v oblasti ICT.

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 1/2 — Kurz vedou Daniela Růžičková, Garant vzdělávací oblasti/oboru Informatika, ICT a Eva Famfulová, garantka digitálních kompetencí v revizích RVP ZV v oblasti ICT.

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV – webinář pro ředitele – V záznamu webináře Daniely Růžičkové se ředitelé škol seznámí s hlavními změnami v RVP ZV a možnostmi výuky nové informatiky i rozvoje digitálních kompetencí žáků. 

ICT revize: s čím vám pomůže konzultant ŠVP, IT guru, KIM? Sledujte debatu 14. 6. 2023.
Živá streamovaná debata na téma IT správa

Nákup digitálních učebních pomůcek

Pořizujeme z prostředků Národního plánu obnovy digitální učební pomůcky pro žáky.
Jak ve škole přistoupit k plánování nákupu, aby zvolené digitální učební pomůcky pro žáky odpovídaly nejen podmínkám NPO, ale také podmínkám v konkrétní škole, aby je žáci mohli v různých hodinách využívat bez technických problémů a učitelé dokázali technologie smysluplně začlenit i do neinformatických předmětů.

Digitální škola: Funkční zapojení technologií do výuky. Vybavit školu digitální technikou lze různě. Jak ale zvolit tu správnou pro vaši školu a pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v jednotlivých předmětech? Jaká by měla být vize vaší školy?

Digitální učební pomůcky pro nejmenší děti
a žáky. 
Jaké pomůcky se hodí pro různé věkové kategorie a jak přispívají k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, které vám představí jednotlivé možnosti využití a nákupu pomůcek v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.

Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s MŠMT jsme pro vás připravili další krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.

Jak na nákup digitálních učebních pomůcek v souvislosti s Národním plánem obnovy na ZŠ a SŠ? Hosté: Lucie Gregůrková - vedoucí Oddělení digitálního vzdělávání, MŠMT, Jaroslav Jirásko - koordinátor středního článku podpory pro okres Semily, MŠMT, Roman Ziegler - ředitel 8. ZŠ Most,  Moderátor: Josef Dašek - DigiKoalice, NPI ČR

Jak na to ve škole

Zkušenosti, informace, rady, tipy a příklady ze škol při úpravách školních vzdělávacích programů  a přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky.

Metodická podpora a vzdělávání k ICT pro ZŠ – Tomáš Řebíček 

Představení: IT guru, 2022 

Revize ICT pohledem učitele
Petra Boháčková, zástupkyně ředitele, vyučující fyziky a angličtiny, 2021 


Společné vzdělávání

Výuka informatiky na ZŠS v době digitální - Přestože Rámcový vzdělávací program ZŠS neprošel revizí, jeho rámec však školám umožňuje reagovat na změny, které s sebou současná digitální doba přináší – vždyť digitální technologie vstupují i do života žáků se závažnějším mentálním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole speciální.

Jak na ICT revize ve společném vzdělávání? - Záznam debaty o zavádění výuky nové Informatiky na školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona.

Představení: Společné vzdělávání a nová Informatika - Mohou směřovat k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.

Jak na nový RVP ZV ve školách zřízených podle § 16 šk. zákona — A. Kubcová Vitoulová, M. Tunkerová, R. Votavová