Rozhovory, debaty, podcasty i reportáže
s ukázkami dobré praxe


Digitální kompetence

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky při rozvíjení digitální kompetence.

Baruš Jeřábková (2.díl HV): Každý nemusí znát noty, vztah k hudbě vzniká jinak.
Jak zachytit, co žáci vytvářejí v hudební výchově? Ve výtvarce pomůže papír, v hudebce potřebujeme digitální technologie. „Fungují jako papír na zvuky,“ říká umělkyně a lektorka Baruš Jeřábková.

Baruš Jeřábková (1.díl VV): Na výtvarce jsme s žáky dělali obal k Babičce
Baruš Jeřábková ve výtvarné výchově kreativně pracuje s technologiemi a učí to i další pedagogy. Cílem ve výtvarce by podle ní mělo být rozvíjení estetického cítění, ale i praktická příprava pro život včetně možnosti vlastního sebevyjádření. 
Jakub Holec: V přírodopise procházíme data z ČHMÚ a vyhodnocujeme je – 19. díl podcastu DIGI IN. Základy geologie ve škole obvykle nepatří k žákovským hitům, pokud ale mohou natočit vlastní video na téma minerály v domácnosti, sestříhat ho, doplnit komentářem nebo infografikou a předvést ostatním, zájem o učivo rázem stoupne.

Petr Hlinka: Ať si žáci mobilem natočí dřep a videoanalýza jim ukáže, jestli cvičí správně
Další díl DIGI IN podcastu se věnuje tématu ve výuce tělocviku.

Zora Adámková: Rýsujeme s vizualizérem, postup žákům nahraju do TEAMS
„Matematika pomáhá objevovat,“ říká učitelka Zora Adámková a ve svých hodinách se ji snaží zasazovat do kontextu života a přirozeně ukazovat mezipředmětové vazby.

Kdo by se měl do úprav školních vzdělávacích programů zapojit, jak seznamovat pedagogický sbor se změnami, které přináší začleňování digitální kompetence napříč předměty? 
Kulatý stůl s Danielou Růžičkovou a třemi řediteli ZŠ proběhl 26. 4. 2023.

Kateřina Čiháková - Máme hodinu u potoka s digitálním mikroskopem - Na hodiny venku se žáci vždycky těší. Do výuky také vstupuje rozšířená realita, která Vás například nechá nahlédnout do minulosti,“ říká v dalším díle DIGI IN podcastu učitelka přírodopisu ze ZŠ Světice. 

Bohuslav Hora: Kdyby měl král Zikmund Facebook, co by si na něj dal?
Jak to dělá, aby žáci poznali, jestli jsou dějepisné informace vygenerované chatbotem pravdivé? To se dozvíte v dalším díle DIGI IN podcastu.

Jak uchopit téma digitálních kompetencí napříč předměty? Podívejte se na jednotlivé metody, které můžete aplikovat i u vás ve škole.

Jitka Kmentová: Žáci zvládnou podcasty, vlastní e-learning, zpracování dat z kosmické lodi - Podcast DIGI IN s ředitelkou pražského Gymnázia Na Zatlance o technologiích ve výuce

Co si představit pod pojmem digitální kompetence? Jak je implementovat do výuky? Jaký přínos mají digitální kompetence pro žáky? Kde najít inspiraci a kam se obrátit pro radu? Debata s učiteli, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti.

Daniel Pražák: Mobil může být základem laboratoře v kapse 
Daniel Pražák je učitel přírodopisu a dějepisu na základní škole. S pomocí technologií dělá výuku zábavnější.

Škola, kde děti s technologiemi pracují už od školky – reportáž ze ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice 

Digitální technologie děti baví – reportáž ze ZŠ 1. máje Kroměříž, 2022 

ICT ve výuce – dobrá praxe ZŠ a MŠ dr. Edvarda Beneše v Praze-Čakovicích, 2022 

Digitální gramotnost – Daniela Růžičková, NPI ČR, 2021 

DIGIplovárna – představení, 2021 

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni, 1. díl – Hana Havlínová, NPI ČR, 10/ 2021

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni, ČJ, 2. díl – Hana Havlínová, NPI ČR, 10/2021 

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni, Matematika, 3. díl – Hana Havlínová, NPI ČR, 10/2021 

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni, Člověk a jeho svět, 4. díl – Hana Havlínová, NPI ČR, 10/2021 

Jak analyzovat a rozvíjet digitální kompetence učitelů ve škole – Daniel Janata, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 

Digitální dovednosti a jak je rozvíjet u žáků – Petra Boháčková, Bohuslav Hora, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 

Marek Adler: Technologie jsou realitou, digitální kompetence nutností
Pokud se nepodaří uchopit digitální kompetence a vnášet technologie do výuky, nová informatika zůstane utopená v moři jiných předmětů.
Hana Havlínová: Najdeme výraz v online slovníku a vypneme mobil – a třeťáci vidí, že jim pomáhá... S garantkou kurikula prvního stupně o zavádění technologií do výuky.
Pavel Hodál: Školní rok jsme začali generováním obrázků pomocí umělé inteligence
Žáci se přirozeně učí cizí jazyk, když pracujete s umělou inteligencí a daty v informatice.

Jovanka Rybová: Na prvním stupni začínáme s digitálními kompetencemi například pohádkou Červená Karkulka
S dětmi se bavím o obsahu pohádek a na tom se snažíme například vysvětlit bezpečné chování.

Ludmila Kovaříková: Čeština by se neměla učit pomocí diktátů přeplněných pravopisnými jevy
„Netrvám na povinné četbě, raději si s žáky povídáme o obsahu, než aby museli načítat přesně daná díla.“
Jaroslav Poláček: Do hodin patří technologie, ale i zábava
Ředitel základní školy v Hrádku nad Nisou učí matematiku s radostí. Učení je podle něj o nových přístupech. Nestačí jen vzít učebnici a otevřít ji na poslední stránce.
Eva Fanfulová (NPI): Technologie ovlivňují každý obor – proto patří do všech školních předmětů