Rozhovory, debaty, podcasty i reportáže
s ukázkami dobré praxe


Digitální kompetence

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky při rozvíjení digitální kompetence.

Pavel Škramlík: Umíme učit tělocvik na dálku a technologie využíváme i ve výuce umění
Ani v Litvínově nezapomínají na technologie. Například v rámci tělocviku mají k dispozici učitelé dataprojektor. Mimo tento předmět žáci pracují s virtuální realitou a mají dovoleno vyhledávat na různých typech zařízení. Další díl podcastu je zaměřený na technologie z pohledu ředitele sportovní školy, který zároveň učí umění.
Škola DIGI IN: Žáci v deváté třídě by měli umět pracovat s on-line slovníky – V rámci čtenářského deníku jsme si stáhli do čteček nebo do telefonů Klapzubovu jedenáctku a žáci byli ohromení, že jim netrvalo tak dlouho knihu přečíst,“ říká v dalším díle Škola DIGI IN učitelka Českého jazyka Nela Votápková ze ZŠ Česká Kamenice.

Škola DIGI IN: Nela Votápková: V hodině vytváříme politické kampaně v Canvě – Když Nela Votápková učí děti právo, připraví znění lidských práv na QR kódy a žáci se s pomocí čtečky učí látku z občanské výchovy. K výuce novodobých dějin paní učitelka využívá vzdělávací videa dostupná na internetu.

Škola DIGI IN: Aleš Kozák: S žáky jsme měřili rychlost aut před školou a určili největší prasátko
Zástupce ředitele ZŠ Ostašov učí také fyziku. Snaží se do ní zapojit nejrůznější technologie, například pracuje s micro:bity. Žáci Aleše Kozáka se v hodině fyziky snaží prakticky pochopit, jak fungují elektromotory, čtou technickou dokumentaci a baví se o tom, k čemu mohou získané dovednosti využít.

Škola DIGI IN: Aleš Kozák – Programujeme vlajky a propojujeme tím zeměpis, matiku a informatiku
Se sedmáky programuje ve Scratchi vlajky různých států a ve vyšších ročnících přechází na náročnější úlohy, kdy si žáci v týmech programují vlastní hru. Zájemcům a talentovaným pak poskytuje podporu ve výuce dalších programovacích jazyků.
DIGI roadshow Plzeň: Andrea Tláskalová – Rozvoj digitálních kompetencí lze realizovat i v přírodě
Lektorka Andrea Tláskalová na svém workshopu některým učitelům otevřela zcela nové obzory, zjistili, že se dá informatické myšlení u dětí rozvíjet i s pomocí pár klacíků, šišek nebo spadaných listů. 

Zbyněk Filipi: Naučte se s Wikipedií pracovat jinak
Otevřená internetová encyklopedie Wikipedie je nástrojem, který zná snad každý. „Drtivá většina lidí ho ale používá pouze ke čtení, což je škoda,“ říká Zbyněk Filipi z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Že může být Wikipedie i skvělým nástrojem do výuky, představil učitelům na svém workshopu na zářijové DIGI roadshow.

Vratislav Ulrich (2. díl): Změř si, jakou sílu má tvůj vlas – 27. díl podcastu DIGI IN. „Fyzika se musí hýbat, žáci ji potřebují dostat do ruky,“ říká ve 2. části rozhovoru pedagog Vratislav Ulrich z českobudějovické ZŠ Pohůrecká, když barvitě líčí, jak využívá digitální technologie při výuce fyziky a matematiky a připravuje žákům problémové úlohy.

Lukáš Borovička: Technologie usnadňují badatelskou výuku s historickými prameny
Učitel českého jazyka a dějepisu Lukáš Borovička doporučuje využít v přístupu k historii badatelskou výuku. Určitý tematický celek může začít badatelskou otázkou, která je formulovaná způsobem, jemuž žáci rozumějí a mohou najít určitou souvislost s něčím, co znají ze současnosti. Je to navíc výborná příležitost, jak zapojit do výuky digitální technologie, protože dokážou zprostředkovat různé zdroje informací.

Lukáš Borovička: Jak učit češtinu v době digitální?
Digitální technologie včetně umělé inteligence (AI) přinášejí nové možnosti a učitelé by měli ve výuce brát v úvahu, říká pedagog, bohemista a historik Lukáš Borovička. Dozvíte se mimo jiné, proč je důležité umět argumentovat, jak k tomu využít argumentační esej, jak s ní v hodinách českého jazyka a literatury začít, čemu ji můžeme využívat.

DigiPořad: Jeden den v životě školy jako trvalý projekt – projekt žáků 9. třídy, pod vedením jednoho z nich v sobě měl všechno, co projekt má mít. Má jasný cíl i výstup, staví na zkušenostech a vlastní iniciativě žáků, je spjatý s každodenním životem, žáci spolupracují v týmu, učitel je průvodcem.

DIGI roadshow Plzeň: Digitální kompetence z lavice i ze zahrady
Rozvoj digitálních kompetencí lze realizovat i v přírodě. Tláskalová některým učitelům otevřela zcela nový svět, zjistili, že informatické myšlení lze u dětí rozvíjet i s pomocí pár klacíků, šišek nebo spadaných listů.

Klára Pirklová: Ať se každý žák dostane v hodině angličtiny ke slovu – 23. díl podcastu DIGI IN. Učitelé jazyků byli už v minulosti zvyklí běžně využívat cizojazyčné zdroje – a digitální svět k nim výrazně usnadňuje cestu. 

Klára Pirklová: Umělá inteligence se stane pomocníkem učitelů 
Umělá inteligence tady s námi je a dál bude. Rok 2023 je v souvislosti s AI turbulentní, říká v úvodu tohoho dílu DIGI IN podcastu Klára Pirklová, lektorka a členka týmu pro digitalizaci ve vzdělávání v Národním pedagogickém institutu ČR.

DigiPořad: Jak s pomocí AI rozmluvit květiny ve škole?  – projektový den, ve kterém žáci a žákyně za pomoci AI nejen rozpoznají rostliny ve své škole, ale dokážou je také rozmluvit, aby jejich kytky ostatním žákům a učitelům mohly říct, jak se o ně mají správně starat. A u toho rozvinou celou řadu dovedností, v čele s těmi digitálními, zažijí spoustu dobrodružství a také zábavy.

Baruš Jeřábková (2.díl HV): Každý nemusí znát noty, vztah k hudbě vzniká jinak.
Jak zachytit, co žáci vytvářejí v hudební výchově? Ve výtvarce pomůže papír, v hudebce potřebujeme digitální technologie. „Fungují jako papír na zvuky,“ říká umělkyně a lektorka Baruš Jeřábková.

Baruš Jeřábková (1.díl VV): Na výtvarce jsme s žáky dělali obal k Babičce
Baruš Jeřábková ve výtvarné výchově kreativně pracuje s technologiemi a učí to i další pedagogy. Cílem ve výtvarce by podle ní mělo být rozvíjení estetického cítění, ale i praktická příprava pro život včetně možnosti vlastního sebevyjádření. 
Jakub Holec: V přírodopise procházíme data z ČHMÚ a vyhodnocujeme je – 19. díl podcastu DIGI IN. Základy geologie ve škole obvykle nepatří k žákovským hitům, pokud ale mohou natočit vlastní video na téma minerály v domácnosti, sestříhat ho, doplnit komentářem nebo infografikou a předvést ostatním, zájem o učivo rázem stoupne.

Petr Hlinka: Ať si žáci mobilem natočí dřep a videoanalýza jim ukáže, jestli cvičí správně
Další díl DIGI IN podcastu se věnuje tématu ve výuce tělocviku.

Zora Adámková: Rýsujeme s vizualizérem, postup žákům nahraju do TEAMS
„Matematika pomáhá objevovat,“ říká učitelka Zora Adámková a ve svých hodinách se ji snaží zasazovat do kontextu života a přirozeně ukazovat mezipředmětové vazby.

Kdo by se měl do úprav školních vzdělávacích programů zapojit, jak seznamovat pedagogický sbor se změnami, které přináší začleňování digitální kompetence napříč předměty? 
Kulatý stůl s Danielou Růžičkovou a třemi řediteli ZŠ proběhl 26. 4. 2023.

Kateřina Čiháková - Máme hodinu u potoka s digitálním mikroskopem - Na hodiny venku se žáci vždycky těší. Do výuky také vstupuje rozšířená realita, která Vás například nechá nahlédnout do minulosti,“ říká v dalším díle DIGI IN podcastu učitelka přírodopisu ze ZŠ Světice. 

Bohuslav Hora: Kdyby měl král Zikmund Facebook, co by si na něj dal?
Jak to dělá, aby žáci poznali, jestli jsou dějepisné informace vygenerované chatbotem pravdivé? To se dozvíte v dalším díle DIGI IN podcastu.

Jak uchopit téma digitálních kompetencí napříč předměty? Podívejte se na jednotlivé metody, které můžete aplikovat i u vás ve škole.

Jitka Kmentová: Žáci zvládnou podcasty, vlastní e-learning, zpracování dat z kosmické lodi - Podcast DIGI IN s ředitelkou pražského Gymnázia Na Zatlance o technologiích ve výuce

Co si představit pod pojmem digitální kompetence? Jak je implementovat do výuky? Jaký přínos mají digitální kompetence pro žáky? Kde najít inspiraci a kam se obrátit pro radu? Debata s učiteli, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti.

Daniel Pražák: Mobil může být základem laboratoře v kapse 
Daniel Pražák je učitel přírodopisu a dějepisu na základní škole. S pomocí technologií dělá výuku zábavnější.

Škola, kde děti s technologiemi pracují už od školky – reportáž ze ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice 

Digitální technologie děti baví – reportáž ze ZŠ 1. máje Kroměříž, 2022 

ICT ve výuce – dobrá praxe ZŠ a MŠ dr. Edvarda Beneše v Praze-Čakovicích, 2022 

Digitální gramotnost – Daniela Růžičková, NPI ČR, 2021 

DIGIplovárna – představení, 2021 

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni, 1. díl – Hana Havlínová, NPI ČR, 10/ 2021

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni, ČJ, 2. díl – Hana Havlínová, NPI ČR, 10/2021 

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni, Matematika, 3. díl – Hana Havlínová, NPI ČR, 10/2021 

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni, Člověk a jeho svět, 4. díl – Hana Havlínová, NPI ČR, 10/2021 

Jak analyzovat a rozvíjet digitální kompetence učitelů ve škole – Daniel Janata, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 

Digitální dovednosti a jak je rozvíjet u žáků – Petra Boháčková, Bohuslav Hora, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 

Marek Adler: Technologie jsou realitou, digitální kompetence nutností
Pokud se nepodaří uchopit digitální kompetence a vnášet technologie do výuky, nová informatika zůstane utopená v moři jiných předmětů.
Hana Havlínová: Najdeme výraz v online slovníku a vypneme mobil – a třeťáci vidí, že jim pomáhá... S garantkou kurikula prvního stupně o zavádění technologií do výuky.
Pavel Hodál: Školní rok jsme začali generováním obrázků pomocí umělé inteligence
Žáci se přirozeně učí cizí jazyk, když pracujete s umělou inteligencí a daty v informatice.

Jovanka Rybová: Na prvním stupni začínáme s digitálními kompetencemi například pohádkou Červená Karkulka
S dětmi se bavím o obsahu pohádek a na tom se snažíme například vysvětlit bezpečné chování.

Ludmila Kovaříková: Čeština by se neměla učit pomocí diktátů přeplněných pravopisnými jevy
„Netrvám na povinné četbě, raději si s žáky povídáme o obsahu, než aby museli načítat přesně daná díla.“
Jaroslav Poláček: Do hodin patří technologie, ale i zábava
Ředitel základní školy v Hrádku nad Nisou učí matematiku s radostí. Učení je podle něj o nových přístupech. Nestačí jen vzít učebnici a otevřít ji na poslední stránce.
Eva Fanfulová (NPI): Technologie ovlivňují každý obor – proto patří do všech školních předmětů