Rozhovory, debaty, podcasty i reportáže
s ukázkami dobré praxe


Nová informatika

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky nové informatiky.

Informatické myšlení na 1. stupni - Co si máme představit pod pojmem informatické myšlení? Jak souvisí s výukou nové informatiky? Záznam online debaty z 22. 2. 2023

Nová informatika v RVP ZV pohledem zaměstnavatele – Dita Formánková, Avast, Czechitas, 2021 

Rozvoj informatického myšlení nejen v informatice – Hana Havlínová, garantka primárního vzdělávání NPI ČR; Jana Kucianová, učitelka ZŠ jazyků Karlovy Vary, 2022

Jak na novou informatiku? Chystáte se na zavádění nové informatiky u vás ve škole? Inspirujte se v debatě od těch, kteří již mají zkušenosti z praxe. Hosté debaty: Jindřich Terč – učitel a ICT metodik na ZŠ a MŠ Stod,  Martin Lána – ředitel ZŠ Máchovka, Pavel Šiktanc – učitel informatiky na SSZŠ Litvínov, Daniela Růžičková – Národní pedagogický institut České republiky, Josef Dašek – moderátor, tajemník DigiKoalice, 2022

Jak začít s novou informatikou na gymnáziu? Naši hosté vás seznámili s hlavními změnami v RVP G a možnostmi výuky nové informatiky i rozvoje digitálních kompetencí žáků. Hosté: Mgr. David Dohnal, koordinátor revize RVP pro ICT a předseda předmětové komise informatiky na škole Gymnázium Jakuba Škody Přerov, PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D, ředitel školy, Gymnázium a SOŠ Rokycany, 2022

Jak pracovat s edukační robotikou? 
Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru? Na co si dát pozor?
Jitka Kmentová: Žáci zvládnou podcasty, vlastní e-learning, zpracování dat z kosmické lodi
Ředitelka pražského Gymnázia Na Zatlance o technologiích ve výuce.
Vít Beran: Novou informatiku učíme u nás od 3. třídy. Jedeme v „malé revizi“ naplno, učíme informatiku od třetí třídy, chceme dostat technologie do všech předmětů.
Daniel Pražák: Mobil může být základem laboratoře v kapse 
Daniel Pražák je učitel přírodopisu a dějepisu na základní škole. S pomocí technologií dělá výuku zábavnější.
Marek Adler: Technologie jsou realitou, digitální kompetence nutností
Pokud se nepodaří uchopit digitální kompetence a vnášet technologie do výuky, nová informatika zůstane utopená v moři jiných předmětů.
Jiří Vaníček (projekt PRIM): Na nové informatice jsme spojili všechny pedagogické fakulty.
Jiří Vaníček je autorem projektu PRIM (podpora rozvoje informatického myšlení), v jehož rámci vznikly učební materiály pro nové učivo informatiky.

Dan Lessner (2. díl): Nevím, proč by děti měly být známkovány.
S přechodem na novou informatiku musíte opatrně a pomalu. Hlavně komunikovat s žáky změnu obsahu předmětu.

Dan Lessner: V Izraeli začali programovat v hodinách informatiky už v roce 1995
Podporujeme spolupráci mezi učiteli informatiky, chceme aby na to nebyli sami.

Jaroslav Poláček: Do hodin patří technologie, ale i zábava
Ředitel základní školy Hrádek nad Nisou učí matematiku s radostí. Učení je podle něj o nových přístupech. Nestačí jen vzít učebnici a otevřít ji na poslední stránce.

Daniela Růžičková: Řada škol zavádí novou informatiku už dnes
Proč se tyto změny zavádí a jaké jsou na ně ohlasy ve školách, se dozvíte v DIGI IN podcastu.

Co je informatické myšlení a jak učit informatiku – Jiří Vaníček, ved. katedry informatiky JČU, 2021 

Záznamy webinářů k obsahu a výuce nové informatiky na prvním i druhém stupni ZŠ.

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV / Informatika: Informační systémy, 2. st. – Daniel Lessner 

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV / Informatika – informační systémy 1. st. – Štěpánka Baierlová  

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV / Informatika: Práce s daty, základy informatiky – Zdeněk Filipi 

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV / Informatika: Práce s daty – Tomáš Javorčík 
Startovací balíček Revize ICT RVP ZV /Informatika: Algoritmizace a programování pro paragrafové školy – Vojtěch Gybas, Milena Tunkerová 
Jak beze strachu začít s novou informatikou na ZŠ – Štěpánka Baierlová, webinář/workshop v rámci Konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 
Informatika s Emilem na 1. stupni ZŠ – 
Martina Maněnová, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 
Robotika s VEX od MŠ po ZŠ – Radovan Mikeš, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 
Raz dva tři: Rozjeďte novou informatiku a prvním stupni s VEX 123 – Štěpánka Baierlová, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022