Konference Digitální technologie ve výuce –
praktické využití ve školách

Digitální kompetence v ŠVP a nová informatika pro ZŠ


Termín: 10. –11. března 2022

NPI ČR Pardubice uspořádal celostátní online konferenci s cílem přiblížit nová témata informatiky, zejm. informatické myšlení, programování, robotiku,  nabídnout praktické ukázky do výuky a možnosti vybavení školy. A zároveň podpořit vnímání digitálních kompetencí v revidovaném RVP jako průřezové součásti každého oboru vzdělávání a nabídnout konkrétní náměty k jejich ukotvení do ŠVP školy. 

ZV zahajovací plenární části nabídla konference klíčová témata jako Revize RVP ZV, Strategie 2030+ či Národní plán obnovy pohledem MŠMT, podporu školám představil tým expertů zabezpečujících daná témata v rámci Národního pedagogického institutu ČR.

Další část dvoudenní online konference tvořila tematická setkání s odborníky ke konkrétním tématům nové informatiky a digitálních kompetencí a seznámení s příklady dobré praxe ve výuce. Sestřih nejzajímavějších informací a aktivit pro vás připravujeme.

Záznam plenární části ZDE.


Záznamy vybraných webinářů/workshopů v pracovních sekcích:

Jak beze strachu začít s novou informatikou

Štěpánka Bairlová

Podívejte se na záznam webináře/workshopu k výuce nové informatiky na ZŠ, který byl součástí programu online konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách v rámci odborných sekcí (březen 2022). Vede pedagožka a lektorka Štěpánka Baierlová.

Jak analyzovat a rozvíjet digitální kompetence učitelů ve škole

Daniel Janata

Podívejte se na záznam webináře/workshopu na téma Jak analyzovat a rozvíjet digitální kompetence učitelů ve škole, který byl součástí programu online konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách v rámci odborných sekcí (březen 2022). Vede lektor Daniel Janata.

Informatika s Emilem na 1. stupni ZŠ

Martina Maněnová

Záznam bude doplněn.

Digitální dovednosti, jak je rozvíjet u žáků školy

Petra Boháčková, Bohuslav Hora

Záznam bude doplněn.

Robotika s VEX od MŠ po SŠ

Radovan Mikeš

Záznam bude doplněn.

Využití digitálních technologií ve výuce - užitečné aplikace a HW

Václav Maněna

Záznam bude doplněn.

Program a anotace workshopů naleznete ZDE.