Materiály pro předměty

Inspirace do výuky pro každý předmět.
 

Jak na novou informatiku

Na podporu výuky nové informatiky jsou připraveny ukázky učebních osnov do ŠVP, učebnice pro žáky s metodikami pro učitele i otevřené kurzy. Mohou vás inspirovat při vytváření vlastních plánů i realizaci výuky, nebo je můžete vzít
a v prvních krocích podle nich postupovat, povedou vás
a pomohou vám hledat vlastní cestu.

Jak na rozvoj digitální kompetence

Připravili jsme pro vás informace pro každý vzdělávací obor zvlášť. Podívejte se, jak se digitální kompetence rozvíjí
v každém z nich.   

1. stupeň

Jak upravit ŠVP? U každého předmětu naleznete praktické ukázky konkretizace výstupů.


2. stupeň


Společné vzdělávání

Mohou směřovat k  k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky 
a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.

Videa k tématu společného vzdělávání najdete v Knihovně inspirace