Materiály pro předměty

Inspirace do výuky pro každý předmět.

Jak na novou informatiku

Na podporu výuky nové informatiky jsou připraveny ukázky učebních osnov do ŠVP, učebnice pro žáky s metodikami pro učitele i otevřené kurzy. Mohou vás inspirovat při vytváření vlastních plánů i realizaci výuky, nebo je můžete vzít
a v prvních krocích podle nich postupovat, povedou vás
a pomohou vám hledat vlastní cestu.

Nová informatika ve společném vzdělávání

Jak na rozvoj digitální kompetence

Připravili jsme pro vás informace pro každý vzdělávací obor zvlášť. Podívejte se, jak se digitální kompetence rozvíjí
v každém z nich.   

Digitální kompetence pro společné vzdělávání

1. stupeň

Jak upravit ŠVP? U každého předmětu naleznete praktické ukázky konkretizace výstupů.


2. stupeň


Společné vzdělávání

Mohou směřovat k  k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky 
a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.

Videa k tématu společného vzdělávání najdete v Knihovně inspirace