Studium pro
ICT koordinátory 

„Budoucnost je digitální, připravte se i vy.“

Pracujete ve škole jako učitel a máte blízko k informačním a komunikačním technologiím? Pomáháte škole s jejich zaváděním, díky čemuž je škola schopna konkurenceschopnosti a lehkého přechodu k digitalizaci? Pak jste na správném místě.

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) se stará o všechny odborníky v oboru informačních technologií, a tak i v roce 2024 nabízí kvalifikační studium a aktualizační kurz, které jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon role ICT koordinátora. 

Kvalifikační studium

Kvalifikační studium je určeno pro pedagogy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jedná se o jednoleté studium, které vám poskytne komplexní pohled na problematiku digitálních technologií ve školách, rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků, tvorbu ICT plánu školy nebo přípravu žákovských projektů.  

Studium probíhá formou blended learningu, tedy kombinací prezenční a e-learningové výuky. Celkový rozsah studia je 250 hodin. 

Vstupním požadavkem je alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilý dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů.

Podmínky absolvování

 • Minimálně 80% účast na přímé výuce,
 • minimálně 80% úspěšnost v e-learningových aktivitách,
 • účast na dvou čtyřhodinových exkurzích ve škole či školském zařízení, 
 • osmihodinová stáž formou stínování,
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky,
 • vypracování závěrečné práce a její obhajoba.

Výhody absolvování

Výhodou studia je možnost specializačního příplatku a lepší uplatnění na trhu práce. Po úspěšně absolvovaném studiu získáte osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 24 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jak se přihlásit ke kvalifikačnímu studiu pro ICT koordinátory?

Pokud máte zájem o kvalifikační studium pro ICT koordinátory, můžete se přihlásit online na webové stránce NPI ČR.
Počet míst je omezen, tak neváhejte a přihlaste se co nejdříve!

Aktualizační kurz

Chcete být v obraze o nejnovějších trendech a novinkách v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání? Chcete zlepšit své znalosti, dovednosti a postoje jako ICT koordinátor ve škole? Zapojte se do aktivního a inspirativního vzdělávacího kurzu, kde si vyzkoušíte praktické příklady, sdílení zkušenosti a spolupráci s ostatními účastníky. Nabízíme vám aktualizační kurz pro ICT koordinátory.

Kurz je určen primárně ICT koordinátorům ve školách, kteří chtějí aktualizovat své znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání. Kurz vychází z potřeby přizpůsobovat se stále novým trendům v oblasti ICT a z požadavků ICT revizí RVP. 

Dvouměsíční studium kombinuje prezenční a e-learningovou formu vzdělávání. Celkový rozsah je 36 vyučovacích hodin, z toho 16 hodin na workshopech, 20 hodin v e-learningu včetně 2 hodin na webináři.

Cílem aktualizačního kurzu je modernizace znalostí, dovedností a postojů učitelů pověřených v roli ICT koordinátora v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání a zároveň zvyšování kvalitativní a kvantitativní úrovně využívání digitálních technologií ve školách.

Co se v kurzu dozvíte

 • Informace o roli ICT koordinátora ve školách, jeho náplni práce a práci s kolegy a vedením ve škole, 
 • digitální strategii a ICT plány školy, rozvoje digitálních kompetencí a zavádění změn ve škole,
 • aktuální trendy a novinky pro ICT koordinátory jako například využití umělé inteligence ve vzdělávání, 
 • informace o legislativě, digitálním wellbeingu a kyberbezpečnosti. 

Výhody absolvování

 • Upevníte a rozšíříte si znalosti pro roli ICT koordinátora, jenž je nezbytná pro rozvoj a inovaci výuky na vaší škole,
 • rozvinete své digitální kompetence,
 • zajistíte si přístup ke kvalitním zdrojům a materiálům, které vám mohou pomoci v budoucnu,
 • seznámíte se s aktuálními trendy, novinkami a inovacemi, které může ICT koordinátor využít ve své současné praxi (využití umělé inteligence a přizpůsobení se novým trendům).

Podmínky absolvování: 100% účast na workshopech

Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost a přihlaste se ještě dnes! 

Rozdíl mezi kvalifikačním studiem a aktualizačním kurzem

Kvalifikační studium Aktualizační kurz
délka 250 hodin 2 měsíce (36 hodin)
forma blended learning e-learning (20 h, vč. 2 h online webináře) + 2× workshop (2×8 h)
cena 26 990,- pro zájemce zdarma (do roku 2025 placeno z projektu NPO 3.1 DIGI)
účastník aspirant na školského ICT koordinátora absolvent kvalifikačního studia (ale víceméně každý učitel, který projeví zájem)
obsah 19 modulů 2× workshop + příprava e-learning; 2 h online webinář
cíl příprava na budoucí praxi aktuální trendy, nové informace v digi světě

ICT koordinátor pomáhá školám vytvářet digitální strategii a zavádět změny do vzdělávacích plánů

Role ICT koordinátora bývá často zaměňována se školním ajťákem. Jeho poslání je ale poněkud odlišné – pomáhá totiž ve školách všem svým kolegům se začleňováním digitálních technologií do vzdělávání a s rozvojem digitálních kompetencí žáků. Pro budoucnost školy je poměrně důležitou osobou při změnách v ŠVP.

ICT koordinátorům naživo aneb ring volný

Neformální setkání určené školám (MŠ, ZŠ a SŠ) a jejich ICT koordinátorům, správcům sítí, zástupcům ředitelů i členům užšího vedení škol a jejich partnerům v digitálním vzdělávání.