podpora školám pro zahájení výuky podle upraveného RVP ZV 

Školy mohly začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021 (tzv. v první vlně). Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy se tedy mohou rozhodnout, od kterého školního roku začnou podle změněného RVP ZV učit. Konkrétní postup náběhu je na rozhodnutí ředitele školy a školy mají možnost se s variantami náběhu seznámit v dokumentu vydaném MŠMT. Po celou dobu přípravy však škola může využívat nabídku podpory ze strany Národního pedagogického institutu


podpora již zapojeným školám

Školy, které zahájily výuku dle upraveného RVP již 1. září 2021, mohou nadále čerpat veškerou podporu a využívat konzultace na krajských pracovištích NPI (tabulka kontaktů níže). Opětovně budeme nabízet kurzy k nové informatice ve všech jejích částech. V jednotlivých krajích připravujeme 24hodinový praktický kurz, který provede účastníky celou novou informatikou.

Vedení školy a koordinátoři ŠVP mohou nadále čerpat podporu v podobě individuálních konzultací prostřednictvím konzultanta revize. Zároveň budeme nabízet vzdělávání koordinátorů změny jakožto průvodců změnami v RVP ZV v oblasti digitální kompetence.

Dále chystáme podporu k rozvoji digitální kompetence v jednotlivých oblastech. Připravujeme webináře a e-learningové kurzy. Věříme, že právě tyto kurzy Vám pomohou s rozvojem digitální kompetence. Příprava kurzů je však časově náročná a musíme nejdříve vyškolit vlastní lektory. Prosíme proto o trpělivost. Nabídku kurzů Vám budeme distribuovat hned, jak to bude možné.

Všem zapojeným učitelům zároveň nabízíme možnost podělit se o zkušenosti, náměty a nápady nejen z oblasti informatiky, ale i rozvoje digitální kompetence ve všech vzdělávacích oblastech. K tomu slouží naše DIGIplovárna, kde pod facilitací našeho průvodce můžete bezpečně sdílet své nápady, aniž byste se obávali, že se v tom „utopíte“. Nemusíte se bát, naši plavčíci v roli průvodců jsou zkušení a budou Vám nápomocni. 


krajská pracoviště NPI

Organizaci a plánování jednotlivých webinářů a workshopů v rámci přímé podpory škol mají na starosti metodici ICT na jednotlivých krajských pracovištích NPI. 

Krajské pracoviště Metodik pro revize ICT E-mailová adresa Tel. číslo
Brno Ing. Irena Vajen irena.vajen@npi.cz 770 171 672
České Budějovice Bc. Gabriela Švehlová gabriela.svehlova@npi.cz 770 106 785
Hradec Králové Bc. Andrea Černá andrea.cerna@npi.cz 775 349 656
Jihlava Mgr. Alena Lukášová alena.lukasova@npi.cz 725 887 158
Karlovy Vary Mgr. Danuše Kubová danuse.kubova@npi.cz 774188804
Liberec Mgr. Hana Lipenská hana.lipenska@npi.cz 777 496 056
Olomouc Mgr. Jakub Marinov jakub.marinov@npi.cz 778 528 452
Ostrava Ing. Eva Veličková, Ph.D. eva.velickova@npi.cz 770 171 674
Pardubice Ing. Veronika Bártová veronika.bartova@npi.cz 774 626 312
Plzeň Mgr. Jarmila Záhoříková jarmila.zahorikova@npi.cz 775 755 023
Praha a střední Čechy Mgr. Jana Šímová jana.simova@npi.cz 775 029 950
Ústí nad Labem Ing. Lukáš Vaníček lukas.vanicek@npi.cz 603 497 683
Zlín Ing. Lukáš Slovák lukas.slovak@npi.cz 728 085 301
Podporu pro paragrafové školy má na starosti ústřední metodička pro vzdělávání.

pracoviště

metodik pro vzdělávání email telefon
NPI ČR Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová

alzbeta.kubcova@npi.cz

770 179 604


podpora školám, které zahájí výuku podle upraveného RVP ZV 1. září 2022

Školy, které chtějí začít výuku v souladu s upraveným RVP od 1. září 2022, se mohou stále hlásit k získání podpory.

podpora pro ostatní školy

Školy, které chtějí začít vyučovat podle upraveného RVP ZV později, se zatím mohou postupně připravovat na změnu. Abychom pomohli i jim, nabízíme jim další možnosti, jak změnu úspěšně zvládnout. Veškerou podporu, příklady dobré praxe, semináře, webináře, konference a další potřebné informace naleznou na webu revize.edu.cz.

Školy mohou mimo jiné využít:

  • MOOC: masivní otevřené online kurzy
  • kombinované kurzy pro rozvoj digitální gramotnosti: materiály projektu Digitální gramotnost pro jednotlivé vzdělávací oblasti, kombinace prezenční a distanční (online) výuky v rozsahu 24 hodin
  • webináře a workshopy dle potřeb škol, např. využití konkrétních technologií a platforem