podpora školám, které začnou výuku podle upraveného RVP ZV od 1. září 2021

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021 (tzv. v první vlně). Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy se tedy mohou rozhodnout, od kterého školního roku začnou podle změněného RVP ZV učit. Konkrétní postup náběhu je na rozhodnutí ředitele školy a školy mají možnost se s variantami náběhu seznámit v dokumentu vydaném MŠMT.


podpora pro školy první vlny

Podpora pro školy, které chtějí začít vyučovat v souladu s upraveným RVP ZV již v první vlně, tedy od 1. září 2021, zahrnuje webináře, workshopy a konzultace.  Přihlašovat se lze  prostřednictvím krajských pracovišť NPI. S konkrétní nabídkou vypsaných webinářlů a workshopů jsou školy seznamovány  prostřednictvím pověřených metodiků ICT na jednotlivých krajských pracovištích NPI. Přehled o aktulní nabídce pro daný kraj lze získat též proklikem v níže uvedené tabulce. 

Startovací balíček

Startovací balíček zahrnuje čtyři vzdělávací akce určené učitelům informatiky, koordinátorovi ŠVP, metodikovi ICT i vedení školy:

 • webinář pro ředitele/vedení škol: vysvětlení revize RVP ICT, dopad na školu, možnosti implementace upraveného RVP z pohledu ředitele školy, diskuze
 • 2 workshopy pro učitele informatiky 1. i 2. stupně
  • algoritmizace a programování, data, informace a modelování
  • informační systémy, digitální technologie
 • workshop pro školní koordinátory změny (ŠVP, ICT metodiky...) – rozvoj digitálních kompetencí v oborech na úrovni školy a tvorba ŠVP

Další plánovaná podpora

 • kombinované kurzy k digitální kompetenci pro učitele
 • individuální konzultace pro každou školu
 • oborově tematická setkávání v regionálních centrech
 • workshop na digitální kompetence

Kromě vzdělávání prostřednictvím webinářů a workshopů mohou školy již nyní čerpat adresnou podporu v podobě konzultací přímo ve škole. Školy mají možnost oslovit konzultanta revze ICT, který školu navštíví a pomůže s implementací změn v rámci RVP ZV v ICT. Pokud máte zájem, kontaktujte metodika pro revize ICT ve svém kraji. 

Podpora po 1. 9. 2021

Podpora školám, které zahájí výuku od 1. 9. 2021 dle upraveného RVP ZV bude pokračovat i na podzim 2021.  Připravujeme praktický kurz k nové informatice (zde budou učitelé mimo jiné rozvíjet své programátorské dovednosti) v rozsahu 24 hodin. Zároveň budou probíhat kurzy pro rozvoj digitálních kompetencí v oborech. 


krajská pracoviště NPI

Organizaci a plánování jednotlivých webinářů a workshopů v rámci přímé podpory škol mají na starosti metodici ICT na jednotlivých krajských pracovištích NPI. 

krajské pracoviště metodik pro revize ICT email telefon nabídka workshopů
Brno Ing. Irena Vajen

irena.vajen@npi.cz

770 171 672

přejít na web
České Budějovice Mgr. Dana Gálová

dana.galova@npi.cz

770 171 671

přejít na web
Hradec Králové Mgr. Markéta Palečková

marketa.paleckova@npi.cz

778 546 754

přejít na web
Jihlava Mgr. Zuzana Prokšová

zuzana.proksova@npi.cz

775 571 628

přejít na web
Karlovy Vary Mgr. Martina Bělohlávková

martina.belohlavkova@npi.cz

773 744 562

přejít na web
Liberec Mgr. Hana Lipenská

hana.lipenska@npi.cz

777 496 056

přejít na web
Olomouc Mg. Jitka Zavadilová

jitka.zavadilova@npi.cz

777 445 405

přejít na web
Ostrava Mgr. Pavel Pecník

pavel.pecnik@npi.cz

731 503 731

přejít na web
Pardubice Ing. Veronika Bártová

veronika.bartova@npi.cz

774 626 312

přejít na web
Plzeň Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková

petra.hlavkova@npi.cz

770 199 058

přejít na web
Praha a střední Čechy Mgr. Jana Šímová

jana.simova@npi.cz

775 029 950

přejít na web
Ústí nad Labem Petr Soukal

petr.soukal@npi.cz

775 755 024

přejít na web
Zlín Mgr. Zdeněk Duša

zdenek.dusa@npi.cz

775 571 632

přejít na web
Podporu pro paragrafové školy má na starosti ústřední metodička pro vzdělávání.

pracoviště

metodik pro vzdělávání email telefon
NPI ČR Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová

alzbeta.kubcova@npi.cz

770 179 604


podpora pro ostatní školy

Školy, které chtějí začít vyučovat podle upraveného RVP ZV později, se zatím mohou postupně připravovat na změnu. Abychom pomohli i jim, nabízíme jim další možnosti, jak změnu úspěšně zvládnout. Veškerá podpora, příklady dobré praxe, semináře, webináře, konference a další potřebné informace naleznou na webu revize.edu.cz.

Školy mohou mimo jiné využít:

 • MOOC: masivní otevřené online kurzy
 • kombinované kurzy pro rozvoj digitální gramotnosti: materiály projektu Digitální gramotnost pro jednotlivé vzdělávací oblasti, kombinace prezenční a distanční (online) výuky v rozsahu 24 hodin
 • webináře a workshopy dle potřeb škol, např. využití konkrétních technologií a platforem