podpora školám pro zahájení výuky podle upraveného RVP ZV 

Školy mohly začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021 (tzv. v první vlně). Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy se tedy mohou rozhodnout, od kterého školního roku začnou podle změněného RVP ZV učit. Konkrétní postup náběhu je na rozhodnutí ředitele školy a školy mají možnost se s variantami náběhu seznámit v dokumentu vydaném MŠMT. Po celou dobu přípravy však škola může využívat nabídku podpory ze strany Národního pedagogického institutu


podpora již zapojeným školám

Školy, které zahájily výuku dle upraveného RVP již 1. září 2021, mohou nadále čerpat veškerou podporu a využívat konzultace na krajských pracovištích NPI (tabulka kontaktů níže). Opětovně budeme nabízet kurzy k nové informatice ve všech jejích částech. V jednotlivých krajích připravujeme 24hodinový praktický kurz, který provede účastníky celou novou informatikou.

Vedení školy a koordinátoři ŠVP mohou nadále čerpat podporu v podobě individuálních konzultací prostřednictvím konzultanta revize. Zároveň budeme nabízet vzdělávání koordinátorů změny jakožto průvodců změnami v RVP ZV v oblasti digitální kompetence.

Dále chystáme podporu k rozvoji digitální kompetence v jednotlivých oblastech. Připravujeme webináře a e-learningové kurzy. Věříme, že právě tyto kurzy Vám pomohou s rozvojem digitální kompetence. Příprava kurzů je však časově náročná a musíme nejdříve vyškolit vlastní lektory. Prosíme proto o trpělivost. Nabídku kurzů Vám budeme distribuovat hned, jak to bude možné.

Všem zapojeným učitelům zároveň nabízíme možnost podělit se o zkušenosti, náměty a nápady nejen z oblasti informatiky, ale i rozvoje digitální kompetence ve všech vzdělávacích oblastech. K tomu slouží naše DIGIplovárna, kde pod facilitací našeho průvodce můžete bezpečně sdílet své nápady, aniž byste se obávali, že se v tom „utopíte“. Nemusíte se bát, naši plavčíci v roli průvodců jsou zkušení a budou Vám nápomocni. 


krajská pracoviště NPI

Organizaci a plánování jednotlivých webinářů a workshopů v rámci přímé podpory škol mají na starosti metodici ICT na jednotlivých krajských pracovištích NPI. 

krajské pracoviště metodik pro revize ICT email telefon nabídka workshopů
Brno Ing. Irena Vajen

irena.vajen@npi.cz

770 171 672

přejít na web
České Budějovice Bc. Gabriela Švehlová

gabriela.svehlova@npi.cz

770 106 785

přejít na web
Hradec Králové Bc. Andrea Černá

andrea.cerna@npi.cz

775 349 656

přejít na web
Mgr. Markéta Palečková

marketa.paleckova@npi.cz

778 546 754

Jana Říčařová

jana.ricarova@npi.cz

775 883 246

Jihlava

Mgr. Alena Lukášová

alena.lukasova@npi.cz

725 887 158

přejít na web
Karlovy Vary Jana Kabele

jana.kabele@npi.cz

776 037 147

přejít na web
Mgr. Danuše Kubová

danuse.kubova@npi.cz

774 188 804

Liberec Mgr. Marie Beranová

marie.beranova@npi.cz

770 172 198

přejít na web
Mgr. Hana Lipenská

hana.lipenska@npi.cz

777 496 056

Olomouc Mg. Jakub Marinov

jakub.marinov@npi.cz

778 528 452

přejít na web
Ostrava Mgr. Pavel Pecník

pavel.pecnik@npi.cz

731 503 731

přejít na web
Ing. Eva Veličková, Ph.D.

eva.velickova@npi.cz

770 171 674

Mgr. Aneta Sebera Měřinská

aneta.merinska@npi.cz

778 449 420

Mgr. Martina Kullová

martina.kullova@npi.cz

778 972 280

Pardubice Ing. Veronika Bártová

veronika.bartova@npi.cz

774 626 312

přejít na web
Plzeň Mgr. Jarmila Záhoříková

jarmila.zahorikova@npi.cz

775 755 023

přejít na web
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková

petra.hlavkova@npi.cz

770 199 058

Praha a střední Čechy Mgr. Anna Kovaříková

anna.kovarikova@npi.cz

778 543 087

přejít na web
Mgr. Jana Šímová

jana.simova@npi.cz

775 029 950

Ústí nad Labem Ing. Lukáš Vaníček

lukas.vanicek@npi.cz

603 497 683

přejít na web
Zlín Ing. Lukáš Slovák

lukas.slovak@npi.cz

728 085 301

přejít na web
Mgr. Zdeněk Duša

zdenek.dusa@npi.cz

775 571 632

Podporu pro paragrafové školy má na starosti ústřední metodička pro vzdělávání.

pracoviště

metodik pro vzdělávání email telefon
NPI ČR Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová

alzbeta.kubcova@npi.cz

770 179 604


podpora školám, které zahájí výuku podle upraveného RVP ZV 1. září 2022

Školy, které chtějí začít výuku v souladu s upraveným RVP od 1. září 2022, se mohou stále hlásit k získání podpory.

podpora pro ostatní školy

Školy, které chtějí začít vyučovat podle upraveného RVP ZV později, se zatím mohou postupně připravovat na změnu. Abychom pomohli i jim, nabízíme jim další možnosti, jak změnu úspěšně zvládnout. Veškerou podporu, příklady dobré praxe, semináře, webináře, konference a další potřebné informace naleznou na webu revize.edu.cz.

Školy mohou mimo jiné využít:

  • MOOC: masivní otevřené online kurzy
  • kombinované kurzy pro rozvoj digitální gramotnosti: materiály projektu Digitální gramotnost pro jednotlivé vzdělávací oblasti, kombinace prezenční a distanční (online) výuky v rozsahu 24 hodin
  • webináře a workshopy dle potřeb škol, např. využití konkrétních technologií a platforem