podpora školám, které začnou výuku podle upraveného RVP ZV od 1. září 2021

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021 (tzv. v první vlně). Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy se tedy mohou rozhodnout, od kterého školního roku začnou podle změněného RVP ZV učit. Konkrétní postup náběhu je na rozhodnutí ředitele školy a školy mají možnost se s variantami náběhu seznámit v dokumentu vydaném MŠMT.


podpora pro školy první vlny

Podpora pro školy, které chtějí začít vyučovat v souladu s upraveným RVP ZV již v první vlně, tedy od 1. září 2021, zahrnuje webináře, workshopy a konzultace. Školy, které se k podpoře přihlásily prostřednictvím dotazníku, mohou využít tzv. startovací balíček. Přihlašovat se do webinářů budou moci již od 15. 4. 2021, a to prostřednictvím krajských pracovišť NPI. S konkrétním postupem přihlašování budou dané školy seznámeny do 15. 4. 2021 e-mailem nebo prostřednictvím pověřených metodiků ICT na jednotlivých krajských pracovištích NPI.

Startovací balíček zahrnuje čtyři vzdělávací akce určené učitelům informatiky, koordinátorovi ŠVP, metodikovi ICT i vedení školy:

 • webinář pro ředitele/vedení škol: vysvětlení revize RVP ICT, dopad na školu, možnosti implementace upraveného RVP z pohledu ředitele školy, diskuze
 • 2 workshopy pro učitele informatiky 1. i 2. stupně
  • algoritmizace a programování, data, informace a modelování
  • informační systémy, digitální technologie
 • workshop pro školní koordinátory změny (ŠVP, ICT metodiky...) – rozvoj digitální kompetence v oborech na úrovni školy a tvorba ŠVP

Další plánovaná podpora

 • kombinované kurzy k digitální kompetenci pro učitele
 • individuální konzultace pro každou školu
 • oborově tematická setkávání v regionálních centrech
 • workshop na digitální kompetence

Kromě vzdělávání prostřednictvím webinářů a workshopů mohou školy již nyní čerpat adresnou podporu v podobě konzultací přímo ve škole. Školy mají možnost oslovit krajského informačního metodika (KIMa), který školu navštíví a pomůže s implementací změn v rámci RVP ZV v ICT. Pokud máte zájem, kontaktujte svého KIMa.


krajská pracoviště NPI

Organizaci a plánování jednotlivých webinářů a workshopů v rámci přímé podpory škol mají na starosti metodici ICT na jednotlivých krajských pracovištích NPI.

krajské pracoviště metodik pro revize ICT email telefon
Brno Ing. Irena Vajen

irena.vajen@npi.cz

770 171 672

České Budějovice Mgr. Dana Gálová

dana.galova@npi.cz

770 171 671

Hradec Králové Mgr. Markéta Palečková

marketa.paleckova@npi.cz

778 546 754

Jihlava Mgr. Darina Čermáková

darina.cermakova@npi.cz

770 171 774

Karlovy Vary Mgr. Martina Bělohlávková

martina.belohlavkova@npi.cz

773 744 562

Liberec Mgr. Hana Lipenská

hana.lipenska@npi.cz

777 496 056

Olomouc Mg. Jitka Zavadilová

jitka.zavadilova@npi.cz

777 445 405

Ostrava Mgr. Dagmar Půdová

dagmar.pudova@npi.cz

778 882 903

Pardubice Ing. Veronika Bártová

veronika.bartova@npi.cz

774 626 312

Plzeň Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková

petra.hlavkova@npi.cz

770 199 058

Praha a střední Čechy Mgr. Jana Šímová

jana.simova@npi.cz

775 029 950

Ústí nad Labem Petr Soukal

petr.soukal@npi.cz

775 755 024

Zlín Mgr. Zdeněk Duša

zdenek.dusa@npi.cz

775 571 632

Lze se k podpoře pro rok 2021 ještě přihlásit?

Ano, školy, které se zatím nepřihlásily, a přesto se rozhodly zahájit vzdělávání podle revidovaného RVP ZV od září 2021, se mohou ještě přihlásit prostřednictvím dotazníku.


podpora pro ostatní školy

Školy, které chtějí začít vyučovat podle upraveného RVP ZV později, se zatím mohou postupně připravovat na změnu. Abychom pomohli i jim, nabízíme jim další možnosti, jak změnu úspěšně zvládnout. Veškerá podpora, příklady dobré praxe, semináře, webináře, konference a další potřebné informace naleznou na webu revize.edu.cz.

Školy mohou mimo jiné využít:

 • MOOC: masivní otevřené online kurzy
 • kombinované kurzy pro rozvoj digitální gramotnosti: materiály projektu Digitální gramotnost pro jednotlivé vzdělávací oblasti, kombinace prezenční a distanční (online) výuky v rozsahu 24 hodin
 • webináře a workshopy dle potřeb škol, např. využití konkrétních technologií a platforem