podpora školám, které začnou výuku podle upraveného RVP ZV od 1. září 2021

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1.září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy se tedy mohou rozhodnout, od kterého školního roku začnou podle změněného RVP ZV učit.

Jsme si vědomi, jak náročný proces změny to může pro školu být. Národní pedagogický institut ve spolupráci s MŠMT proto připravuje bezplatný systém podpory pro všechny školy. Cílená podpora na jaře tohoto roku pak bude určena primárně školám tzv. první vlny.


Proč vyplnit dotazník

Jde nám o to, aby školy byly na novou výuku dobře připraveny. Abychom mohli nabídku podpory co nejlépe naplánovat i poskytovat, potřebujeme mít představu o tom, kolik škol uvažuje o možnosti zahájit vzdělávání podle revidovaného RVP ZV již od září 2021. Proto jsme připravili dotazník. Mohou ho vyplnit jak školy, které se již rozhodly začít s výukou od 1. září 2021, tak i školy, které o tomto termínu teprve uvažují. Prosíme školy, které mají zájem o podporu, aby dotazník vyplnily co nejdříve, nejdéle však do konce března.


Podpora pro školy první vlny

Podpora pro školy, které chtějí začít vyučovat v souladu s upraveným RVP ZV již v první vlně, tedy od 1. září 2021, zahrnuje webináře, workshopy a konzultace. První webináře se uskuteční už v březnu.

Jaké podpory se dostane škole, která se rozhodla vyučovat dle změněného RVP ZV od 1. září 2021?

Startovací balíček

Startovací balíček zahrnuje čtyři vzdělávací akce určené učitelům informatiky, koordinátorovi ŠVP, metodikovi ICT i vedení školy:

 • webinář pro ředitele/vedení škol: vysvětlení revize RVP ICT, dopad na školu, možnosti implementace upraveného RVP z pohledu ředitele školy, diskuze
 • 2 workshopy pro učitele informatiky 1. i 2. stupně (2 x 4 hod.)
  • algoritmizace a programování, data, informace a modelování
  • informační systémy, digitální technologie
 • workshop pro školní koordinátory změny (ŠVP, ICT metodiky...) – rozvoj digitální kompetence v oborech na úrovni školy a tvorba ŠVP
   

Další plánovaná podpora

 • kombinované kurzy k digitální kompetenci pro učitele
 • individuální konzultace pro každou školu
 • oborově tematická setkávání v regionálních centrech
 • workshop na digitální kompetence

Co ostatní školy?

Školy, které chtějí začít vyučovat podle upraveného RVP ZV později, se zatím mohou postupně připravovat na změnu. Abychom pomohli i jim, nabízíme jim další možnosti, jak změnu úspěšně zvládnout. Veškerá podpora, příklady dobré praxe, semináře, webináře, konference a další potřebné informace naleznou na webu revize.edu.cz

Školy mohou mimo jiné využít:

 • MOOC: masivní otevřené online kurzy
 • kombinované kurzy pro rozvoj digitální gramotnosti: materiály projektu Digitální gramotnost pro jednotlivé vzdělávací oblasti, kombinace prezenční a distanční (online) výuky v rozsahu 24 hodin
 • webináře a workshopy dle potřeb škol, např. využití konkrétních technologií a platforem