Přidejte se k nám

nabídka pracovních příležitostí
v projektu NPO 3.1 DIGI NPI ČR

Přidejte se k nám

nabídka pracovních příležitostí
v projektu NPO 3.1 DIGI NPI ČR

Lektoři kurzů digitálních kompetencí a nové informatiky pro ZŠ, SOŠ, G

V našem týmu uvítáme zkušeného ICT metodika/koordinátora, který má přehled o činnostech souvisejících s tématem ICT ve škole a má v této oblasti praktické zkušenosti. Hledáme odborníka, který ctí význam nové informatiky, sleduje trendy v digi světě a nebojí se poradit a předávat informace méně zkušeným kolegům. Zkrátka někoho stejně zapáleného pro věc, jako jsou všichni lidé v našem týmu :)

Krajský ICT metodik

V našem týmu uvítáme zkušeného ICT metodika/koordinátora, který má přehled o činnostech souvisejících s tématem ICT ve škole a má v této oblasti praktické zkušenosti. Hledáme odborníka, který ctí význam nové informatiky, sleduje trendy v digi světě a nebojí se poradit a předávat informace méně zkušeným kolegům. Zkrátka někoho stejně zapáleného pro věc, jako jsou všichni lidé v našem týmu :)

IT guru

Koho to přesně hledáme? Hledáme člověka, který perfektně rozumí technologiím a nebojí se o nich komunikovat a své zkušenosti z firemního či školního prostředí předávat dále. Zkrátka profesionálního IT konzultanta, který je k dispozici vedení základních a středních škol při řešení různorodých úkolů, problémů a témat spjatých s digitálními technologiemi. Základnu IT konzultantů již máme, ale naše služby jsou velice žádané, a proto bychom náš tým rádi rozšířili.

Konzultant revizí

Obsazujeme volno pozici Konzultanta revizí pro střední odborné školy a gymnázia po celé ČR. V našem týmu uvítáme nové členy, kteří se orientují vy RVP pro gymnázia či střední odborné škol a mají zájem vést konzultace pro pracovníky pověřené koordinací zaváděn digitálních změn ve škole a pro vedení škol.

Garant pro oblast DIGI

Národní pedagogický institut v rámci projektu NPO 3.1 DIGI hledá do svého týmu Garanta pro oblast digitálních kompetencí. Hledáme garanty pro tyto stupně vzdělávání – základní vzdělávání, gymnázia, střední odborné školy. Uvítáme někoho, kdo sleduje trendy v digi a učí podle nich. Někoho, kdo zná rozdíl mezi digitálními kompetencemi a novou informatikou.
 

Super (wo)man informatiky

Národní pedagogický institut v rámci projektu NPO 3.1 DIGI hledá do svého týmu Garanty informatiky pro tyto stupně vzdělávání – základní vzdělávání, gymnázia, střední odborné školy. Hledáme zkušeného didaktika, který umí hodnotit a nastavit správné postupy, leadera, který má manažerské zkušenosti, zdatného informatika, který učí podle nové informatiky a zajímá se o nové RVP, odborníka, který bude oporou týmu a aktivistu, který sleduje trendy v digi světě. Zkrátka někoho stejně zapáleného pro věc, jako jsou všichni lidé v našem týmu.
 

Zdatní tvůrci metodických materiálů

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 Digi v rámci NPI ČR) hledáme aktivní učitele 2. stupně základních škol pro tyto vzdělávací obory (Přírodopis, Chemie, Fyzika, Člověk a svět práce, Hudební výchova) a učitele gymnázií pro tyto obory (Biologie, Fyzika, Člověk a svět práce, Hudební výchova). Přivítáme především učitele, kteří mají zkušenosti s tvorbou materiálů pro rozvoj digitálních kompetencí u žáků a pracují v souladu se změnami v RVP ZV a RVP G v digitální oblasti. Nebojí se nových trendů a celkově digitalizace výuky. Mají zájem o nové RVP a chtějí je zapojit do své výuky.