Přidejte se k nám

nabídka pracovních příležitostí v projektu
NPO 3.1 DIGI NPI ČR

IT guru

Národní pedagogický institut v rámci projektu NPO 3.1 DIGI hledá do svého týmu IT guru na jakémkoli místě ČR!

Koho to přesně hledáme? Hledáme člověka, který perfektně rozumí technologiím a nebojí se o nich komunikovat a své zkušenosti z firemního či školního prostředí předávat dále. Zkrátka profesionálního IT konzultanta, který je k dispozici vedení základních a středních škol při řešení různorodých úkolů, problémů a témat spjatých s digitálními technologiemi. Základnu IT konzultantů již máme, ale naše služby jsou velice žádané, a proto bychom náš tým rádi rozšířili.

Tajemník/Tajemnice projektu DigiKoalice

Baví vás téma digitalizace a vzdělávání? Rád/a pracujete s lidmi? Rád/a propojujete světy veřejného, firemního, školního a neziskového sektoru? Umíte anglicky a nebojíte se to použít v praxi? Pak hledáme právě vás na pracovní pozici tajemníka DigiKoalice v NPI ČR.

DigiKoalice rozvíjí partnerství na poli digitálního vzdělávání v České republice, propojuje světy veřejného, neziskového i firemního sektoru. Je jedinečnou platformou, kde se potkávají členské organizace ve vzdělávání v tématech jako kyberbezpečnost, umělá inteligence, programování, kariérní poradenství, dívky v ICT aj. Kromě toho je DigiKoalice součástí sítě 25 Národních digitálních koalic napříč EU a národním partnerem Digital Skills and Jobs Platform. Je tak důležitou součástí evropského ekosystému v tématu digitálních dovedností a pracovního trhu.

Konzultant revizí

Národní pedagogický institut v rámci projektu NPO 3.1 DIGI obsazuje volnou pozici Konzultanta revizí pro střední odborné školy a gymnázia po celé ČR.

V našem týmu uvítáme nové členy, kteří se orientují v RVP pro gymnázia či střední odborné školy a mají zájem vést konzultace pro pracovníky pověřené koordinací zavádění digitálních změn ve škole a pro vedení škol.
 

Garant pro oblast DIGI

Národní pedagogický institut v rámci projektu NPO 3.1 DIGI hledá do svého týmu Garanta pro oblast digitálních kompetencí. Hledáme garanty pro tyto stupně vzdělávání – základní vzdělávání, gymnázia, střední odborné školy. Uvítáme někoho, kdo sleduje trendy v digi a učí podle nich. Někoho, kdo zná rozdíl mezi digitálními kompetencemi a novou informatikou.
 

Autor/Lektor digi kurzů

Do našeho týmu v projektu podporujícím digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme autory a zároveň lektory napříč ČR. Jedná se o krátké kurzy, které slouží jako metodická podpora související se změnami RVP ZV v oblasti nově zavedené klíčové kompetence – digitální. 

Super (wo)man informatiky

Národní pedagogický institut v rámci projektu NPO 3.1 DIGI hledá do svého týmu Garanty informatiky pro tyto stupně vzdělávání – základní vzdělávání, gymnázia, střední odborné školy. Hledáme zkušeného didaktika, který umí hodnotit a nastavit správné postupy, leadera, který má manažerské zkušenosti, zdatného informatika, který učí podle nové informatiky a zajímá se o nové RVP, odborníka, který bude oporou týmu a aktivistu, který sleduje trendy v digi světě. Zkrátka někoho stejně zapáleného pro věc, jako jsou všichni lidé v našem týmu.
 

Zdatní tvůrci metodických materiálů

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 Digi v rámci NPI ČR) hledáme aktivní učitele 2. stupně základních škol pro tyto vzdělávací obory (Přírodopis, Chemie, Fyzika, Člověk a svět práce, Hudební výchova) a učitele gymnázií pro tyto obory (Biologie, Fyzika, Člověk a svět práce, Hudební výchova). Přivítáme především učitele, kteří mají zkušenosti s tvorbou materiálů pro rozvoj digitálních kompetencí u žáků a pracují v souladu se změnami v RVP ZV a RVP G v digitální oblasti. Nebojí se nových trendů a celkově digitalizace výuky. Mají zájem o nové RVP a chtějí je zapojit do své výuky.