Vzkaz pro školy, které ještě s revizemi nezačaly. Kolegové, je čas jít 
s námi do toho!

Nabízíme zdarma podporu při zavádění změn u vás ve škole

Naplánujte změny u vás ve škole podle svých potřeb.
Změny v učebním plánu mohou být postupné.
Informatické myšlení
a digitální kompetence můžete rozvíjet i aktivitami, které nejsou digitální. Důležité je začít.


Nejste na to sami


Poradíme a navrhneme možná řešení konkrétních problémů v souvislosti s úpravami ŠVP a zaváděním nové výuky. Ozvěte se našemu konzultantovi přímo ve vašem kraji.


Jak začít


1

Seznamte se se změnami

Připravili jsme pro vás kompletní přehled toho co se mění. Zde najdete přehledně všechny změny, které přináší nová podoba RVP ZV a také videa, která vás seznámí s novou informatikou a digitálními kompetencemi.

2

Kontaktuje svého konzultanta

Využijte možnost individuální konzultace pro ředitele škol a koordinátory ŠVP k tématům úpravy ŠVP a zapracování digitálních kompetencí do školního kurikula. V každém kraji jsou vám k dispozici zkušení konzultanti, kontaktovat je můžete online nebo prezenčně, lze si také objednat lektora přímo k vám do sborovny. Konzultace jsou zdarma a je možné je využívat i opakovaně.


3

Inspirujte se u jiných škol

Čerpejte ze zkušeností ze škol, které mají začátky za sebou. Podívejte se na videa, poslechněte si inspirativní podcasty. A hlavně - nebojte se učit po svém. Inspirace je hodně a školy mají velkou svobodu.

4

Podívejte se na workshopy a kurzy

Každý týden vypisujeme nové termíny vzdělávacích workshopů a kurzů pro ředitele a koordinátory změn.  Vybrat si můžete i z nabídky startovacích kurzů a webinářů, které vás připraví na změny v konkrétních předmětech. 

LEDEN 2021


Byla schválena změna nového revidovaného rámcově vzdělávacího plánu.

ZÁŘÍ 2021


První školy zahajují výuku podle revidovaného plánu.

ZÁŘÍ 2023


Školy musí nejpozději začít vyučovat na prvním stupni podle RVP od 1. září 2023.

ZÁŘÍ 2024


Školy musí nejpozději začít vyučovat na druhém stupni podle RVP od 1. září 2023.

Vysvětlíme.
Zjistíme.
Poradíme.

Ozvěte se!

 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj
 • konzultaci k zavádění změn ve škole
 • pomoc se správou a nákupem techniky (IT Guru)
 • pomoc s rozvojem digitálních kompetencí (lektor pro sborovnu)
 • jiné

Ozveme se běžně do 3 pracovních dnů.

Přímé kontakty na krajská pracoviště
Krajské pracoviště Krajský koordinátor E-mailová adresa Tel. číslo
Brno Ing. Irena Vajen irena.vajen@npi.cz 770 171 672
Ing. Bc. Tomáš Cimbálník tomas.cimbalnik@npi.cz 774 714 708
České Budějovice Bc. Gabriela Švehlová gabriela.svehlova@npi.cz 770 106 785
Hradec Králové Bc. Andrea Černá andrea.cerna@npi.cz 775 349 656
Jihlava Mgr. Alena Lukášová alena.lukasova@npi.cz 725 887 158
Karlovy Vary Martin Vlnas martin.vlnas@npi.cz 774 993 226
Liberec Mgr. Hana Lipenská hana.lipenska@npi.cz 777 496 056
Mgr. Jaroslav Vyskočil jaroslav.vyskocil@npi.cz 770 171 665
Olomouc Zuzana Paťalová zuzana.patalova@npi.cz 770 101 726
Ostrava Mgr. Stanislav Hejna stanislav.hejna@npi.cz 770 172 207
Ing. Eva Veličková, Ph.D. eva.velickova@npi.cz 770 171 674
Mgr. Aneta Sebera Měřínská aneta.merinska@npi.cz 778 449 420
Bc. Lucie Slívová lucie.slivova@npi.cz 771 259 689
Pardubice Ing. Veronika Bártová veronika.bartova@npi.cz 774 626 312
Plzeň Mgr. Jarmila Záhoříková jarmila.zahorikova@npi.cz 775 755 023
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková petra.hlavkova@npi.cz 770 199 058
Praha a střední Čechy Mgr. Jana Šímová jana.simova@npi.cz 775 029 950
Melinda Licová melinda.licova@npi.cz 770 136 357
Ústí nad Labem Ing. Lukáš Vaníček lukas.vanicek@npi.cz 603 497 683
Zlín Ing. Lukáš Slovák lukas.slovak@npi.cz 728 085 301
Mgr. Zdeněk Duša zdenek.dusa@npi.cz 775 571 632

Vybíráme z inspirace

Digipořad

JAROSLAVA MAŠKA

Průvodce světem informatiky, digitálních kompetencí a technologií. Pro všechny učitele, ředitele a další přátele školy.


Nejčastější dotazy


O co jde v revizích ICT v RVP ZV?
Cílem je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.
Koho všeho se revize ICT týká?
Reviduje se oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Týká se tedy základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Proč se musí něco měnit?
Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě.
Kdo to stanovil?
Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, konkrétně v opatření 2.2 Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace a opatření 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech, zdůraznění informatického myšlení.
Přidáváte nový vzdělávací obsah, co uberete?
Ve prospěch Informatiky byla snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem: na 1. stupni oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, z 12 na 11 hodin; na 2. stupni po jedné hodině oblastem Člověk a společnost z 11 na 10 hodin, Člověk a příroda z 21 na 20 hodin a Umění a kultura z 10 na 9 hodin. Vzdělávací obsah těchto čtyř vzdělávacích oblastí byl upraven (redukován) tak, aby odpovídal snížené časové dotaci i nárokům na inovace v digitální oblasti.

Nenalezli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se na naše konzultační centrum.