webináře

Záznamy webinářů k podpoře škol – učitelů, koordinátorů ŠVP i vedení, při přechodu na výuku nové informatiky, rozvíjení průřezové digitální kompetence a provádění příslušných úprav školních vzdělávacích programů podle revidovaného RVP ZV v oblasti ICT.


Jak na revize RVP v oblasti informatiky

Záznamy webinářů ke změnám RVP ZV a úpravám školních vzdělávacích programů v oblasti ICT pro vedení škol, koordinátory změny a pedagogy.

Jak na nový RVP ZV ve školách zřízených podle § 16 šk. zákona — A. Kubcová Vitoulová, M. Tunkerová, R. Votavová

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 2 — D. Růžičková, E. Fanfulová 

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 1 — D. Růžičková, E. Fanfulová

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV – webinář pro ředitele – D. Růžičková 


Nová informatika

Záznamy webinářů k obsahu a výuce nové informatiky na prvním i druhém stupni ZŠ.

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV / Informatika: Informační systémy, 2. st. – Daniel Lessner 

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV / Informatika – informační systémy 1. st. – Štěpánka Baierlová  

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV / Informatika: Práce s daty, základy informatiky – Zdeněk Filipi 

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV / Informatika: Práce s daty – Tomáš Javorčík 
Startovací balíček Revize ICT RVP ZV /Informatika: Algoritmizace a programování pro paragrafové školy – Vojtěch Gybas, Milena Tunkerová 
Jak beze strachu začít s novou informatikou na ZŠ – Štěpánka Baierlová, webinář/workshop v rámci Konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 
Informatika s Emilem na 1. stupni ZŠ – 
Martina Maněnová, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 
Robotika s VEX od MŠ po ZŠ – Radovan Mikeš, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 
Raz dva tři: Rozjeďte novou informatiku a prvním stupni s VEX 123 – Štěpánka Baierlová, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 

Digitální kompetence

Záznamy webinářů k rozvíjení digitální kompetence napříč obory a předměty  na prvním i druhém stupni ZŠ.

Jak analyzovat a rozvíjet digitální kompetence učitelů ve škole – Daniel Janata, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022 

Digitální dovednosti a jak je rozvíjet u žáků – Petra Boháčková, Bohuslav Hora, webinář/workshop v rámci konference Digitální technologie ve výuce 3/2022