NPI ČR vydává sedm klíčových doporučení pro práci s AI ve školách

Září 11, 2023

Národní pedagogický institut ČR vydává sedm klíčových doporučení pro práci s AI ve školách a reaguje tak na příchod nástrojů generativní AI typu ChatGPT a jejich rozšíření mezi širokou veřejnost. Díky jejich dostupnosti je možné snadno generovat texty, obrázky, videa i hudbu.

Takové možnosti přirozeně proměňují výuku a přinášejí s sebou i nové výzvy. NPI ČR proto přichází s radami, pomocí a podporou, jak s tímto novým fenoménem ve školách naložit. Snaží se tak předejít nevhodným scénářům, kdy školy dosud neznámé a neprobádané nástroje umělé inteligence ignorují nebo zakazují.

Připravte se na to, že tu s námi umělá inteligence (AI) už zůstane, zjišťujte pomocí vlastních experimentů, s čím vám může AI pomoci pro větší efektivitu učení, zapojte do rozhodování o AI učitele i žáky. To je jen pár příkladů ze sedmi klíčových, personalizovaných doporučení, z nichž mohou školy při implementaci AI do výuky vycházet.

Doporučení poslouží všem (ředitelům, učitelům, žákům i rodičům) a týkají se následujících základních oblastí: otevřené komunikace; individualizace učení; gramotnosti v oblasti AI; odpovědnosti za výstupy; práv dětí a soukromí; prospěšnosti a přiměřenosti; svobody a životní pohody.