Dokumenty ke stažení

Letáky

Podporujeme základní i střední školy při revizích RVP pro oblast informatiky

Nabídka kurzů
Nebojme se digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ aneb „jak na to“

RVP ZV 2021 Digitální kompetence

IT guru pro vaši školu

Jak na novou informatiku a digitální kompetence

KIM – krajský metodik pro vaši školu

Podpora pro školy k revizím RVP v oblasti informatiky

Digitální kompetence 2023 v uzlových bodech vzdělávání

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách

Umělá inteligence tu s námi už zůstane. Buďte na ni nejen připraveni, ale dobře ji při výuce využijte s naší sadou doporučení určených pro ty, kterých se AI ve vzdělávání týká nejvíce. Ať už jste učitel, rodič, ředitel či sám žák, naše materiály vám dobře poslouží v prvních krůčcích i velkých skocích ve světě AI. Další informace o podpoře NPI nejen v oblasti AI najdete na stránce https://revize.edu.cz/ai.

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách
pro ředitele, učitele, žáky i rodiče

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách
pro ředitele

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách
pro učitele

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách
pro rodiče

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách
pro žáky

PLAKÁT – doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách pro ředitele, učitele, žáky i rodiče

Upravte si doporučení na míru k vašim potřebám. Využijte editovatelnou šablonu.

Letáky JAK NA DIGI NA 1. a 2. STUPNI ZŠ

Zprávy a publikace

Evaluační zpráva: Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP

DigCompEdu: Digitální kompetence učitelů od teorie k praxi (autor Michal Černý)

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Evropský rámec Digitálních kompetencí pedagogů

Připravenost škol na výuku dle revidovaného RVP
Srovnání v letech 2022 a 2023

Připravenost škol na výuku dle revidovaného RVP
Srovnání pohledů vedení škol a učitelů

Jak jsou na tom školy se zaváděním ICT revizí
Učitelé

Jak jsou na tom školy se zaváděním ICT revizí
Vedení škol

Filmová a audiovizuální výchova
Brožura

Modelové školní vzdělávací programy (ŠVP) pro základní vzdělávání

ŠVP Opatrně vpřed

Pro školy, které se rozhodnou přejít na novou informatiku bez jakýchkoliv nákupů pomůcek či učebnic a přitom chtějí naplnit požadavky RVP.

ŠVP Nebojácně vpřed

Pro školy, které chtějí do změny výuky investovat nákupem robotických stavebnic a pomůcek a chtějí vytvořených učebnic využít v maximální míře.

ŠVP Progresivně vpřed

Pro školy, které chtějí do změny výuky investovat i rozšířenou hodinovou dotací a posunutím startu výuky od 3. ročníku. Zde je připraven ambiciózní program pro dotaci 3 + 5 hodin.

ŠVP Kreativně vpřed

Pro aktivní školy, které si svůj ŠVP budou schopny sestavit samy - verze šablony.
 

Více informací ke vzorovým ŠVP naleznete na webu imysleni.cz

Učebnice informatiky a pracovní listy

Základy informatiky
pro 1. stupeň ZŠ

Učebnice

Pracovní listy

Základy informatiky
pro 2. stupeň ZŠ

Učebnice

Pracovní listy

Algoritmizace s využitím robotických hraček
pro děti do 8 let

Učebnice

Pracovní listy

Výlety šaška Tomáše algoritmizace pro malé děti

Učebnice

Metodika pro učitele

Práce s daty
5. - 7. ročník základní školy

Vzdělávací materiál

Základy programování ve Scratch
pro 5. ročník ZŠ

Učebnice

Pracovní projekty

Programování ve Scratch pro 2. stupeň ZŠ

Učebnice

Pracovní soubory

Programování ve Scratch pro 2. stupeň ZŠ - rozšíření pro víceletá gymnázia

Pracovní soubory

Žákovské listy

Metodika pro učitele

Programování ve Scratch pro pokročilé - projekty pro 2. stupeň základní školy

Učebnice

Více informací k učebnicím najdete na webu imysleni.cz

Další materiály ke stažení


Kapitoly RVP ZV - Nová informatika

Kapitoly RVP ZV - Digitální kompetence

Materiály pro jednotlivé předměty