Dokumenty ke stažení

Letáky


Zprávy a publikace


Modelové školní vzdělávací programy (ŠVP) pro základní vzdělávání

ŠVP
Opatrně
vpřed

Pro školy, které se rozhodnou přejít na novou informatiku bez jakýchkoliv nákupů pomůcek či učebnic a přitom chtějí naplnit požadavky RVP.

ŠVP Nebojácně vpřed

Pro školy, které chtějí do změny výuky investovat nákupem robotických stavebnic a pomůcek a chtějí vytvořených učebnic využít v maximální míře.

ŠVP  Progresivně vpřed

Pro školy, které chtějí do změny výuky investovat i rozšířenou hodinovou dotací a posunutím startu výuky od 3. ročníku. Zde je připraven ambiciózní program pro dotaci 3 + 5 hodin.

ŠVP 
Kreativně vpřed

Pro aktivní školy, které si svůj ŠVP budou schopny sestavit samy - verze šablony.

Více informací ke vzorovým ŠVP naleznete na webu imysleni.cz

Učebnice informatiky a pracovní listy

Učebnice

Pracovní listy

Učebnice

Metodika pro učitele

Učebnice

Pracovní projekty

Učebnice

Pracovní soubory

Pracovní soubory

Žákovské listy

Metodika pro učitele

Učebnice

Učebnice

Pracovní listy

Učebnice

Pracovní listy

Vzdělávací materiál

Více informací k učebnicím najdete na webu imysleni.cz

Další materiály ke stažení na tomto webu

Materiály pro jednotlivé předměty