O projektu

Podpora škol v kontextu digitalizace
Národní plán obnovy 3.1 DIGI

V čem všem a jak vám pomůžeme?

O projektu

Podpora škol v kontextu digitalizace
Národní plán obnovy 3.1 DIGI

V čem všem a jak vám pomůžeme?

Potřebujete podporu při strategickém plánování smysluplného využívání digitálních technologií ve výuce?

Ať už jste základní nebo střední škola, v rámci projektu vám Národní pedagogický institut ČR tuto podporu nabízí v období 2022-25 zdarma.

Co pro vás všechno máme?

Podcasty 

o kyberbezpečnosti, tipech do výuky i digitálním wellbeingu:

Pozvánky na akce

Náměty a inspirace do jednotlivých předmětů

  • návod, jak rozvíjet digikompetence u žáků v daném předmětu 
  • přehled toho, co by měl žák umět 
  • přehledné návody a infografiky, jak na digi na 1. i 2. stupni 
  • metodické materiály, podcasty, videa, kurzy, články
  • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Novinky a tipy napříč předměty 

Sledujte spolu s námi aktuální trendy a novinky: 

Inspiraci i ze zahraničí najdete také v odborných článcích. 

Proč to všechno děláme? Naše mise a poslání

Posláním Národního pedagogického institutu ČR a cílem všech jeho aktivit je: „Aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě". Mise oddělení ​Digitalizace ve vzdělávání NPI​, pod nějž projekt spadá, zní: Pomáháme učitelům používat digitální technologie ve škole tak, aby zažívali úspěch a radost svých žáků také v digitálním světě​." 

A z jakých předpokladů přitom vycházíme?

Děti jsou naše budoucnost ​ 

Škola by měla v dětech vzbudit zájem o vzdělávání. Důraz na moderní výuku informatiky i posílení digitálních kompetencí ve všech předmětech pomáhá připravit budoucí generaci na život v rychle se měnícím světě. A výuka, která ho zohledňuje, tento zájem v dětech probouzí.

Žijeme v digitálním světě​ 

V posledních desetiletích se digitální svět proměnil z doplňku světa fyzického na jeho nedílnou součást. Bez osvojení základních principů fungování klíčových technologií, internetu a médií se dnes člověk neobejde ani v pracovním ani v osobním životě.

Učíme se celý život  

Nejen žáci, ale i pedagogové musí neustále rozvíjet své znalosti a dovednosti. Přispíváme k tomu, že učitelé základních i středních škol snadno a rychle objevují v digitálním světě to, co potřebují k celoživotnímu učení.    

Pomáháme každému, kdo o to stojí 

Celá naše práce směřuje k podpoře každé školy v České republice, která stojí o moderní vzdělávání a tolik potřebnou výuku digitálních kompetencí. Jsme tu pro vás. Pomůžeme vám smysluplně zapojit nové metody a trendy do výuky.  

Nejsme v tom sami / i my se stále učíme 

Stejně jako vy i my stojíme o podporu odborníků. Spolupracujeme se školami a dalšími partnery, kteří svou rychlou reakcí na trendy v digitalizaci a inovativním přístupem ukazují ostatním cestu.   

Vzdělávání je třeba připravit na řešení výzev budoucnosti

Společným cílem všech revizí kuriula a změn výuky je připravit nastupující generaci na environmentální, technologické a sociální výzvy tak, aby mohla aktivně a odpovědně spoluvytvářet budoucnost, uplatnit se na trhu práce a prožívat naplněné a spokojené životy.

Více o nových rámcových vzdělávacích programech (nad rámec ICT revizí)

Komu už jsme pomohli a jak?
Podpora v číslech a referencích

(od roku 2022 do března 2024)

3380

podpořených škol

21 000

vyškolených zástupců škol

784

konzultací k digitální infrastruktuře (IT Guru)

Ohlasy od účastníků našich akcí

“Přišla jsem ze zvědavosti. A protože jsem češtinářka, tak jsem čekala na paní Ludmilu Kovaříkovou. Naplnila má očekávání –⁠⁠⁠⁠⁠ ukázala mi nápady na stránkách a trochu jsem nahlédla do toho, jak ona sama pracuje s dětmi. Uchvátila mě i paní Fanfulová, byť nejsem matematik a nepracuji s grafy. Přesto tuto přednášku považuji za úplný TOP.” Eva Poděbradová, češtinářka z Masarykovy ZŠ ve Velké Bystřici na lednovou DIGI roadshow

Potřebujete pomoct nebo poradit? Ozvěte se

Konzultace nebo lektor do sborovny

Objednejte si konzultaci nebo lektora do sborovny.

Přímá podpora v kraji

Kontaktujte svého konzultanta nebo krajského koordinátora přímo ve vašem kraji.

Kalendář akcí

Prohlédněte si náš kalendář akcí, vyberte si a přihlaste se. Nebo se podívejte na záznamy už proběhlých akcí.

Galerie


Související odkazy


Náš tým

Kdo se podílí na projektu NPO 3.1 DIGI NPI ČR?

Kontakty

Potřebujete pomoc, radu nebo podporu? Kontaktujte nás. 

Možnosti spolupráce

Jak se aktivně zapojit do projektu NPO 3.1 DIGI?