Představení týmu

Kdo se podílí na projektu NPO 3.1 DIGI NPI ČR?

Představujeme vám užší tým projektu NPO 3.1 DIGI, který školám poskytuje podporu při změnách RVP v předmětu nová informatika a při zavádění digitálních kompetencí do všech předmětů.

Irena Fričová

hlavní manažerka projektu

„V týmu se sešla skvělá parta lidí, kteří plní cíle projektu – pomoc školám v oblasti digitalizace.” 

+420 603 502 920
irena.fricova@npi.cz

Ondřej Neumajer

odborný garant

„Zasazuji podporu učitelům, ředitelům a školám do kontextu vzdělávací politiky státu v oblasti digitálního vzdělávání a propojuji ji s dalšími aktivitami digitální agendy NPI. Snažím se o to, aby tato podpora byla účelná a smysluplná a v souladu s tím, co se děje za okny škol.” 

+420 602 763 275
 ondrej.neumajer@npi.cz

Daniela Růžičková

obsahová garantka
pro ICT revize RVP

„Vždy jsme za technologiemi trochu pozadu. Nezní to dobře, ale je to tak. Naší snahou je, aby technologie neměly tak velký náskok před školami.”

+420 777 769 416
daniela.ruzickova@npi.cz

Eva Fanfulová

obsahová garantka pro oblast digitálních kompetencí

„Spolu s ostatními kolegy a kolegyněmi připravuji a poskytuji smysluplnou podporu v oblasti rozvoje digitálních kompetencí žáků.”

+420 605 967 600
 eva.fanfulova@npi.cz

Tomáš Řebíček

manažer pro ICT revize RVP
a IT guru

„Snažím se pomáhat v podpoře škol z pohledu člověka, který pracuje ve školství. Své zkušenosti se snažím předávat do projektu, který mi dává velký smysl svým zaměřením.”

+420 777 207 328
tomas.rebicek@npi.cz

Petr Polívka

koordinátor sítě IT guru

„IT technologie jsou úžasné, pokud jsou vhodně využity. Specialisté v síti IT guru jsou důkazem toho, že dobře nastavený IT systém rozvíjí potenciál školy.” 

+420 725 134 755
 petr.polivka2@npi.cz

Adéla Zehringerová

obsahová garantka a koordinátorka pro revize RVP

„Aby měli učitelé ‚pro co sáhnout‘, když hledají do výuky svého předmětu konkrétní náměty pro rozvoj digitálních kompetencí.”

+420 775 921 582
adela.zehringerova@npi.cz

Klára Hránková

HR manažerka

„Vidím v lidech potenciál a propojuji je s vhodnými kolegy. Zároveň pomáhám jednotlivým týmům nejen s rozvojem – jsou tu především odborníci, ovšem s velkým zápalem pro pomoc školám.”

+420 731 070 026
klara.hrankova@npi.cz

Petr Naske

garant pro oblast partnerství a síťování

„Hlavním krédem mé práce je spolupráce a synergie různých aktivit, projektů a lidí.”

+420 774 089 047
 petr.naske@npi.cz

Pavel Pecník 

koordinátor krajských ICT metodiků

„Spatřuji velký smysl zprostředkovávat znalosti odborníků pedagogům v oblasti využití technologií, které se vyvíjí překotně a s velkým dopadem na mládež i dospělé.”

+420 731 503 731
pavel.pecnik@npi.cz

Hana Novotná

garantka za oblast evaluace

„S kolegy pracujeme na tom, aby na základě zpětné vazby od účastníků docházelo ke zkvalitňování naší podpory. Na základě zpětné vazby od účastníků pracujeme s kolegy na zkvalitnění naší podpory. Pomocí analýzy potřeb škol poté kolegům v projektu nastavujeme zrcadlo.”

+420 777 609 907
hana.novotna@npi.cz

Petr Městecký 

manažer IT ekosystému

„Vytváříme IT ekosystém, který bude postupně integrovat všechny relevantní zdroje informací. Ty nabídne spolu s vazbami a souvislostmi mezi sebou jako centrální katalog dostupný široké veřejnosti. Registrovaným uživatelům z řad učitelů a ředitelů poskytne efektivní prostředí pro jejich vzdělávání a rozvoj.”

+420 737 264 385
petr.mestecky@npi.cz

Vojtěch Splavec 

organizační garant

„Snažím se spojovat a držet užší tým projektu, poskytnout podporu kolegům v organizačně administrativních záležitostech. A také mám na starosti veškeré akce a konference projektu.”

+420 720 471 710
vojtech.splavec@npi.cz

Lucie Šnajdrová

PR manažerka

„Společně s PR týmem doručujeme informace o všech skvělých aktivitách, akcích a obecně o smyslu a poslání projektu cílovým skupinám, především školám.”

+420 605 210 593
lucie.snajdrova@npi.cz

Jaroslava Heřmanová

finanční manažerka 

„Projekt finančně řídím s ohledem na smysluplné využití finančních prostředků v rámci nastavených pravidel.”

+420 775 648 354
jaroslava.hermanova@npi.cz

V týmu je samozřejmě mnoho dalších lidí, například metodiků a jiných důležitých spolupracovníků, bez nichž by projekt nemohl dobře běžet.


Účastníme se různých konferencí a dalších akcí, školení, porad a výjezdních zasedání.

Potřebujete pomoc, radu nebo podporu? 


Vysvětlíme.
Zjistíme.
Poradíme.

Ozvěte se!

 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj
 • konzultaci k zavádění změn ve škole
 • pomoc se správou a nákupem techniky (IT Guru)
 • pomoc s rozvojem digitálních kompetencí (lektor pro sborovnu)
 • pomoc se zavedením digitálních technologií do výuky (krajský ICT metodik)
 • pomoc s kyberbezpečností (lektor pro sborovnu)
 • pomoc s umělou inteligencí pro sborovny
 • jiné

Ozveme se běžně do 5 pracovních dnů.