Změna je život. Nejste v tom sami.

Digihračky
v informatice

DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol

Změna je život. Nejste v tom sami.

Digihračky v informatice

DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol

16. dubna 2024 od 14 do 18 hodin

Na krajských pracovištích NPI ČR

16. dubna 2024 od 14 do 18 hodin

Na krajských pracovištích NPI ČR

DIGI roadshow je unikátní inspirativní setkání zástupců škol, které probíhá na všech třinácti krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR najednou během jednoho odpoledne.
Od roku 2022 se setkání konalo již pětkrát, v průměru se účastní kolem 500-600 učitelů, ředitelů a dalších zástupců škol.

S novou informatikou se nám do škol dostalo mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na DIGI roadshow jsme se tentokrát zaměřili na smysluplné využití těchto učebních pomůcek zábavnou formou v informatice. Účastníci si vyzkoušeli tradiční i netradiční aktivity pro rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby škola byla stále hrou. 

Harmonogram

14:00–14:15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, sdělení harmonogramu akce, průběhu akce...)
14:15–14:35 Celostátní zahájení DIGI roadshow, v úvodním příspěvku vystoupila Štěpánka Baierlová s příspěvkem „Roboti ve třídě: cesta k inovativní a motivující výuce
14:35–17:00 Workshopy a sdílení příkladů dobré praxe na jednotlivých krajských pracovištích NPI (podrobný program→)
17:00–17:20 Výstup z krajských pracovišť
17:20–18:00 Závěr, diskuze 

Účastníci se seznámili s možnostmi využití nejrůznějších učebních informatických pomůcek. Na vlastní kůži si vyzkoušeli aktivity s digihračkami, porozuměli naplnění výstupů RVP v informatice. 

Roboti ve třídě: cesta k inovativní a motivující výuce: Společně jsme prozkoumali svět robotiky ve výuce. Představili si, jak můžete pomocí robotických hraček a pomůcek rozvinout dovednosti svých žáků a učinit výuku nezapomenutelnou a inspirativní. Nesmíme ale zapomínat na to, že robotické hračky jsou jen prostředkem, ne cílem. Společně jsme hledali způsoby, jak efektivně integrovat robotiku do výuky a využít její potenciál nejen k naplnění výstupů RVP, ale také k podpoře kreativity, problémového myšlení a dalších důležitých dovedností. Naladili se na odpoledne s robotikou a otevřeli prostor k diskusi a prozkoumání nových pedagogických přístupů. 


Proč je setkání vhodné právě pro vás? 

  • Už jste začali vyučovat novou informatiku nebo se teprve připravujete a chcete znát tipy, jak na to?  
  • Chcete zažít aktivity do hodin informatiky na vlastní kůži? 
  • Chcete si o změnách a svých zkušenostech popovídat s kolegy? 
  • Máte pocit, že inspirace není nikdy dost a chcete načerpat další? 


Záznam přednášky Ondřeje Neumajera: Jak šel čas: Od T602 k AI z lednové DIGI roadshow


Články k DIGI roadshow


Přečtěte si reportáž: Lidskost nás s dětmi může sblížit, vyzkoušeli si kantoři na DIGI roadshow – jak probíhala DIGI roadshow v Praze a na dalších místech České republiky

Tipy a doporučení do výuky z DIGI roadshow od zkušených pedagogů: v článku Snižují hluk ve třídě nebo pomáhají se strukturou práce. Učitelé vsází na aplikace, které jim usnadňují výuku a v Padletu

Ohlasy z předchozí
DIGI roadshow


Jaká byla lednová DIGI roadshow v Olomouci?

Bylo to příjemné především pro ty, kteří nemají příliš zkušeností a znalostí s digitálním prostředím. Získali zde určitý input, jak se to dá dělat. Na své si přišli jak češtináři, tak matikáři. Ale pro mě osobně byla nejinspirativnější přednáška o Google Classroom, s tou jsem byl velmi spokojený,“ uvedl pan Deutsch, učitel angličtiny ze Střední elektroprůmyslové školy v Olomouci. 

Přišel jsem na akci, protože mě celkově zajímala a chtěl jsem nasbírat nové zkušenosti a inspiraci. Co však za sebe můžu říct, tak nejblíž jsem měl k těm grafům, to bylo pro mě asi nejvíc inspirativní a zajímavé,“ usmíval se po skončení Roadshow Jaroslav Novák, učitel zeměpisu ze Základní školy Spojenců 8 v Olomouci. Na mysli měl přednášku Evy Fanfulové o datech a grafech.  

Přišla jsem ze zvědavosti. A protože jsem češtinářka, tak jsem čekala na paní Ludmilu Kovaříkovou. Naplnila má očekávání –⁠⁠⁠⁠⁠ ukázala mi nápady na stránkách a trochu jsem nahlédla do toho, jak ona sama pracuje s dětmi. Uchvátila mě i paní Fanfulová, byť nejsem matematik a nepracuji s grafy. Přesto tuto přednášku považuji za úplný TOP,“ podělila se o své pocity češtinářka Eva Poděbradová z Masarykovy ZŠ ve Velké Bystřici. 

Přijďte s námi diskutovat, společně řešit problémy, vyprávět a poslechnout si příběhy škol a sdílet své zkušenosti ve vašem kraji i v celé ČR.

Dozvíte se tu, co jinde ne.

Akce i veškerá podpora projektu Národního plánu obnovy DIGI jsou zdarma.