Změna je život. Nejste v tom sami.

DIGI roadshow
pro učitele 1. stupně základních škol

Jak na změny výuky nové informatiky a zavádění digitálních kompetencí
u vás ve škole na 1. stupni? 
Přijďte si o tom popovídat na diskuzní setkání ve vašem kraji.  

V úterý 21. března od 14 hodin

Na krajských pracovištích NPI ČR

Záznam úvodní části DIGI roadshow 21. března 2023 s přednáškou prof. Ivana Kalaše

Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.

Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V úvodu a na konci bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.

Harmonogram

14:00–14:10 Zahájení DIGI roadshow
14:10–15:00 Vystoupení prof. RNDr. Ivana Kalaše, Ph.D., autora informatiky s Emilem (dotazy účastníků)
15:00–17:00 Společný program - prezentace, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:45 Společný závěr, diskuze


Informatika je příležitost, kterou nesmíme promarnit 


Prof. Ivan Kalaš se věnuje didaktice informatiky od svých studentských dob až dodnes, a to ve slovenském i širokém mezinárodním kontextu. Na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky UK
v Bratislavě je vedoucím Katedry základů vzdělávání. Pět let byl členem vedení Institutu UNESCO pro digitální technologie ve vzdělávání, byl také členem mezinárodního poradního sboru společnosti Microsoft jako porotce v celosvětové soutěži pro učitele základních a středních škol. Je hlavním autorem vzdělávacího obsahu ScratchMaths pro programování v 5. a 6. ročníku anglických základních škol. Do roku 2022 působil jako hostující profesor na univerzitě UCL v Londýně. Věnuje se vývoji konstruktivistických softwarových prostředí na podporu programování, je spolutvůrcem učebnic a metodických materiálů pro učitele a spolu s dr. Andrejem Blahem a dalšími kolegy je spoluautorem metody a vzdělávacího obsahu Informatika s Emilem pro 1. stupeň základních škol. Ve své vědecké práci se zaměřuje na výzkum poznávacího procesu ve školní informatice v primárním základním vzdělávání. 


Proč je setkání vhodné právě pro vás?


Už jste začali vyučovat na 1. stupni nebo se teprve připravujete 
a chcete se nechat inspirovat.

Chcete zažít aktivity
k danému tématu na vlastní kůži.

Chcete si o změnách
a svých zkušenostech popovídat s kolegy.
 

Potřebujete se vyznat
v nabídce podpory
a  pomoci při zavádění změn.


Reportáž z DIGI roadshow, která se konala v prosinci 2022


Ohlasy z minulé DIGI Roadshow


Nejdůležitější věc, kterou si z DigiRoadshow odnáším, je…

„Metodická podpora je obrovská, teď už je jenom na nás, jak ji využijeme.“

Rozšíření obzoru ohledně zavádění nové informatiky, možnosti využití podpory ze strany přítomných hostů a NPI.

„Motivace, inspirace. Větší chuť něco změnit k lepšímu a vrhnout se na to hned.“

„Příklady z praxe - jak ukládat zařízení, kde s ním pracovat, jaké typy zařízení ... nabídka pomoci odborníků. Nasměrování k efektivním zdrojům.

„Ujasnění pojmů digitální kompetence, digitální gramotnost, výstupy v Informatice. Způsob zařazení digitální kompetence do ŠVP.“

Zkušenost, že na novou informatiku nejsem sám, ale je zde možnost využít odbornou pomoc. :)

Přijďte s námi diskutovat, společně řešit problémy, vyprávět a poslechnout si příběhy škol a sdílet své zkušenosti ve vašem kraji i v celé ČR.

Dozvíte se tu, co jinde ne.

Akce i veškerá podpora projektu Národního plánu obnovy DIGI jsou zdarma.