Inspirujeme ředitele a učitele k zavádění umělé inteligence do škol

Národní pedagogický institut ČR (NPI) nabízí podporu školám při zavádění umělé inteligence do výuky. Nejste v tom sami!

Doporučení školám pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách

NPI ČR vydáním doporučení reaguje na příchod nástrojů generativní AI typu ChatGPT a jejich rozšíření mezi širokou veřejnost. Díky jejich dostupnosti je možné generovat texty, obrázky, videa i hudbu. Takové možnosti přirozeně proměňují výuku a přinášejí s sebou i nové výzvy. NPI ČR proto přichází s radami, pomocí a podporou, jak s tímto novým fenoménem ve školách naložit. Snaží se tak předejít nevhodným scénářům, kdy školy dosud neznámé a neprobádané nástroje umělé inteligence ignorují nebo zakazují. Na jaře 2023 proto vznikla v NPI ČR i na základě impulzu MŠMT expertní pracovní skupina, která má na starosti začlenění AI v rámci podpory škol. Vytvořila soubor doporučení, jak se mají školy k AI postavit. Doporučení jsou určena zvlášť ředitelům, učitelům, žákům i rodičům.

Připravte se na to, že tu s námi umělá inteligence (AI) už zůstane, zjišťujte pomocí vlastních experimentů, s čím vám může AI pomoci pro větší efektivitu učení, zapojte do rozhodování o AI učitele i žáky. To je jen pár příkladů ze sedmi klíčových, personalizovaných doporučení, z nichž mohou školy při implementaci AI do výuky vycházet.

„Nebojte se začít umělou inteligenci ve škole používat,“ radí Ivana Böhmová, koordinátorka pro oblast AI ve vzdělávání v NPI ČR 

Podle mého názoru má příchod umělé inteligence do výuky potenciál asistovat při proměně celkového přístupu – z frontální výuky na tu více aktivizační, z testování správných odpovědí spíše ke schopnosti klást dobré otázky, od plnění zadání ke kreativitě. Nemyslím si, že by měl každý učitel být odborník na neuronové sítě, ale je důležité, abychom se v oblasti fungování umělé inteligence vzdělávali, věděli, jak funguje a znali i to, jak ji bezpečně používat. Teprve pak to můžeme předávat dětem, pro které bude svět umělé inteligence a technologií často zcela obvyklým prostředím.“

Kulatý stůl Umělá inteligence ve škole

Zveme vás na živou streamovanou debatu odborníků
27.  září 2023 od 15 hodin

Co dokáže, ale i nedokáže, umělá inteligence (AI)? Co nového přinese pedagogům a žákům cílené zapojení AI do výuky a jak na to? Jak ovlivní  průnik AI do mediálního prostoru a široká dostupnost těchto nástrojů témata digitálních kompetencí učitelů i žáků? 

Nabídka pro školy

Vyberte si z nabídky startovacích kurzů a webinářů. Kromě nabídky s tematikou umělé inteligence je k dispozici celá řada kurzů a webinářů,  které vás připraví na změny v konkrétních předmětech. Účast pro učitele je zdarma. 

Krajští ICT metodici tradičně pomáhají jakékoli základní nebo střední škole. Ke konzultacím přistupují individuálně, s respektem ke svobodné volbě řešení podle přání školy. 

Pokud potřebujete poradit s implementací revizí RVP ZV nebo RVP G, obraťte se na naše koordinátory v krajích. 

AI dětem - vzdělávací materiály a rady a tipy do výuky v oblasti AI
Průvodce ChatGPT pro učitele 

Zajímavé videoinspirace a podcasty


Jak s pomocí AI rozmluvit květiny ve škole? 
Například tak, že od iniciativy AI dětem vezmete již hotovou AI metodiku pro rozvoj digitálních kompetencí pro předmět přírodopis a na jejím základě vystavíte celý projektový den.

Začněte nový školní rok s umělou inteligencí!
Rostoucí roli umělé inteligence nemůžeme ve školách ignorovat. Jak může AI zlepšit způsob, jakým se učíme nebo učíme druhé? Dozvíte se v 19. dílu KYBcastu.


Články s tematikou umělé inteligence


Jak by mohla vypadat regulace AI? 

Přehled iniciativ zaměřených na regulaci vývoje AI, o níž se hodně mluví a to včetně odkazů.

Mohla by generativní AI nahradit Wikipedii?

Význam Wikipedie v éře generativní AI a vize důvěryhodné budoucnosti podle Seleny Deckelmann. 

Glaze pomáhá umělcům v boji proti generativní AI

Příběhy skryté za projektem Glaze odkrývají mnohovrstevnatou problematiku generativní AI a připomínají, na co bychom při zavádění technologií neměli zapomínat.


Na kterých akcích se můžete dozvědět více?


Setkání proběhnou současně ve všech krajích. Bude příležitost sdílet zkušenosti napříč republikou. Umělá inteligence bude tématem několika workshopů.

Educa Liberec 2023
9. října 2023 

Tématu umělé inteligence na 1. stupni základní školy se bude věnovat Aleš Dlouhý ve svém workshopu. Anotace workshopů jsou k dispozici na webu. 

DIGI Seč 2023
1. – 2. listopadu 2023

Umělé inteligenci se bude věnovat  například Ondřej Neumajer na svém workshopu nazvaném  Kompendium umělé inteligence ve vzdělávání. Téma AI bude rezonovat i v dalších workshopech a příspěvcích.

Připravujeme pro vás:

Dny AI – setkání ve čtyřech městech (Brno, Plzeň, Ostrava, Praha) pořádané společně s prg.aiv říjnu a listopadu 2023
DigiDay – online akci věnovanou tématu umělé inteligence pořádanou společně s  GUG.cz – 7. prosince 2023