Inspirujte kolegy v digitálním vzdělávání
Možnosti spolupráce s NPI ČR
 

Jak se aktivně zapojit do projektu NPO 3.1 Digi?

DIGIakce: Inspirujte ředitele a učitele příběhem o vaší cestě digitalizací
 

V rámci výzvy „DIGIakce školy školám” hledáme pedagogy, kteří již mají zkušenost se zaváděním nové informatiky a digitálních kompetencí na školách. Sdílejte příběh o cestě vaší školy digitalizací, která posunula výuku do 21. století, spolu s řediteli a učiteli dalších školských zařízení. Naplánovat si můžete osobní nebo online setkání. 

Pro koordinátora DIGIakce nebo řečníka na setkání zajistíme finanční příspěvek. Formáty akce mohou být různé, viz celkové podmínky DIGIakcí.

Smyslem akcí je sdílet zkušenosti a poznatky ze svého vzdělávacího zařízení nebo skupiny škol, jak se vám daří za pomoci digitalizace zlepšovat učení žáků a vytvářet lepší podmínky pro učitele. Zajímavým faktorem je i role rodiče a jeho snaha přistupovat k novým metodám a motivovat k nim i své děti.   

Preferovanými tématy DIGIakcí jsou tyto oblasti: 

  • Profilová maturitní zkouška z informatiky 
  • Spolupráce škol v oblasti digitálního vzdělávání
  • Tvorba a inovace ŠVP na 1. stupni ZŠ 
  • Mezinárodní spolupráce škol v oblasti digidovedností učitelů 
  • Pokročilé digitální učební pomůcky 
  • Digitální propast a asistivní technologie 
  • CODEWEEK – sdílíme, inspirujeme 

Škola může navrhnout také své specifické téma z oblasti digitalizace škol, rozvoje digitálních kompetencí žáků i učitelů či podpory výuky informatického myšlení žáků. 

Pojďte do toho s námi a pomozte posunout české školství tam, kam patří –⁠ do digitálního světa.   


Přihlášení 

První kolo sběru přihlášek bylo ukončeno k 11. 7. 2023. Plánujeme pro Vás vyhlášení druhého kola. Do formuláře prosím vyplňte svůj předběžný zájem o uspořádání Digiakce, budeme Vás kontaktovat. 

Akce má být otevřená pro všechny zájemce.  S propagací akce ve vašem regionu vám rádi pomůžeme. Informace k Digiakcím budou zveřejněné v přihlašovacím systému NPI Helen.


Záznam informačního webináře z června 2023:

Finanční příspěvek

Pro koordinátora DIGIakce a spolupracující školy nebo řečníka na setkání zajistíme finanční příspěvek až 9 000,- Kč


Kompletní přehled témat, podmínek a přihlášku naleznete v souborech: 
 


Kontakty v rámci výzvy DIGIakce školy školám: 


Své dotazy prosím směřujte na e-mail výzvy digiakce@npi.cz.  

Pokud se chcete zeptat, zda je akce vhodná právě pro vás, ozvěte se nám: 

odborný garant výzvy Petr Naske: 774 089 047
koordinátorka výzvy Lucie Bačíková: 778 526 847