Inspirujte kolegy v digitálním vzdělávání
Možnosti spolupráce s NPI ČR
 

Jak se aktivně zapojit do projektu NPO 3.1 Digi?

Inspirujte kolegy v digitálním vzdělávání
Možnosti spolupráce s NPI ČR

Jak se aktivně zapojit do projektu NPO 3.1 Digi?

Uspořádejte DIGIakci

a inspirujte učitele a ředitele škol příběhem o vaší cestě digitalizací

V rámci výzvy „DIGIakce školy školám” hledáme pedagogy, kteří mají zkušenosti se zaváděním nové informatiky a digitálních kompetencí na školách, a to základních, gymnáziích i středních odborných školách.  

Sdílejte příběh o cestě vaší školy digitalizací, která posunula výuku do 21. století.

Spolupracujte s námi! 

Jaké další formy partnerství a spolupráce v digitálním vzdělávání nabízíme? 

  • spolupráci s lektory a aktivními učiteli/ambasadory rozličných témat; 
  • partnerství na konferencích, veletrzích a dnech otevřených dveří; 
  • předávání know-how konzultantům NPI ČR (IT guru, krajský ICT metodik a konzultanti ŠVP); 
  • bartery formou zápůjček pokročilých digitálních učebních pomůcek, zkušebních licencí či demonstračních sad (na krajská pracoviště NPI ČR nebo do konkrétních týmů lektorů/konzultantů); 
  • spolupráci s aktivními školami při realizaci jejich akcí sdílení a prezentování spolupráce se třetími stranami 

Přidejte se k nám 

Aktuální nabídka pracovních příležitostí v projektu Národní plán obnovy 3.1 DIGI

Staňte se lektorem našich kurzů 

Chcete lektorovat kurzy k rozvoji digitálních kompetencí a výuce nové informatiky na ZŠ a gymnáziích?