DIGIAKCE

Inspirujte učitele a ředitele škol příběhem o vaší cestě digitalizací

DIGIAKCE

Inspirujte učitele a ředitele škol příběhem o vaší cestě digitalizací

V rámci výzvy DIGIakce školy školám hledáme pedagogy, kteří mají zkušenosti se zaváděním nové informatiky a digitálních kompetencí na školách, a to základních, gymnáziích i středních odborných školách. 

Sdílejte příběh o cestě vaší školy digitalizací, která posunula výuku do 21. století.

Prohlédněte si kompletní nabídku všech DIGIakcí

Co jsou to DIGIakce?

Jedná se o vzdělávací akce, kde se setkávají pedagogové, kteří chtějí zlepšit digitální vzdělávání na svých školách. Naplánovat si můžete osobní schůzku, online setkání nebo využít podpory NPI ČR pro tradiční akce sdílení a setkávání ve vašem regionu i ve spolupráci s dalšími partnery (např. zahajovací porady ředitelů, setkávání v rámci sítě MAP či IDZ a podobně).

Pro koordinátora DIGIakcí nebo řečníka na setkání zajistíme finanční příspěvek. Formáty akce jsou různého druhu, pro více informací viz celkové podmínky DIGIakcí.


Proč se zapojit do DIGIakcí?

 • Můžete sdílet své zkušenosti a poznatky dobré praxe z digitalizace výuky na vaší škole nebo skupině škol. 
 • Inspirujete a motivujete další kolegy k rozvoji informatického vzdělávání a digitálních kompetencí žáků nebo digitálních dovedností učitelů. 
 • Předáte nové a inovativní nápady na výuku a získáte kontakty pro další spolupráci a výměnu zkušeností.  
 • Přispějete k celostátnímu rozvoji digitálního vzdělávání a podpoříte kvalitu a efektivitu vzdělávání.

Jaké jsou konkrétní příklady témat?

 • Zavádění nové informatiky na škole a propojení s ostatními předměty 
 • Využití digitálních technologií pro podporu aktivního a kreativního učení 
 • Rozvoj digitální gramotnosti a kritického myšlení žáků v době plné dezinformací 
 • Zlepšení digitálních kompetencí učitelů a podpora jejich profesního rozvoje 
 • Zapojení rodičů do digitálního vzdělávání a informování o nových metodách 

Formáty akcí mohou být různé, viz celkové podmínky DIGIakcí. Tematicky digitální vzdělávání vnímáme jako jakýkoliv námět v rámci přechodu škol na rozvoj informatického vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí žáků nebo související témata s digitálními dovednostmi učitelů popsaná například Profilem Učitel21.

Co je cílem DIGIakcí?

Smyslem akcí je sdílet zkušenosti a poznatky dobré praxe ze své školy nebo skupiny škol, jak se vám daří za pomoci digitalizace zlepšovat učení žáků a vytvářet lepší podmínky pro učitele. Zajímavým faktorem je i role rodiče a jeho snaha přistupovat k novým metodám a motivovat k nim i své děti.

Formáty DIGIakcí:

 • přednášky odborníků a významných osobností digitálního vzdělávání
 • ukázkové hodiny informatiky nebo jiných předmětů a používání technologií s následujícím rozborem pro učitele z jiných škol 
 • regionální konference učitelů s výměnou zkušeností 
 • hromadné konzultace s facilitací konzultantů NPI ČR 
 • DIGIposezení na vaší letní škole / konferenci / veletrhu / dni otevřených dveří 

Přihlásit ale můžete i další inovativní formáty DIGIakcí.


Finanční příspěvek na DIGIakci:

Pro organizátora a lektory DIGIakce a spolupracující školy nebo další řečníky zajistíme finanční příspěvek dle délky akce. Nemůžeme uhradit pronájem, pomůcky ani drobné občerstvení na místě akce. Jedinou podmínkou organizace DIGIakce je otevřenost akce pro jiné školy (zúčastnit se musí alespoň tři školy) a dostatečná spolupráce organizující školy na přípravě komunikace akce mezi ostatní školy v regionu. Je možné do DIGIakce zapojit i různé partnery, firmy, zřizovatele a další. Organizátor DIGIakce ale má povinnost předem informovat o všech těchto organizacích, které by se na realizaci DIGIakce aktivně podílely. 

Přihlášení
Pojďte do toho s námi a sdílením svých příběhů i slepých cest pomozte posunout jiné školy v jejich cestě digitálním světem.

Aktuální kolo sběru přihlášek probíhá od 1. 4. do 30. 6. 2024, došlé přihlášky budeme vyhodnocovat průběžně. Nabízejte nyní akce ideálně pro období od 1. září 2024.

I po tomto termínu se těšíme na vaše náměty na DIGIakce a budeme je individuálně posuzovat do vyčerpání finančních zdrojů a kapacit na koordinaci z krajských pracovišť NPI ČR. Ideální je, když nám záměr podpořit vaši DIGIakci oznámíte nejpozději 6–8 týdnů před konáním akce.

Příjem přihlášek pro DIGIakce je průběžný v níže uvedených termínech. Pokud máte nyní námět na DIGIakci pro aktuální období do konce srpna 2024, před podáním přihlášky nás raději kontaktujte na e-mailu digiakce@npi.cz nebo telefonu 774 089 047 (Petr Naske), posoudíme váš námět individuálně.

Uzávěrka 31. srpna 2024 (přihlášky pro akce od 1. listopadu 2024)
Uzávěrka 31. října 2024 (přihlášky pro akce od 1. února 2025)
Uzávěrka 31. prosince 2024 (přihlášky pro akce od 1. dubna 2025)
Uzávěrka 28. února 2025 (přihlášky pro akce od 1. června 2025)
Uzávěrka 30. dubna 2025 (přihlášky pro akce od 1. srpna 2025)


V DIGIakcích ukázaly školy školám mnoho tipů a inspirace pro zlepšení digikompetencí učitelů i žáků

Rok 2023 přinesl celkem 37 DIGIakcí, které pořádaly aktivní školy spolu s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI) a dalšími partnery. Akce probíhaly formou „učitelé učitelům“, kde hlavní podstatou bylo sdílení načerpaných zkušeností dobré praxe a motivování kolegů k novým a inovativním přístupům v digitálním vzdělávání. Jako skvělá příležitost se pro školy jeví také možnost podpory ze strany NPI, který má ve svém týmu celou řadu odborných lektorů a konzultantů.

Kompletní přehled témat, podmínek a přihlášku naleznete v souborech:  
  

Pokud se chcete zeptat, zda je akce vhodná právě pro vás, ozvěte se nám:  

odborný garant výzvy Petr Naske: 774 089 047
koordinátorka výzvy Tereza Tolde: 771 284 367

Své dotazy prosím směřujte na e-mail výzvy digiakce@npi.cz