Jak s pomocí AI rozmluvit květiny ve škole?

19. 7. 2023

Digipořad Jaroslava Maška tentokrát na návštěvě v ZŠ Vitae

Jak využít umělou inteligenci (AI) na 2. stupni základní školy? Například tak, že vezmete již hotovou AI metodiku pro rozvoj digitálních kompetencí pro předmět přírodopis od AI Dětem a na jejím základě vystavíte celý projektový den, ve kterém žáci a žákyně za pomoci AI nejen rozpoznají rostliny ve své škole, ale dokážou je také rozmluvit, aby jejich kytky ostatním žákům a učitelům mohly říct, jak se o ně mají správně starat. A u toho rozvinou celou řadu dovedností, v čele s těmi digitálními, zažijí spoustu dobrodružství a také zábavy.

Použité aplikace:

Přečtěte si Postřehy Jaroslava Maška na Spomocnik.cz o natáčení nového dílu DigiPořadu a o tom, co zůstalo skryto mezi snímky.