Kulatý stůl – Digihrátky –⁠ učení, které žáky baví

Prosinec 15, 2023

Sledujte záznam živě streamované debaty, která proběhla 13. prosince 2023.

U tohoto, tak trochu předvánočně laděného kulatého stolu se dozvíte, jak zajímavé a hravé dokážou být vzdělávací aktivity, které mohou žáci díky technologiím dělat v rámci různých předmětů, projektů či mezipředmětových vztahů.

V základních školách se vzdělává generace narozená do světa, v němž jsou digitální zařízení a internet samozřejmostí. V rodinách k nim mají mnohé děti přístup od raného věku. Školáci zvládají intuitivně základní funkce chytrých telefonů či tabletů, které používají ke svým zájmovým aktivitám. Postupné začleňování technologií do výuky však učitelům odhaluje, že jsou digitální dovednosti dětí mnohdy nadhodnocované a jednostranně zaměřené především na hry, jednoduché focení a sdílení obsahu. Proto je v digitalizovaném světě nezbytné rozvíjet komplexně pojatou digitální kompetenci – učit žáky používat technologie i k práci, tvořit vlastní obsahy, spolupracovat ve sdílených prostředích, orientovat se v online zdrojích, umět informace nejen najít, ale také zhodnotit jejich důvěryhodnost a relevanci ke konkrétnímu účelu. A v neposlední řadě se chovat i v online světě eticky a bezpečně.

Hosté:

🔹 Markéta Emmer Illová – pedagožka ze ZŠ Velké Opatovice (vyučuje český jazyk, občanskou výchovu, dějepis a informatiku)
🔹 Petra Boháčková – zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ dr. E. Beneše, Praha (vyučuje fyziku, angličtinu a zároveň je ve škole koordinátorkou environmentální výchovy)
🔹 Veronika Korbelová – pedagožka na ZŠ a gymnáziu Nový Porg, Praha (vyučuje český a německý jazyk)
🔹 Daniela Růžičková – obsahová garantka pro ICT revize RVP NPI ČR
🎤 moderátor: Jan Schönbauer

Užitečné odkazy k jednotlivým aktivitám:

Merge Cube
https://mergeedu.com/?cr=1347
https://mergeedu.com/miniverse
https://o2chytraskola.cz/clanky/technologie-ve-vzdelavani/rozsirena-realita-ar/merge-cube
odkaz na video: https://youtu.be/Lzb7P6yjoHU
O2 Chytrá škola: https://o2chytraskola.cz/
Digidoupě UPOL: https://www.digidoupe.upol.cz/

dokreslovací QR kód
https://mal-den-code.de/

Mystery hangout – aktivita na spolupráce škol
https://meet.jit.si/

Halo AR  – Výstava v muzeu
odkaz na aplikaci iOS – https://apps.apple.com/cz/app/halo-ar-3d-creator-scanner/id1534359793?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.lightup.lens&pli=1
odkaz na článek – https://dejtemipevnybod.cz/2021/10/halooooo-haloooo-tady-halo-ar/

Gartic phone – party hra
odkaz na aplikaci – https://garticphone.com/cs
odkaz na článek – https://dejtemipevnybod.cz/2021/05/je-libo-party-hru-do-vyuky/     

Možnosti využití nástroje Canva: články na portálu RVP.cz 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/23449/meine-familie-a1.html
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/23509/vytvarime-instagramovy-profil.html
https://clanky.rvp.cz/clanek/23512/MEINE-REISE-ANEB-VYTVARIME-PLAKAT.html
https://clanky.rvp.cz/clanek/23554/PREDSTAVOVANI-SICH-VORSTELLEN.html

Kapwing – aplikace na tvorbu videí
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/23513/kapwing-v-hodinach-nemciny-aneb-vytvarime-video-a-ucime-se-nova-slovicka.html
Ukázky žákovských videí k opakování slovní zásoby na téma denní aktivity
– Bart Simpson: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p7mzpsh4uEqU1JIDWOpRkimLFYF980Ir
– Miss Rat: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p7mzpsh4uEqU1JIDWOpRkimLFYF980Ir

HOMESTYLER – aplikace k procvičování slovní zásoby na téma bydlení:
https://clanky.rvp.cz/clanek/23552/MEINE-WOHNUNG-BYDLENI.html

Strange Garden:
https://strange.garden/

Mentimeter:
https://www.mentimeter.com/