„Nebojte se začít umělou inteligenci ve škole používat,“ radí Ivana Böhmová, koordinátorka pro oblast AI ve vzdělávání v NPI ČR

11. 9. 2023

Jaká pozitiva může začlenění umělé inteligence do škol přinést? 

Dostupnost generativní AI zcela zásadně mění práci s jazykem, zpracování textu a jeho analýzu i tvorbu grafiky, audia či videa. Je s tím spojeno mnoho pozitiv: Představte si, že se o své výuce radíte s někým, kdo přečetl veškeré dostupné texty, pamatuje si všechny informace a umí je rychle analyzovat – to je velký jazykový model (ChatGPT, Bing atp.), který vám tak může během pár vteřin pomoci třeba s přípravou vzdělávacího plánu na míru a s využitím metod, které si vyberete. Může si samozřejmě pamatovat data a výsledky práce jednotlivých žáků a díky tomu jim dát rychlou zpětnou vazbu a vám jako učiteli ukázat, jakou oblast by měl kdo více procvičovat.  

Jak mohou učitelé využít AI přímo ve výuce a jak moc ji to promění? 

Ve výuce mohou děti chatbotovi zadat, aby s nimi mluvil jako Karel IV. nebo třeba postava ze Shakespearova románu a diskutovat s ním. To jsou jen některé příklady hlavních výhod – tedy personalizovaného vzdělání a individuální zpětné vazby. Do výuky ale může AI při správném využití vnést více kreativity, kritického myšlení či spolupráce. Podle mého názoru má příchod umělé inteligence do výuky potenciál asistovat při proměně celkového přístupu – z frontální výuky na tu více aktivizační, z testování správných odpovědí spíše ke schopnosti klást dobré otázky, od plnění zadání ke kreativitě. Pak je tam ještě velká oblast výhod spadajících do práce ve školách, a to snížení z administrativní zátěže – AI bude moci zastat velké množství administrativních úkolů a umožní věnovat více času té lidské, pedagogické práci.  

Vnímáte i nějaká negativa nebo rizika v zavádění umělé inteligence do škol? 

Každá změna s sebou nese také výzvy a problémy. V případě umělé inteligence jsou to jistě otázky bezpečného nakládání s daty a osobními údaji, etické otázky jako podvádění a plagiátorství a nepochybně také hledání rovnováhy mezi světem digitálních technologií a světem reálným – tzv. digitální wellbeing. To vše se ale dokážeme naučit.  

Nová éra vzdělávání 

Co všechno vlastně patří do umělé inteligence?  

Pojem umělá inteligence už je tady s námi velmi dlouho, celé desítky let. V posledních letech se s ní setkal jistě každý z nás. Jde o všechny systémy, které napodobují lidské myšlení – dokáží vyhodnotit vstupní informace a vyvodit z nich nějaké důsledky – třeba našeptávání ve vyhledávačích, individualizovaná nabídka programů na Netflixu nebo příspěvků na sociálních sítích, přepis hlasu na text či mocná síla, která vyhodí závadný e-mail do spamu. Zásadní změnou bylo ale zpřístupnění nástrojů generativní AI, o kterých mluvím v předchozí otázce. Ty fungují na bázi strojového učení a neuronových sítí, kdy se modely samy „učí“ na základě získaných dat.  

A co z toho by mělo učitele zajímat? 

Nemyslím si, že by měl každý učitel být odborník na neuronové sítě, ale je důležité, abychom se v oblasti fungování umělé inteligence vzdělávali, věděli, jak funguje, a znali i to, jak ji bezpečně používat. Teprve pak to můžeme předávat dětem, pro které bude svět umělé inteligence a technologií často zcela obvyklým prostředím.  
Proto v NPI nabízíme kurzy pro učitele zdarma. Nabídka, kde čerpat informace je ale o hodně širší a tématem AI ve vzdělávání se zabývá řada dalších subjektů, se kterými také spolupracujeme. Společně s takovým uskupením jsme dali dohromady rozcestník www.aidoskol.cz, kde bude postupně přibývat nabídka na kvalitní vzdělávání a materiály k tématu AI ve vzdělávání.  

Co byste poradila učitelům, kteří mají trochu obavy z umělé inteligence a rychlého nástupu nástrojů typu Chat GPT?  

Aby se nebáli začít, klidně jen po malých krůčcích. Nemusí být všechno hned a ani to nejde. Povídejte si o AI s kolegy, kteří už ji vyzkoušeli, zkuste si vygenerovat první obrázek jen tak pro radost. Zajděte si na kurz, nebo se podívejte na dostupná videa, pusťte si podcast. A postupně přemýšlejte o tom, jak tyto informace začlenit do své praxe. A hlavně – nemusíte v tom být sami. Optimální situace je, když se podaří téma aktivovat v celém školním kolektivu – je možné třeba uspořádat školní kulatý stůl, pozvat odborníka a diskutovat, jak se k tématu umělé inteligence ve škole postavit. 
Prvním vodítkem může být text „Doporučení pro práci s AI na ZŠ a SŠ“, který jsme v NPI pro školy vydali.  

Nemůžeme si dovolit zaspat 

Máte celkovou představu nebo dokonce statistiky o tom, jak se školy v ČR staví k umělé inteligenci? Kolik z nich ji třeba už zkusilo použít ve výuce?  

Aktuální data nám v tuto chvíli chybí. Poslední informací z květnové konference k AI ve vzdělávání byl údaj, že 70 % pedagogů ještě nevyzkoušelo žádný nástroj AI. Tato informace bude ale už teď zastaralá, proto si zadáváme vlastní dotazníkové šetření, které cílí na digitální kompetence a zahrnuje i téma umělé inteligence. 

Věnujete se v NPI nějak systematicky tématu umělé inteligence? 

Ano. Národní pedagogický institut je organizace, která má za cíl podporovat školy v jejich práci, ulehčovat jim ji. Bylo jasné, že příchod generativní AI bude mít velký vliv na školství. Proto NPI na jaře tohoto roku zřídil moji pozici koordinátora pro AI. Ihned jsme kontaktovali experty na vzdělávání a technologie a společně utváříme strategii, jak oblast AI pro školy uchopit, jaký obsah a podporu jim dodávat. Dbáme také na to, abychom spolupracovali s dalšími subjekty na smysluplných projektech a kombinujeme tak rychlost a „drajv“ menších organizací (jako třeba AI dětem) s naší možností garance kvality a široké působnosti státní instituce. V takto dynamickém tématu bychom osamocení byli příliš pomalí a neefektivní. 

Pomůžete a poradíte učitelům v rámci aktivit projektu s tím, jak se postavit k umělé inteligenci, případně jak ji využít ve škole nebo přímo ve výuce? 

Jako první výstup jsme ve spolupráci s experty, lidmi z praxe i studenty vydali dokument „Doporučení pro práci s AI na ZŠ a SŠ”, který ukazuje základní oblasti a zásady, na něž se ve školách zaměřit. Je to inspirace – doporučujeme školám upravit si je na míru vlastním potřebám, připravili jsme proto zdarma sdílenou šablonu na platformě Canva, kde je možné si doporučení konkretizovat a přizpůsobit. Od nového školního roku začneme nabízet online kurzy pro učitele, které budou zaměřené jak na práci ve výuce, tak na využití AI v přípravě na výuku nebo ve výuce informatiky. Náš metodický web rvp.cz se také postupně zaplňuje metodikami a konkrétními nápady do hodin v různých předmětech a tipy, jak rozvíjet digitální kompetence žáků různými způsoby. 
Proškolujeme vlastní týmy a konzultanty – po celé republice působí síť tzv. IT guru a KIMů (krajských ICT metodiků), kteří ve školách působí a budou schopni školám poradit a pomoct. Plánujeme také komplexní workshop pro sborovny, tedy pro celé pedagogické týmy, abychom je tématem provedli, zprostředkovali jim zdroje informací a pomohli jim nastavit si vlastní pravidla pro život a výuku s umělou inteligencí.  

Z čeho všeho jste čerpali a jak vznikla tato doporučení pro školy k zavádění umělé inteligence? Podíleli se na nich i lidé z praxe a ze škol?  

Poptávka vznikla na jaře, když se sešli zástupci neziskové sféry, akademického sektoru a státní správy. Toto setkání inicioval spolek prg.ai a z diskuze vzešla potřeba dát hlavy dohromady a spolupracovat na základních dokumentech, které budou sloužit různým cílovým skupinám: pedagogům, vysokoškolákům, akademikům i žákům ZŠ k základní orientaci v tématu AI. Národní pedagogický institut se ujal tématu výuky na ZŠ a SŠ, kterou má ve své gesci. Zapojili jsme řadu aktérů, zpracovali jsme si analýzu dostupných dat z ČR i ze zahraničí a přetavili to v dokument, který by měl mít podobu čitelných a srozumitelných doporučení pro ředitele, učitele, žáky i rodiče. 

Velké jazykové modely ve výuce i pro učitele 

Chystáte pro učitele ještě jiné formy pomoci, školení, workshopy nebo třeba materiály do výuky, do jednotlivých předmětů? 

Ano. Kromě toho, že budeme postupně plnit náš metodický portál rvp.cz odbornými články i metodikami, plánujeme podpořit další projekty, které nabízí kvalitní obsah. S organizací AI dětem domlouváme spolupráci na ucelené metodické publikaci, která učitelům nabídne výukové plány a aktivity v oblasti umělé inteligence. My budeme garantovat vazbu na rámcový vzdělávací program. Také jednáme o vzniku krátkých výukových videí s ČT edu a opět s AI dětem. 

Co se konkrétně učitelé na kurzu naučí? 

Kurzy se budou soustředit na několik oblastí. Volíme spíše kratší a tematicky zaměřené kurzy, aby si každý mohl vybrat pouze svoje téma nebo klidně absolvovat všechny kurzy, a tím získat ucelený rámec informací a dovedností. Máme kurz zaměřený na obecné začlenění tématu AI do života školy (s ohledem právě na bezpečnost, etiku), dále kurz zacílený na využití AI jako pomocníka učitele v přípravě na výuku, kurz zaměřený na využití generativní AI ve výuce v různých oborech nebo kurz využití AI ve výuce informatiky.  Kurzy jsou online, ale jsou připravené tak, aby byly co nejpraktičtější a učitelé si v nich konkrétní aktivity sami osahali, diskutovali o nich či sdíleli vlastní zkušenosti. V metodách vzdělávání chceme jít učitelům příkladem a umělá inteligence nám dává možnosti, jak zapojit kreativitu. 

Máte pro školy i radu, jaké konkrétní nástroje ve škole používat? 

Řekla bych, že základem je práce s velkými jazykovými modely, jako právě ChatGPT. V tuto chvíli jsou dostupné kvalitní a bezplatné verze. Je ale řada dalších vyzkoušených nástrojů, které je možné ve výuce využít – od aplikací na rozpoznávání rostlin, hub, zpěvu ptáků, generování textu a videí, hudby, až po nástroje na vytrénování vlastní neuronové sítě. Ty všechny lze zapojit do výuky, objevovat je společně s žáky. U každého nástroje je ale důležité brát ohled na podmínky používání a bezpečnost – u většiny nástrojů je například omezen věk používání, v případě ChatGPT je to hranice 13 let věku a se souhlasem rodičů.  

Testujete nebo používáte v NPI nástroje typu ChatGPT?  

My si samozřejmě uvědomujeme význam AI pro fungování celé organizace. V tuto chvíli testujeme využívání ChatGPT4.0 pro vlastní potřeby a školíme i vlastní zaměstnance, aby věděli, čím může být umělá inteligence přínosná pro jejich práci. Vyvíjíme také vlastního chatbota pro vyhledávání na našich webech.  V případě týmu metodiků a lektorů nám ChatGPT a další jazykové modely pomáhají s rešeršemi či přípravami struktury lekcí a metodik. Musím říct, že tohle propojení mě velmi baví a můžeme tím sami ukázat, jak současné možnosti využívat.

Připravila: Lucie Šnajdrová