Programování vlajek, tvorba digitálních herbářů a propojování informatiky s ostatními předměty

Únor 22, 2024

Spojujícím prvkem mezi všemi vyučovacími předměty mohou být digitální technologie. Nahlédněme na zajímavé nápady Aleše Kozáka na propojení výuky programování se zeměpisem, ale třeba i na to, jak digitálně pracovat s mladšími žáky.

Digitální technologie nám umožňují provádět nejrůznější inovace ve vzdělávání a efektivně propojovat vyučovací předměty. Aleš Kozák, učitel informatiky a fyziky, zástupce ředitele na ZŠ Ostašov, učí podle nových RVP už delší dobu. S námi se podělil o své zajímavé nápady a zkušenosti, jak se mu daří využívat digitální technologie a podporovat rozvoj žáků, a to i v několika směrech najednou. Při poslechu jeho povídání můžete načerpat inspiraci a třeba i motivaci vydat se podobným směrem. 

Digitální herbář s vlastními fotkami 

Nápadů má Aleš Kozák opravdu mnoho a do práce s digitálními technologiemi se neváhá pouštět i s mladšími žáky. Jedním takovým zajímavým nápadem je kupříkladu tvorba herbáře za použití vlastních fotografií rostlin a informací o nich. Žáci při tom používali svou nebo zapůjčenou školní techniku. Při té příležitosti si také vyzkoušeli pracovat s fotografiemi jako takovými – prováděli základní editace a úpravy. Přidanou hodnotou je posílení vnímání a poznávání rostlin, které mohou běžně vidět v okolí svojí školy. Závěrečným výstupem jejich práce byla prezentace, což jim opět rozšiřuje jejich digitální dovednosti. Došlo tak k jedinečnému propojení informatiky s prvoukou. 

Kreslení vlajek pomocí programování ve Scratchi 

Spojení zeměpisu a informatiky může probíhat různými způsoby. Jedním z inspirativních nápadů je třeba úkol, kdy se žáci snaží vykreslit vybrané státní vlajky za použití programování ve Scratchi. Začínají s jednoduchým zadáním, tím může být kupříkladu vlajka Polska, a postupně se propracovávají k těm těžším. Vykreslit v české vlajce klín není až tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát, a tak právě naše vlajka je pro žáky jednou z prvních velkých výzev. Aleš Kozák se také svěřil s tím, že i on přijal výzvu od svých žáků a zpracoval tímto způsobem vlajku Spojených států amerických. Vzájemná motivace a zvyšování pomyslné laťky obtížnosti dovedlo některé žáky do bodu, kdy zvládli zpracovat nejen kanadskou vlajku, ale dokonce i vlajku Walesu.

I běžné rozvíjení uživatelských dovedností pomáhá 

Zapojení digitálních technologií do výuky nemusí být vždy pojato formou komplexního projektu. I taková hodina, kdy třeba žáci skládají origami podle videonávodu, může přinést své ovoce. Podle Aleše Kozáka u žáků druhé nebo třetí třídy není potřeba stanovovat vysoké cíle, co se týká rozvoje jejich digitálních dovedností. Běžné používání projektoru při procvičování látky, interakce, práce s videem, to všechno žáky obohacuje v uživatelských dovednostech a pro mladší žáky je to dostačující.

Podcast Škola DIGI IN přináší rozhovory ze školního prostředí plné zajímavých a inspirativních nápadů, které doplňuje o konkrétní zkušenosti se zapojováním digitálních technologií do výuky. Poslouchat je můžete na našem YouTube kanále.

Připravila: Anna Hynešová

Sledujte celý 28. díl na Youtube: