Zveme vás na přednášky a workshopy o kybernetické bezpečnosti a digitálním wellbeingu

V Českých Budějovicích 18. dubna 2024 

Součástí národního finále Kybersoutěž.cz bude také doprovodný program a osvětová konference, v rámci kterých můžete přijet i se žáky (vhodné pro vyšší ročníky ZŠ a SŠ), kteří se mohou zúčastnit veletrhu JOB FAIR v oblasti IT pozic a práce v kybernetické bezpečnosti.

V dopolední osvětové konferenci budou zajímavé přednášky pro učitele a žáky z oblasti kyberprevence, kybernetické bezpečnosti a digitálního wellbeingu.

V odpoledním programu je prostor zúčastnit se veletržní části se stánky partnerů akce nebo diskuzních workshopů s MŠMT, NPI ČR a NÚKIB

Na všechny části programu se můžete hlásit ve formuláři hlavního organizátora akce, registrace v informačním systému NPI (i když budou duplicitní) využijeme k rozesílce podkladů z akce a následné nabídce vzdělávání z NPI ČR. U workshopu Kybernetická sborovna pro učitele s NPI ČR, SPAJK.CZ a JULES a JIM - sdílení tipů do výuky od 13:00 do 14:45, který je určen maximálně pro 50 osob, si rezervujte místo v informačním systému NPI ČR

Na diskuzní workshop IT audit školy, kyberprevence a digitální wellbeing s MŠMT a NPI ČR od 15:00 do 16:45 není třeba předem rezervace, ale pokud si místo chcete zajistit (a nebudete se účastnit zbytku programu dne), registrujte se zde

Přihlaste se na workshopy doprovodného programu NPI ČR:

Kybernetická sborovna pro učitele s NPI ČR, SPAJK.CZ a JULES a JIM - sdílení tipů do výuky

13:00–14:45

NPI ČR připravilo jako doprovodný program finále KYBERSOUTĚŽE - shrnutí ověřených zdrojů a tipů do výuky zejména pro základní i střední školy. V rámci programu vám lektoři a konzultanti NPI ČR představí materiály ze vzdělávacích kurzů NPI ČR, které lze v rámci podpory z Národního plánu obnovy navštěvovat zdarma a většina programů je nabízena formou kontaktních webinářů i online. V rámci vstupu vystoupí se zvanou přednáškou Pavel Matějíček (SPAJK.CZ) se svým slovníkem kybermládeže a konkrétními tipy pro zajištění osobní kyberbezpečnosti učitele. Dále vystoupí Adéla Lábusová z neziskové organizace Jules a Jim, která Vám představí online kurz Labyrint sítě a ráj srdce, který ke k dispozici školám a široké veřejnosti zdarma.

Od 15 hodin proběhnou přednášky a od 16 hodin budou účastníci v menších diskuzních skupinách společně reflektovat průběh celé učitelské konference a zvaných přednášek a na místě si dojednat konkrétní podporu ze strany krajských pracovišť NPI ČR. 

IT audit školy, kyberprevence a digitální wellbeing (program MŠMT a NPI ČR)

15:00–16:45

Představíme vám data z prvního roku realizace IT auditů ve školách, které NPI ČR nabízí zdarma v rámci podpory z Národního plánu obnovy. Seznámíme vás s plánovaným obsahem vzdělávání pro celé sborovny, kdy lektoři NPI ČR procházejí s učiteli, preventistou, vedením školy, ICT koordinátory a dalšími pedagogickými pracovníky různé kazuistiky z dětského světa, kde zásadní roli hrálo nepoučené chování uživatelů (žáků, učitelů i rodičů).

Přijďte si domluvit konzultaci s IT guru pro svou školu a realizaci IT auditu. Získejte povědomí o možnostech lektorů a konzultantů do vaší sborovny.  V rámci vstupu vystoupí také zástupce MŠMT s aktuálními informacemi k podpoře v oblasti kyberprevence ze strany MŠMT a partnerů a také s aktualitami v oblasti čerpání finanční podpory z Národního plánu obnovy pro české školy. 

Více informací na webu Kybersoutěž.cz


Související odkazy


Stránka Kyber soutěže
 

Stránka ke kybernetické bezpečnosti

Podcast o kybernetické bezpečnosti: KYBcast