DIGI roadshow: Velké revize RVP – Digitální kompetence

24. 9. 2024, 14.00–18.00

Krajská pracoviště NPI ČR

„Velké revize, malé revize...“ Ztrácíte přehled v tom, co všechno se v RVP ZV chystá? Potřebujete se ujistit, že jdete s digitálními kompetencemi správným směrem? Máte pocit, že s nástupem velkých revizí končí platnost těch malých?
Zářijová DIGI roadshow Vám s těmito otázkami pomůže. Na praktických workshopech si ukážeme, jak souvisí změny v digitální oblasti s oběma zmíněnými revizemi základního vzdělávání. Přijdeme společně na to, že se není čeho bát a veškeré změny jen reagují na dynamický vývoj okolo nás. Přijďte načerpat novou inspiraci (a třeba i chuť a energii) do další práce. 

Změna je život. Nejste v tom sami.

Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V úvodu a v závěru bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.