Kurzy a webináře

Pro ředitele, koordinátory změny a učitele

Přihlaste se na kurzy a webináře

Vyberte si z naší široké nabídky vzdělávání pro učitele, ředitele i koordinátory změny.

Pokud není u kurzu nebo webináře vypsaný termín nebo je kapacita naplněna, ozvěte se nám prosím prostřednictvím formuláře.

Záznamy webinářů

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 1/2

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 2/2

Pro ředitele a koordinátory změny

Vzdělávací workshopy a kurzy zdarma - jak zavádět změny v rámci nové RVP ZV z roku 2021.

Pro učitele

Vyberte si z nabídky startovacích kurzů a webinářů, které vás připraví na změny v konkrétních předmětech. Účast pro učitele je zdarma.

pro 2. stupeň ZŠ

Pokud není u kurzu nebo webináře vypsaný termín nebo je kapacita naplněna, ozvěte se nám prosím prostřednictvím formuláře.

Pro celou sborovnu

Workshop v rozsahu 4 hodin je určen pedagogickým sborům škol a probíhá přímo ve škole. Účastníci si v různých aktivitách propojí kvalitu využívání digitálních technologií ve výuce s rozvojem digitálních kompetencí, budou hledat možnosti napojení klíčových digitálních kompetencí na obsah předmětů a vyzkouší si, co to znamená mít společný plán (ŠVP) k rozvoji digitálních kompetencí žáků ve škole.

Workshop v rozsahu 4 hodin poskytuje účastníkům prostor pro společné plánování školní strategie. Školní týmy budou rozklíčovávat digitální kompetence do jednotlivých aktivit, které jsou zaměřeny na odpovídající výstupy v různých předmětech. V rámci workshopu se pracuje s ŠVP školy, na které workshop probíhá. Tento workshop je určen školám, které již mají za sebou základní workshop a chtějí si ověřit, jak se jim povedlo zapracovat změny z nového RVP do ŠVP. 

Víte, co všechno patří do kybernetické bezpečnosti ve škole? Workshop pro pedagogy z jedné školy nabízí různé pohledy na kybernetickou bezpečnost s ukázkami možných řešení. V diskuzích o kazuistikách se budete zamýšlet nad digitálním wellbeingem svým i svých žáků, stejně jako nad různými hrozbami a útoky, kterým může čelit jednotlivec i škola jako instituce. 

Cílem workshopu je poskytnout vhled do problematiky kybernetické bezpečnosti žáků, pedagogů i školní digitální infrastruktury a povzbudit spolupráci při jejím zajišťování. 

Seminář/workshop v rozsahu 4 celých hodin včetně přestávek a závěrečné diskuze můžete objednat prostřednictvím formuláře – metodik příslušného krajského pracoviště NPI ČR vám zprostředkuje kontakt s lektorem (v případě pedagogického sboru nad 15 osob s tandemem lektorů). Konzultace pro celou sborovnu jsou pro školy zdarma, stejně jako další podpora NPI ČR v tzv. malých revizích.

V tomto prezenčním kurzu se naučíte, jak využít umělou inteligenci při přípravě na výuku. Seznámíte se s různými aplikacemi, které vám pomohou vytvořit kvalitní a zajímavý obsah pro vaše žáky, a s webovými stránkami, kde naleznete další tipy. Během několika úvodních minut se naučíte upravit pomocí umělé inteligence fotografii a vymažete z ní nechtěné objekty. Díky dalším jednoduchým aktivitám pochopíte, co je to umělá inteligence a naučíte se to hlavní – pomocí umělé inteligence generovat text a obrázky, rozmluvit avatara či vygenerovat prezentaci na zadané téma. Vše si vyzkoušíte na konkrétních praktických příkladech a úkolech. Kurz je vhodný pro učitele obou stupňů základní školy a tříd nižších gymnázií, kteří chtějí zlepšit svou digitální gramotnost a kreativitu a kteří nemají velkou zkušenost s využíváním umělé inteligence. 

Kurz je interaktivní a nabízí mnoho příležitostí k diskuzi, zpětné vazbě a sdílení zkušeností. Po absolvování kurzu budete schopni používat umělou inteligenci jako nástroj pro tvorbu atraktivního a inovativního výukového materiálu. Ke kurzu je potřeba mít účet v ChatGPT, doporučujeme také registraci účtu Microsoft. 

Cíl/cíle: Seznámení s nástroji AI pro přípravu na výuku a jejich praktické vyzkoušení  
Cílová skupina: Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, nižšího gymnázia. Tyto programy jsou určeny pro ucelené pedagogické týmy (včetně pedagogických asistentů) a účast kompletního pedagogického sboru je žádoucí.  
Forma: prezenční v dané škole 
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny (180 minut)

Pro ICT koordinátory

Kvalifikační studium

Kvalifikační studium je určeno pro pedagogy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jedná se o jednoleté studium, které vám poskytne komplexní pohled na problematiku digitálních technologií ve školách, rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků, tvorbu ICT plánu školy nebo přípravu žákovských projektů.

Aktualizační kurz

Chcete být v obraze o nejnovějších trendech a novinkách v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání? Chcete zlepšit své znalosti, dovednosti a postoje jako ICT koordinátor ve škole? Zapojte se do aktivního a inspirativního vzdělávacího kurzu, kde si vyzkoušíte praktické příklady, sdílení zkušeností a spolupráci s ostatními účastníky. Nabízíme vám aktualizační kurz pro ICT koordinátory.

Potřebujete poradit
s kurzy a webináři?

Ozvěte se!

 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj
 • konzultaci k zavádění změn ve škole
 • pomoc se správou a nákupem techniky (IT Guru)
 • pomoc s rozvojem digitálních kompetencí (lektor pro sborovnu)
 • pomoc se zavedením digitálních technologií do výuky (krajský ICT metodik)
 • pomoc s kyberbezpečností (lektor pro sborovnu)
 • pomoc s umělou inteligencí pro sborovny
 • jiné

Ozveme se běžně do 5 pracovních dnů.