DIGIakce: Průvodce mediální výchovou prezenční akce (Litoměřice)

30. května 2024 | 13.00—16.00 hodin

Knihovna Karla Hynka Máchy, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice

Cílem semináře je představit problematiku mediální výchovy, ukázat dostupné zdroje a možnosti vytváření lekcí, sdílet praxi s účastníky a zjistit, jaké jsou jejich potřeby pro nastavení další spolupráce. 

Na úvod workshopu proběhne seznámení účastníků a krátká diskuze o problémech provázejících výuku Mediální výchovy. V rámci workshopu pak seznámíme účastníky s volně dostupnými zdroji pro výuku mediální gramotnosti. Metodiky přístupné prostřednictvím Mediální akademie jsou cenným a efektivním zdrojem pro její výuku. Jedna z lekcí “Média a průmysl” bude představena Ing. Petrou Urbanovou, učitelkou 2. stupně ZŠ. Dále bude následovat diskuze nad tématem – zkušenosti, příspěvky, budoucí spolupráce a sdílení zpracovaných metodik. 

DIGIakce je určena pro učitele, asistenty či další pedagogické pracovníky s tématy mediálního vzdělávání realizovaný formou neformálního setkávání. Budeme usilovat o navození bezpečného a otevřeného prostředí ve vztahu k digitálnímu vzdělávání dětí i dospělých, žáků i učitelů. 

Časový harmonogram: 

13:00 zahájení, seznámení účastníků 
13:20 diskuze o aktuálních výzvách v oblasti MV 
14:00 Mediální akademie a volně dostupné zdroje
15:00 Sdílení, diskuze, zkušenosti z praxe 
16:00 rozloučení 

Web pořadatele→

DIGIakce je součástí strategie spolupráce NPI ČR s knihovnami v ČR potvrzené v Memorandu z roku 2023. Akce mají různý charakter, na každé DIGIakci spolupracuje vybraná knihovna Ústeckého kraje s vybranými lektory a učiteli mediální výchovy ze škol a ze sítě lektorů NPI ČR.


Mohlo by vás také zajímat:


DIGIakce: Inspirujte učitele a ředitele škol příběhem o vaší cestě digitalizací

Dozvědět se více →