DIGI Letní škola pro školy dle § 16: Zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí u žáků s mentálním postižením

10.—12. července 2024

Hradec Králové

Prezenční setkání s týmem osvědčených lektorů, kteří dlouhodobě úspěšně realizují online vzdělávání pro paragrafové školy v NPI ČR. Jejich vzdělávací moduly budou rozšířeny o další praktický obsah využitelný ve výuce.

Vyzkoušíte si osobně pedagogické postupy s digitálními učebními pomůckami, které se ve výuce osvědčují. V příjemném a bezpečném prostředí budete mít možnost navzájem sdílet své zkušenosti se vzděláváním žáků s mentálním postižením. 

Podpora pro školy dle § 16 při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí u žáků s mentálním postižením.

Komu je program určen:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol

Témata:

 • zkušenosti s výukou nové informatiky u žáků s mentálním postižením,
 • osvědčené postupy při rozvoji digitálních kompetencí u žáků s mentálním postižením
 • inovace ve výuce nové informatiky
 • využití digitálních učebních pomůcek ve výuce, konkrétní práce s nimi
 • specifika rozvoje digitálních kompetencí v případě dalších přidružených znevýhodnění žáků

Letní škola je ZDARMA - workshopy, ubytování a strava!
(Není hrazena pouze doprava.)

Kapacita je v tuto chvíli naplněna.

V případě zájmu o místo náhradníka nás prosím kontaktujte na e-mailu: vojtech.splavec@npi.cz


Přehled seminářů


1. Výuka informatiky u žáků s mentálním postižením I

Lenka Řebíčková

Představíme vám náměty do výuky v rámci jednotlivých tematických celků, které tvoří obsah nové informatiky. Seznámíme se s aplikací Nearpod a s možnosti využití ve výuce.  

 • Co je a co není informatika 
 • Data, informace, modelování 
 • Informační systémy 
 • Základy algorimizace  

2. Výuka informatiky u žáků s mentálním postižením II

Výukové karty k Informatice podle MDÚ  

Lektor Vojtěch Gybas

Seznámíme se s vybranými kartami pro výuku Informatiky u žáků s lehkým mentálním postižením podle minimální doporučené úrovně. Karty jsou tvořeny pro všechny čtyři tematické oblasti Informatiky,  jak pro I., tak i pro II. stupeň. Karty vznikají v rámci projektových aktivit NPI ČR. 

 • Pro koho jsou karty určeny 
 • Vizuální struktura výukových karet 
 • Obsah výukových karet 
 • Jak s výukovými kartami pracovat 

3. Digitální kompetence napříč předměty I 

Lektor Milena Tunkerová  

Zaměříme se na rozvoj digitálních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením. Podrobně probereme jednotlivé oblasti digitálních kompetencí a jejich praktické začlenění do výuky. S využitím modelu SAMR si ujasníme strategie a přístupy k efektivnímu rozvoji digitálních kompetencí u žáků.  

 • Digitální kompetence, rozbor jednotlivých pojmů, jejich ukotvení v RVP, ŠVP 
 • Model SAMR 
 • Předání zkušeností, inspirace a nápadů účastníků mezi sebou 

4. Digitální kompetence napříč předměty II

CANVA –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ všestranný nástroj pro pedagoga  

Lektor Milena Tunkerová  

Představíme si nástroj Canva včetně možností jeho získání. Společně se naučíme využívat nástroj Canva k vytváření atraktivních výukových materiálů pro žáky v různých předmětech. "•  

 • Představení nástroje Canva 
 • Jak získat Canva EDU 
 • Šablony v Canvě, rychlá tvorba materiálů do výuky 
 • Tvorba vlastního pracovního listu s využitím různých nástrojů  

5. Digitální pomůcky do výuky I 

3D tisk

Lektor Vojtěch Gybas  

Díky 3D tisku lze z abstraktního světa tvořit s žáky s lehkým mentálním postižením svět reálný. Ukážeme si základy 3D tisku, pracovní prostředí webové aplikace pro tvorbu 3D modelu a příslušenství pro 3D tiskárny. 

 • Co to je 3D tisk 
 • Jak získat tiskárnu zdarma 
 • Příslušenství k 3D tiskárně 
 • Jak na 3D tisk u žáků s LMP 
 • Aplikace pro tvorbu 3D modelu 
 • Praktická ukázka 3D tisku 

6. Digitální pomůcky do výuky II 

Roboti Codey Rocky,  mTiny, Beebot  

Lektor Kristýna Holemá

Díky robotům se mohou žáci s lehkým mentálním postižením mnohem lépe zapojit do vzdělávacího procesu. Snadněji se učit číst a počítat, častěji zažívat ve výuce úspěch. Na semináři si předvedeme vybrané roboty, jejich funkce a praktické využití napříč různými předměty. " 

 • Co jsou roboti Codey Rocky, mTiny a Beebot 
 • Jak využít roboty ve výuce 
 • Aplikace potřebné pro fungování robotů 
 • Praktické ukázky s roboty z výuky  

7. Digitální pomůcky do výuky III

Marbotic sada –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ letters and numbers + Prowise  

Lektor Kristýna Holemá

Sada Marbotic je aktivitou, kdy žák dle instrukcí pokládá přímo na tablet objekty, které do něj "obtiskne".  Společnou práci žáků zároveň ve všech předmětech umožňuje multitouch zařízení Prowise... Jak pracovat s oběma těmito nástroji si předvedeme, nebudou také chybět praktické ukázky z výuky.  

 • Co je Marbotic sada a zařízení Prowise 
 • Jak využít Marbotic a Prowise ve výuce  
 • Aplikace potřebné pro Marbotic a Prowise 
 • Praktické ukázky  

8. Úvod do AI pro začátečníky zaměřený na učitele

Lektor bude doplněn

Umělá inteligence bleskurychle ovládla celý svět a pronikla mimo jiné i do vzdělávání. Zasvětíme vás do jejího světa a popíšeme problematiku jejího využívání. Účastníci budou potřebovat pro vlastní zapojení notebook a připojení k internetu. 

 • Co je to AI 
 • Jak využít AI ve výuce 
 • Praktické ukázky 

Mohlo by vás také zajímat:


Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Dozvědět se více →