Program dubnové DIGI roadshow v krajích

DIGI roadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit učitele při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí ve školách. 

Harmonogram

14:00–14:15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, sdělení harmonogramu akce, průběhu akce...)
14:15–14:35 Celostátní zahájení DIGI roadshow, v úvodním příspěvku vystoupila Štěpánka Baierlová s příspěvkem „Roboti ve třídě: cesta k inovativní a motivující výuce
14:35–17:00 Workshopy a sdílení příkladů dobré praxe na jednotlivých krajských pracovištích NPI (podrobný program→)
17:00–17:20 Výstup z krajských pracovišť
17:20–18:00 Závěr, diskuze 

Roboti ve třídě: cesta k inovativní a motivující výuce: Společnějsme prozkoumali svět robotiky ve výuce. Představili jsme si, jak můžete pomocí robotických hraček a pomůcek rozvinout dovednosti svých žáků a učinit výuku nezapomenutelnou a inspirativní. Nesmíme ale zapomínat na to, že robotické hračky jsou jen prostředkem, ne cílem. Společně hledejme způsoby, jak efektivně integrovat robotiku do výuky a využít její potenciál nejen k naplnění výstupů RVP, ale také k podpoře kreativity, problémového myšlení a dalších důležitých dovedností. 


Jaké tematické workshopy proběhly v jednotlivých krajích?


Brno (Moravské náměstí 249/8)
 

Eva Čechová Účastníky čeká seznámení se s programovatelnou destičkou Micro:bit, programovacím prostředím MakeCode a se stavebnicí NEZHA (Inoventor’s kit for micro:bit). Návody, zkušenosti a inspirace do výuky. (učitelé informatiky, a žáci 7. a 8. tříd ZŠ) 

Pavel HodálPoznejte interaktivního robota Blue-Bota, vyzkoušejte si s ním typické aktivity pro žáky 1. stupně a sestavujte vlastní variace aktivit pro rozvoj digitálních kompetencí v různých předmětech. (učitelé 1. stupně ZŠ)

Štěpánka Baierlová Vyzkoušejte si programování s robotickou pomůckou VEX 123 pomocí čtečky kódů a získejte tak inspiraci do hodin informatiky. (učitelé informatiky ZŠ, 3. – 6. třída)

České Budějovice (Hlinsko 49)
 

Filip Jelínek Účastníci poznají blokové programování v code123 a jeho propojenost s robotem VEX 123. Seznámí se s metodikou a aktivitami do výuky. (učitelé 1. a 2. stupně ZŠ) 

Jan PršalaÚčastníci si vyzkouší práci s rozšiřujícími periferiemi k programovatelné desce BBC micro:bit. Využijí k tomu sadu DFRobot Boson Starter Kit, která dovoluje rychlé zapojení periferií bez nutné znalosti zapojování elektrických obvodů. (učitelé 2. stupně, žáci 8. a 9. tříd ZŠ) 

Petra HluštíkováSeznámení účastníků s robotem Codey Rocky a možnostmi práce s ním. Programování v mBlocku (podobné jako ve Scratchi). (4. + 5. ročník ZŠ) 

Hradec Králové (Luční 460)
 

David Kalivoda Představení možností virtuálních robotických simulátorů zejména VEX VR a Bee-Bot a u Bee-Bota propojení s realitou a konkrétními aktivitami na čtvercové síti. (I. stupeň) 

Hana Hyksová Nahlédněte na robotiku s VEX GO a prozkoumejte její přínos pro novou výuku informatiky s podporou informatického myšlení. Vyzkoušejte si práci s roboty i s jejich programováním v online prostředí VEXcodeGO. (učitelé 1. a 2. stupně ZŠ) 

Michal BrázdaSeznámení s programovatelným mikropočítačem Micro:bit a jeho příslušenstvím. Ukázka, jak využít tento mikropočítač ve výuce (nejen) informatiky. (učitelé 1. a 2. stupně ZŠ) 

Jihlava (Zborovská 3)
 

Miroslav SlámaProzkoumejte inovativní výukovou hru SCOTTIE GO, která u dětí rozvíjí informatické a logické myšlení. Seznamte se s konceptem, metodikou a jejími pedagogickými přínosy. (učitelé Informatiky 1. a 2. stupně ZŠ) 

Petr NepustilStavba školy v prostředí Minecraft for Education: Účastníci se seznámí se základy prostředí Minecraft for Education, jak projekt stavby školy připravit, jaké materiály je vhodné mít přichystané a jak celý projekt časově rozvrhnout. (učitelé informatiky a dalších přírodovědných oborů, žáci 7.-9. ročníku ZŠ) 

Martin MarešAlgoritmizace a práce s daty s LEGO Education: Účastníci se seznámí s principy algoritmizace a práce s daty prostřednictvím vzdělávací sady LEGO Education Spike Essential. (učitelé 1. a 2. stupně) 

Karlovy Vary (Západní 15)

Danuše Kubová Zábavná informatika s Ozobotem: Účastníci si vyzkouší pracovat s robotickou pomůckou a seznámí se s jejími možnostmi využití. (učitelé ZŠ a na nižším gymnáziu)  

Danuše KubováMicro:bit v informatice: Tato aktivita je určena těm, kteří chtějí objevit možnosti programování pomocí Micro:bitu, případně jeho rozšíření Ring:bit car. (učitelé informatiky 2. stupně ZŠ a na nižším gymnáziu) 

Liberec (Masarykova 801/28)
 

Tomáš Bartůněk – Mikropočítače v robotice: Představení základních principů robotiky, předání zajímavých tipů pro výuku, seznámení s vývojovou deskou Micro:bit a tvorbou programů na této platformě. (učitelé 2. stupně ZŠ) 

Pavel KnoblochPoznejte robotickou pomůcku VEX 123, jako pomocníka při rozvoji logických, matematických a algoritmizačních dovedností žáků. Metodické poznámky, nápady a aktivity nejen do hodin informatiky. (učitelé ZŠ, SŠ a gymnázií) 

Tomáš BartůněkPředstavíme si robota jménem Ozobot Ovo a prozkoumáme jeho využití v rozvoji logického a algoritmického myšlení. Týmová spolupráce, experimenty, propojení digitálního a fyzického světa. (učitelé 2. stupně ZŠ)   

Olomouc (Wellnerova 256/25)
 

Jaroslav Hicl Práce se stavebnicí Micro:bit Starter kit: Účastníci se v připravených aktivitách seznámí s vybranými úkoly z obsahu připravených lekcí stavebnice Micro:bit Starter kit. (učitelé informatiky, žáci 8. a 9. ročníků ZŠ) 

Miroslav DvořákÚčastníci se seznámí s LEGO Spike a vyzkouší si, jak lze využít tuto stavebnici k rozvoji logického myšlení a dílčích kompetencí ve výuce informatiky. (1. a 2. stupeň ZŠ) 

Ostrava (Blahoslavova 1576/2)
 

Zuzana KlimešováRobot BBC Micro:bit v teorii i praxi. Účastníky čeká seznámení s tímto robotem, vyzkoušení tvorby scénářů ve webovém prostředí Makecode a práce v aplikaci Micro:bit na iPadu. Nebude chybět inspirace do výuky a sdílení zkušeností. (učitelé informatiky, žáci 5. – 7. ročníku ZŠ) 

Pardubice (Za Pasáží 657)
 

Petr CoufalVirtuální robotika: Představení prostředí virtuální robotiky a simulátorů robotů, popis typických úloh a jejich užití ve výuce. Práce s VEXcode VR a Open Roberta Lab. (učitelé informatiky 2. stupně ZŠ a SŠ)

Jan CoufalSeznamte se s destičkou Makey makey, vyzkoušejte si skrze ni programovat a plnit aktivity. Také se budeme věnovat tvorbě interaktivního plakátu z odpadového materiálu. (učitelé informatiky 1. a 2. stupně ZŠ) 

Jan Coufal – Programovatelný mikropočítač Micro:bit ve výuce informatiky a jeho využití napříč předměty. (učitelé informatiky 1. a 2. stupně ZŠ) 

Jan Coufal Deskové a karetní hry do hodin informatiky, které rozvíjejí programování, logické a informatické myšlení, práci daty a informacemi.  (učitelé informatiky 1. a 2. stupně ZŠ) 

Plzeň (Centrum robotiky, Cukrovarská 2030)
 

Pavla SýkorováÚčastníci si pomocí připravených aktivit prakticky vyzkoušejí jednotlivá prostředí aplikace iRobot Root, blokové programování v tabletové i webové aplikaci, využití robota a integrovaného simulátoru. (učitelé 2. stupně ZŠ) 

Praha a střední Čechy (Senovážné náměstí 872/25)
 

Zdeněk Smrčka + Eva Fanfulová Účastníci se seznámí s některými druhy robotů vhodných do hodin informatiky (Beebot, Talebot, Vex 123, Vinci bot, Botley), ale také s rozšířenou realitou, kterou lze využívat napříč předměty (Merge cube, Virtual Tee, Curioscope poster).  (1. a 2. stupeň ZŠ) 

Jakub Hromas Poznejte robotickou hračku Photon Edu a blokové programování. Vyzkoušejte si různé aktivity do výuky nové informatiky a načerpejte inspiraci do vašich hodin. (učitelé informatiky na 1. stupni, žáci 4.–6. tříd ZŠ) 

Ústí nad Labem (Winstona Churchilla 1348/6)
 

Pavel ŠiktancMicro:bit a práce s LED páskem: Účastníci prostřednictvím připravených aktivit se seznámí s možnostmi algoritmizace v prostředí „makecode“ při programování LED pásku. (učitelé informatiky, žáci 8. a 9. ročníků ZŠ) 

Zlín (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí Tomáše Garrigue Masaryka)

Jana Peřinová Čekají na vás hrátky s robotickou hračkou Vex 123 a to ve třech úrovních obtížnosti. Prozkoumejte způsoby, kterými Vex 123 rozvíjí algoritmické myšlení vašich žáků, a načerpejte nápady na vlastní aktivity. (učitelé informatiky 1. stupně ZŠ) 


Pozvánka na dubnovou DIGI ROADSHOW