Důležité dovednosti budoucnosti: Připravte se na svět s umělou inteligencí

14. 3. 2024

Svět práce se změní a spolu s ním se mění i dovednosti, které potřebujeme k tomu, abychom na tu změnu byli připraveni. Generativní umělá inteligence je s námi už přes rok, proniká do všech oblastí a oborů a mění způsob, jakým pracujeme. Je potřeba ji vzít na vědomí, ať už v našem povolání, nebo v přípravě dětí na budoucnost. Jak se můžeme na tuto změnu připravit a využít AI ve svůj prospěch?

Návod, jak na to, představil Filip Dřímalka, autor knihy Budoucnost nepráce, na akci Digiday 20. února 2024 s tématem AI prakticky. Organizoval ho Gug.cz spolu s Národním pedagogickým institutem ČR a AI dětem

Jak se stane z práce v budoucnu „nepráce“?  

„Nepráci“ Dřímalka definuje jako práci zbavenou nepříliš zábavných činností, se kterými nám pomůže umělá inteligence, jako je např. papírování. Budeme tak vykonávat práci, která nás baví, a budeme mít více času na to, rozvíjet svůj talent, věnovat se svému rozvoji, vzdělávat se.   

K tomu nám pomohou digitální technologie, především nástroje AI. Dnes už přitom nezáleží příliš na tom, jaké k tomu využijeme technologie. K dispozici jsou dnes velmi podobné a velmi funkční nástroje, jako je Copilot od Microsoftu, Gemini od Googlu nebo chatGPT od OpenAI. Daleko důležitější jsou právě nápady a myšlenky spjaté s tím, jak umělou inteligenci dokážeme využít ve své praxi. Nové dovednosti jsou pro ovládnutí technologií důležité, ale nejsou to jen digitální. Stále důležitější jsou dovednosti spojené s kreativitou, všeobecným rozhledem a také s novým způsobem práce. 

Potřeba bude zejména nový způsob myšlení a nastavení mysli (mindset), což souvisí právě se způsoby práce a také s leadershipem. Lídr je někdo, kdo formálně vede nějaký tým (včetně žáků), ale dokáže vést sám sebe a iniciovat nějakou aktivitu či akci, kterou posouvá sebe a svoje okolí dopředu anebo se podílí na jeho zlepšení. A nejde jen o lídry, dovednost posunout se je důležitá pro každého z nás. V tomto ohledu nezáleží na tom, jakou pozici zastáváte a jaké máte v rámci náplně práce pravomoci. Zavést drobnou inovaci do své práce, něco nového vyzkoušet a naučit se něco navíc či projevit iniciativu, zkrátka jít za rámec toho, co děláme běžně, může každý z nás. 

AI nám pomůže dělat práci rychleji a kvalitněji 

AI dokáže posouvat naši práci dopředu, pomáhá nám dělat práci rychleji a kvalitněji. Každý z nás může mít díky AI svého virtuálního spolupracovníka a asistenta, který nám pomůže. Umělá inteligence má neuvěřitelný potenciál posunout nejenom ty špičkové žáky, ale naopak dokáže posunout i žáky, kteří jsou na chvostu vzdělávání, a vytvářet tak personalizované vzdělávání na míru všem žákům. 

Umělá inteligence nám pomáhá realizovat naše nápady a zrychlit proces od nápadu k jeho realizaci. Dnes existují nástroje skoro na všechno, ať už potřebujete vytvořit obrázek, video, prezentaci, formulář, dotazník. Pro zjištění, jaký nástroj použít, stačí „googlit“, zeptat se kolegů nebo najít tip na portále „There is an AI for that“. To, co nám chybí, je umět se na svou práci podívat jako na systém, dokázat ho rozparcelovat do jednotlivých kroků a k těm jednotlivým krokům následně využít pomoc AI. A je jedno, zda vyrábíme čipy nebo vzdělané žáky. K tomu ale potřebujeme nové dovednosti. 

Tři klíčové dovednosti budoucnosti:

1. Představivost a kreativita

V době, kdy umělá inteligence bude schopná realizovat spoustu úkonů, práce nebo dokonce profesí rychleji, levněji a lépe než člověk, bude záležet právě na naší představivosti a na tom, abychom si dokázali vymyslet, k čemu ji chceme využít my. K tomu budeme muset umět zadávat prompty a příkazy a hrát si s informacemi.  

2. Všeobecný přehled

Bude potřeba k tomu, abychom si dokázali propojovat obory a segmenty, věci, které spolu zdánlivě nesouvisejí, a tím vymýšlet nové věci. 

3. Schopnost stavět systémy

Řada profesí nebude postavena na tom, že budeme dělat práci samotnou, ale že budeme vytvářet a vylepšovat systém, který tu práci bude dělat za nás.  

K tomu všemu bude potřeba i nadále podnikatelské myšlení, proaktivita, vytváření nových věcí, experimentování a inovace, které jsou důležité i dnes.  

Digitální dovednosti potřebné na novém trhu práce:

1.

Tzv. low code znamená schopnost postavit si nějaký systém bez nutnosti umět programovat. Jde např. o získání informací pomocí formuláře, jeho napojení do tabulky a využití nástrojů AI ke zpracování odpovědi.

2.

Automatizace, která nám pomůže s opakovanými činnostmi a úkony. 

3.

Nástroje umělé inteligence, které nám umožní využívat chatovací aplikace a vytvářet obsah.   

Využití AI nástrojů je dovednost a je možné se ji naučit 

Většina lidí přeceňuje krátkodobý horizont, v němž je dobré do své práce investovat, a zároveň podceňuje ten dlouhodobý. Ale v éře AI se pohybujeme v mnohem kratších časových úsecích než dříve, ne v letech nebo desítkách let, nyní jde spíš řádově o měsíce. Pokud byste si chtěli nástroje AI osvojit a naučit se je použít ve svůj prospěch, během dvou tří měsíců je můžete ovládnout lépe než 95 % lidí kolem vás. Vyžaduje to „jen“ soustředění, energii a čas.  

Zajímavé je, že nejvíce lidem brání v použití AI to, že nevědí, jak na to. A když nevíme, jak na to, je to o dovednostech, které lze získat a osvojit si. Měli bychom sledovat nejen náš obor, ale i jiné obory, je dobré experimentovat, zapojit kolegy, rodiče, žáky, a když nám něco funguje nebo nefunguje, sdílet to mezi sebou. 

Co můžete udělat pro to, abyste uspěli?

1. Zaměřte se na nápady a myšlenky, ne pouze na technologie: 

 • Důležitější než znalost konkrétních technologií je umět vymyslet, jak je využít ve své praxi. 
 • Existuje mnoho nástrojů AI, stačí si vybrat ten správný pro vaše potřeby. 
 • Naučte se zadávat prompty a příkazy, abyste AI efektivně řídili.

2. Rozvíjejte klíčové dovednosti budoucnosti: 

 • Představivost a kreativita: Budou klíčové pro vymýšlení nových způsobů využití AI. 
 • Všeobecný rozhled a přehled: Pomohou vám propojovat obory a vymýšlet inovace. 
 • Schopnost stavět systémy: Umožní vám vytvářet systémy, které budou pracovat za vás.

3. Nebojte se experimentovat a zkoušet nové věci: 

 • Využijte dostupné nástroje AI a hledejte, jak vám mohou usnadnit práci. 
 • Zapojte do experimentování s AI i kolegy, rodiče a žáky. 
 • Sdílejte své zkušenosti s ostatními a učte se z jejich chyb i úspěchů.

4. Investujte do rozvoje dlouhodobých dovedností: 

 • Svět se s AI mění rychle, proto se zaměřte na dovednosti, které vám pomohou uspět i v budoucnu. 
 • Digitální dovednosti, jako je automatizace a využití nástrojů AI, jsou stále důležitější. 
 • Nepodceňujte sílu soft skills, jako je kritické myšlení, komunikace a spolupráce.

5. Sledujte trendy a vzdělávejte se v oblasti AI: 

 • Nečekejte, až vás AI dostihne, ale aktivně se na tuto změnu připravte. 
 • Existuje mnoho online kurzů a materiálů, které vám pomohou s AI začít. 
 • Zapojte se do komunity lidí, kteří se zajímají o AI a sdílejí své znalosti.

Digiday #19 – AI prakticky

Přehrajte si celý záznam Digiday #19 – AI prakticky

Připravila: Lucie Šnajdrová


Související odkazy


Umělá inteligence je revolucí na trhu práce i ve vzdělávání

Připravme děti na budoucnost 

Stránka k umělé inteligenci

Doporučení k AI