Programujeme s Blue-Boty na 1. stupni ZŠ

Březen 14, 2021

Rozhovor s Hanou Kuciánovou, učitelkou na ZŠ jazyků Karlovy Vary, která na prvním stupni vyučuje kroužek robotiky i další předměty s pomocí robotů Blue-Botů.

Jak jste se dostala k vyučování robotiky?

Jsem velký nadšenec do ICT a ráda zkouším něco nového. Před dvěma lety jsem na naší škole otevřela kroužek robotiky s roboty Blue-Boty. Jednu sadu robotů mi pořídila škola, druhou sadu jsem dostala jako sponzorský dar od nadšeného tatínka své žákyně.

Jak probíhala Vaše příprava, s čím jste začínala?

Všechny materiály jsem si vymýšlela sama. Inspiraci pro práci jsem našla v učebnicích k nové informatice na www.imysleni.cz.

Z metodického hlediska bylo mým cílem, aby byly jednotlivé úkoly pro žáky stupňovité, aby úspěch zažili všichni žáci (ale zároveň se museli podle svých schopností snažit) a aby je každá práce s roboty posunula dál.

Největší problém dětem dělala pravolevá orientace. Proto jsem jim vyrobila blue-botíka s ručičkama „L“ a „P“, s kterým mohly posunovat po podložce. Úspěšnost programování se tak výrazně zvýšila.

Velkou motivací pro žáky bylo také zavedení „bluecoinu“, který si děti vysloužily za každý dobře splněný úkol.

O velkou variabilitu zadání úkolů a zpestření práce se postaraly tři druhy podložek – tematická podložka, prázdná podložka a dřevěné bludiště. Tematické barevné podložky a jedno dřevěné bludiště jsme získali sponzorským darem. Další pomůcky jsme si museli vyrobit svépomocí:

  • podložky pro Blue-Boty z velkých kartonů,
  • bludiště ze dřeva,
  • obrázky, příkazy, gradované úlohy a „bluecoiny“ s pomocí barevně potištěného papíru a laminace. 

Čím je výuka robotiky přínosná?

Blue-Boty jsem zapojovala do různých předmětů za účelem obohacení výuky či procvičování učiva, což děti přijímaly s velkým nadšením. Na kroužku je to zase spíše o algoritmizaci. Na žácích je vidět menší či větší pokrok, u některých dochází ke skokové progresi až po určité době. Tento vývoj je velmi zajímavé sledovat.

Velkým přínosem pro žáky je, že při práci s roboty jsou naplňovány téměř všechny klíčové kompetence, včetně té nové, digitální.

Kromě toho i já se společně s dětmi učím. Učím se posoudit, co zvládnou, co je pro ně obtížné a kudy cesta nevede, a práci dobře zvládnout metodicky. Znamená to vymýšlet nové věci, volit takovou cestu, aby děti byly zapojeny do práce co nejvíce, či zapojovat je do aktivit tak, aby se učily od sebe navzájem.

Jaké překážky jste musela překonávat?

Největší překážkou byl nedostatek finančních prostředků. Vyrábět pomůcky, které by se daly zakoupit, mě stálo hodně času.

Co byste doporučila ostatním školám?

Ostatním školám doporučuji začít co nejdříve. Výsledky jsou velmi brzy vidět a nadšení dětí do práce je opravdu velké.

Robůtky lze zapojit do všech vyučovaných předmětů, včetně nové informatiky.

Ovládání robotů není pro ostatní vyučující nijak náročné. Pokud budou na škole alespoň dvě sady robotů (tedy 12 kusů), lze si je do jednotlivých tříd snadno půjčovat.

Kromě robotů pro začátek doporučuji zakoupit i tematické podložky, na kterých se děti dobře učí základní ovládání robota, a pokud možno i dřevěná bludiště, která umožňují značnou variabilitu práce.

Výhodou Blue-Botů je, že je lze na pokročilejší úrovni programovat přes mobil či tablet, což přináší další možnosti práce a naplňování digitální klíčové kompetence.

Učitelé se mohou inspirovat materiály k programování, které jsem publikovala na webu uciteleucitelum.cz a www.ucitelnice.cz.


Hana Kuciánová  

Vystudovala učitelství 1. stupně na PedF UK v Praze a v současnosti vyučuje na ZŠ jazyků Karlovy Vary. Již téměř 10 let také vyučuje informatiku ve 3. a 4. třídě. Vedle své učitelské kariéry se věnuje řadě navazujících aktivit, jako je organizace školních soutěží a projektových dnů nebo pořádání kroužků robotiky. Blue-Boty používá při práci se žáky od druhé třídy. Řadu pomůcek si přitom vyrábí sama.   

  

Své výstupy a materiály k programování zveřejňuje na webu www.uciteleucitelum.cz a www.ucitelnice.cz. Publikuje též na Metodickém portále RVP.CZ a na webu Krajského vzdělávacího centra. Od roku 2011 vede workshopy v Krajském vzdělávacím centru Sokolov a od roku 2020 také v rámci projektu SYPO.