V DIGIakcích ukázaly školy školám mnoho tipů a inspirace pro zlepšení digikompetencí učitelů i žáků

Únor 15, 2024

Od února 2024 je možné se přihlásit do dalšího kola

Rok 2023 přinesl celkem 37 DIGIakcí, které pořádaly aktivní školy spolu s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI) a dalšími partnery. Akce probíhaly formou „učitelé učitelům“, kde hlavní podstatou bylo sdílení načerpaných zkušeností dobré praxe a motivování kolegů k novým a inovativním přístupům v digitálním vzdělávání. Jako skvělá příležitost se pro školy jeví také možnost podpory ze strany NPI, který má ve svém týmu celou řadu odborných lektorů a konzultantů. 

Pořádané DIGIakce se uskutečnily ve formě menšího metodického setkání, ukázkových hodin různých předmětů, přednášky odborníků nebo hromadné konzultace učitelů s facilitací konzultantů NPI. Program každé akce závisel na volbě témat, která si zvolila sama pořádající škola. Na své si tak přišli především příznivci informatiky, digitálních kompetencí a různých digitálních nástrojů do výuky. Ti všichni měli jedinečnou možnost seznámit se se zkušenostmi škol s výukou programování, robotiky nebo virtuální a rozšířené reality.

Podzimní smršť DIGIakcí začala v rámci EU Code Weeku neboli Evropského týdne programování, který se konal od 7. do 22. října 2023 a nabídl širokou škálu aktivit, jejichž hlavním cílem bylo přenést programování do současné a budoucí výuky. Školy tak měly jedinečnou možnost v tomto období podpořit digitální dovednosti a kreativitu.

V rámci Týdne programování proběhlo hned několik akcí

Skvěle se příležitosti zmocnila Základní škola na náměstí A. Jiráska v Lanškrouně. Program této DIGIakce byl nabitý sdílením, inspirací a inovací. Zástupci představili širokou škálu témat, ve kterých se do detailu věnovali programování, robotice a současnému fenoménu umělé inteligence. Během akce se diskutovalo o koordinaci výuky digitálních kompetencí ve škole, zároveň byly představeny konkrétní aktivity ze soutěže Microtela a Code Week, které měly možnost všichni účastníci vyzkoušet na vlastní kůži. Smyslem setkání bylo sdílení a individuální podpora pro koordinátory ŠVP, pro vedení škol, vedoucí předmětových komisí nebo pedagogické pracovníky.
Lanškroun je město, která se o digitální budoucnost velmi zajímá a nenechá nic náhodě. To ostatně dokazuje také akce podobného rázu, která proběhla 15. listopadu s názvem „Pokročilé digitální učební pomůcky pro robotiku na ZŠAJ Lanškroun“. Na této DIGIakci byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci a vedoucí zájmových kroužků s výukou robotiky za pomoci motivačních projektů, které byly na akci sdíleny interaktivní formou. Zároveň probíhaly semináře s konkrétní technikou, jako je Microbit, Arduino a 3D tisky. Na tuto tematiku poté navazovaly informace k technickým a robotickým soutěžím – AMAVET, ROBORAVE a MICROTELA.
Do Code Weeku zapojily svou DIGIakci i další české školy. Například ZŠ Logopedická v Ostravě pořádala 25. října 2023 DIGIakci, jejímž hlavním cílem bylo názorně a prakticky ukázat, jak prostřednictvím programovatelných robotů (Codey Rocky, Sphero Bolt) dokážou učitelé, ale i žáci rozvíjet své informatické myšlení. Jedinečnou možnost měli učitelé, kteří si vyzkoušeli blokové programování v prostředí Scratch.

Formy DIGIakcí jsou rozmanité: od ukázkových hodin až po minikonference o umělé inteligenci 

V Brně na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví proběhla 11. října minikonference s názvem „AI v akci“. Odpoledne nabité umělou inteligencí bylo primárně zaměřené na možnosti vzdělávání, seznámení s mezinárodní certifikací digitálních kompetencí v oblasti AI a využití AI ve výuce. Během minikonference proběhlo představení takzvaného „nového pedagogického pomocníka“ ChatGPT, kterého lze implementovat také do systému Windows.

Hrádek nad Nisou hostil DIGIakci ve třech říjnových termínech. Ve dnech 10.–12. října měli žáci a učitelé okolních základních škol možnost zažít ukázky robotiky a výuky informatického myšlení. Přijít se tak mohli všichni podívat na ukázkové hodiny a vyzkoušet si je na vlastní kůži. S učiteli z okolních škol následně diskutoval tým školy o svých zkušenostech, školám byly předány informace o pomoci konzultantů NPI v oblasti digitálního vzdělávání (KIM, IT guru a další). Součástí programu bylo představení aktivit školy v oblasti informatiky a robotiky, zároveň předvedení vybavení školy a využití pomůcek, programování, možnosti motivace žáků, rozvoj digitálních kompetencí učitelů.

Podzimní DIGI akce přinesly mnoho zajímavých a ojedinělých přínosů jak pro učitele samotné, tak pro budoucnost digitálního vzdělávání. Edukativní akce poskytly učitelům příležitost rozvoje svých současných digitálních dovedností a zároveň možnost získat nové nápady pro budoucí výuku. Úspěšná organizace akcí s aktivní účastí učitelů bude mít určitě pozitivní dopad na budoucí digitální vzdělávání. Všechny DIGIakce poskytly učitelům cenné zkušenosti a přispěly k rozvoji digitalizace ve vzdělání, který je klíčový pro pokrok školství. NPI tak společně se školami a dalšími partnery, kteří se podíleli na akcích, předvedl úsilí a oddanost novým technologiím, které jsou pro úspěch zásadní.

Další kolo DIGIakcí začne už v březnu, zájemci o organizování se mohou přihlásit od února

Rok 2024 se ponese v duchu rozšíření a podpory digitálního vzdělávání směrem k co největšímu počtu škol, učitelů a žáků napříč Českou republikou. Každá odvedená práce ale závisí na příznivcích těchto akcí, kteří svojí účastí podporují rozvoj digitálního vzdělávání v našich českých školách.

Zkoušení nových věcí patří k progresu společnosti, součástí DIGIakcí se tak můžete stát i vy. Proto bychom vás rádi pozvali k účasti na nové výzvě DIGIakce 2024. Jedná se o jedinečnou příležitost pro vaši školu, jak přizvat ke sdílení jiné školy a obyčejné příběhy vašich učitelů představit hostům a dalším zájemcům. Pokud máte zájem, podívejte se na webové stránky https://revize.edu.cz/digiakce, kde najdete více informací o podmínkách pro školy, typech akcí a termínech. Také si můžete prohlédnout shrnující prezentaci a vyplnit online přihlášku.

Připravila: Nikola Svirak


Související odkazy


Přihlášení v aktuálním kole přihlášek

Představení DIGIakcí
 

Více informací na stránce DIGIAKCE